စဝ္ဟိန္းခမ္း PROFILEသွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSA ကို ဦးေဆာင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူ မဟာေဒ၀ီေစာ၀္ နန္းဟိန္းခမ္း ျဖစ္သည္။

  ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား စဝ္ေရႊသုိက္သည္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ သိႏီၷေျမာက္ပုိင္း ေစာ္ဘြာႀကီး၏ သမီး (သိႏီၷေစာ္ဘြား စဝ္ဟုန္ဖ) (ကြယ္လြန္) ၏ ႏွမ စဝ္ဟိန္းခမ္းဟိန္းႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး၏ ၾကင္ယာေတာ္ မဟာေဒ၀ီ စဝ္ဟိန္းခမ္းဟိန္း သည္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSA ကို ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ေတာ္လွန္ေရးမိခင္ႀကီး စ၀္နန္းဟိန္းခမ္း ပင္ျဖစ္သည္။ ပထမကမာၲစစ္ႀကီး ၿပီးေသာ အခါ စဝ္ေရႊသုိက္ သည္ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္ အနားယူခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယကမာၲစစ္ႀကီး ျဖစ္ရန္ စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႕မ်ား တက္လာေသာ အခါစစ္မႈထမ္းရန္ ျပန္ေခၚျခင္း ခံရျပန္သည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယကမာၲ စစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးေသာ အခါ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ အရင္းရွင္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတုိႏွင့္ အတူ တုိင္ရင္းသား စည္လုံး ညီညြတ္ေရးကုိ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးကုိ လည္း လုံးပမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏွိင္ငံကုိ တုိင္းျပဳ ျပည္ျပလြတ္ေတာ္ ဖြင့္လွစ္ေသာ အခါ စဝ္ေရႊသုိက္အား ဥကၠ႒ အျဖစ္ တညီတညြတ္တည္း တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရသည္။

  ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေရႊသုိက္ သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ထဲမွ ပထမ ဆုံးေသာ ျမန္မာႏွိင္ငံ သမၼတႀကီး အၿဖစ္ တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေသာ အခါလူမ်ဳိးစု လႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီး အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရျပန္သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အျခား နယ္ရွင္ စဝ္ဖလုံတုိ႔ႏွင့္ အတူ ေစာ္ဘြား ဆုိေသာ အာဏာ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ အထိ လူမ်ဳိးစု လြတ္ေတာ္ နာယကႀကီး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ပညာတြင္ ႀကိးစား အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက စဝ္ေရႊသုိက္အား 'အဂၢမဟာ သေရစည္သူဘြဲ႔ အျပင္ 'အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼဘြဲ႔' ကုိပါ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္ မႈသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အမည္ခံ ဗိုလ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာအရပ္ရပ္ကို သိမ္းပိုက္စဥ္ အခါ မိမိ ေနအိမ္ဝင္း အတြင္းတြင္ပင္ သားငယ္ စဝ္မီမီသိုက္သည္ ပစ္သတ္ သတ္ျဖတ္သြားျခင္း ခံခဲ့ရေလသည္။ ႏွိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးေဟာင္း စဝ္ေရႊသုိက္လည္း ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

  ထုိႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ အသက္ ၆၆ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥ ေရာက္သြားရွာသည္။ သမၼတႀကီးေဟာင္း စဝ္ေရႊသုိက္ ကြယ္လြန္ေသာ အခါ မဟာေဒဝီ စ၀္ဟိန္းခမ္းႏွင့္ သားေတာ္ သမီးေတာ္ ရွစ္ေယာက္ ထြန္းကား က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

အနာဂတ္ သွ်မ္းမ်ဳိးစက္သစ္ လူငယ္မ်ား ေစာ္ဘြားႀကီးႏွင့္ မဟာေဒ၀ီကဲ့သုိ႔ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္မ်ား ေက်းပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ ၾကပါေစလုိ႔ ရည္ညြန္း တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။


Sae Hark Maine
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts