ခြန္ဆာ သွ်ာမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အေျကြး တင္သြားပါျပီ
တစ္ခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္တုိ. သွ်ာမ္းျပည္တြင္းက လက္နက္တုိင္းရင္းသားမ်ား သည္ MTA က အင္အား အေတာင္.တင္းဆုံး ပါပဲခ။ ဒါေပမဲ. စစ္ေရးပဲ ရွိတာ ႏိုင္ငံေရး မရွိေတာ. ဘယ္ေလာက္ပဲ ေတာင္.တင္း ေနပါေစ တစ္ေန.ျကရင္ ျပိဳလဲ သြားမွာပါပဲ။ အဲေျကာင္. ကြ်န္ေတာ္တုိ. RCSS/SSA Lead ေခါင္းေဆာင္ စ၀္ရြက္ဆစ္က ႏိုင္ငံျခားထြက္ျပီး Federalism and Democracy သြားေလ.လာရတာေပါ.။ ဒါကလဲ လူတုိင္းသိျကပါျပီ စစ္ေရး တစ္ခုပဲနဲ. သြားလို.မရဘူး ႏိုင္ငံေရး ပါမွ ဆုိတာ။ တစ္ခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္တုိ. ၁၉၉၂ တုန္းက ခြန္ဆာ ဦးေဆာင္တဲ. MTA သည္ စစ္အင္အား လက္နက္အင္အား လူအင္အား အျပည္.ရွိေနတာ ဗမာအစိုးရ ဖက္က ေသနတ္ တစ္ခ်က္မွ မေပါက္ပဲနဲ. တစ္လအတြင္း လူအင္အား ေလးငါးေသာင္း ပ် က္စည္းသြားတာ။ ခြန္ဆာ ၏စကားအျမဲျမဲ ေျပာေနတာက စစ္တပ္. တစ္ခု တစ္ဖြဲ. ရွိလာရင္ အဓိက ကေတာ. ေငြရွိဖုိ.ပဲ လို.။သူအျမဲျမဲေျပာေနတာ ေငြရွိရင္ သွ်ာမ္းျပည္လဲ တုိးတက္မယ္ သွ်ာမ္းလူမ်ိဳးလဲ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမူ.က ေနရုန္းထြက္ႏိုင္မယ္လို. ဒါကသူ.၏ ခံယူခ်က္ေပါ. ကြ်န္ေတာ္တုိ. လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အမ်ားစုသည္ သူ.ခံယူခ်က္ ကိုယ္.ခံယူခ်က္နဲ. ေတာ္လွန္လာျကတာ။ စ၀္ကြမ္းေဆး ျ ကေတာ. သူ.၏အျမင္သည္ သွ်ာမ္းျပည္သူလူထုမ်ား အျမင္ျကည္ဖုိ.လိုတယ္။ စ၀္ဆုိင္စစ္ျကေတာ. သွ်ာမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ပညာတတ္မ်ားမ်ားရွိဖုိ.လိုတယ္။ စ၀္ႏြဲ. ျကေတာ. ႏုိင္ငံေရး မ်ားမ်ားတတ္ဖုိ.လိုတယ္ ။ ဒီလိုနဲ.ပဲ ဒီေလးဦးပာာ သွ်ာမ္းတပ္.မေတာ္ကို ဦးေဆာင္လာျပီး ခြန္ဆာ ဦးေဆာင္မွ လုံးလုံး ကိုပ်က္စီးသြားတာ။ အခုကြ်န္ေတာ္တုိ. ေတာင္ပိုင္းသွ်ာမ္းတပ္.မေတာ္ စ၀္ရြက္ဆစ္ျကေတာ. လူအင္အား ေတာင္.တင္းဖုိ.လိုတယ္ လူအင္အား စစ္အင္အားတုိးပြားမ်ားရင္ ႏုိင္ငံေရး စကားမ်ားမ်ားမေျပာရဘူးလို. သူအျမဲျမဲေျပာေနတာ ၊ ႏုိင္ငံေရး ဆုိရင္လဲ အားလုံး Very good ျဖစ္ရမယ္ဆုိတာ သူအျမဲျမဲေျပာေနတာ။ ဒါကြ်န္ေတာ္တုိ. ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးနဲ. တစ္ဦး၏ ခံယူခ်က္ေပါ.ခ။ဒါေပမဲ. ဒီေနရာေလးမွာ ျပီးခဲ.တဲ. အတိတ္ Mong Tai Army (MTA) ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ဆာ သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. သွ်ာမ္းျပည္သူလူထု သွ်ာမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျကြး တင္သြားပါျပီ။ ခြန္ဆာ ဆုိတာ တစ္ခ်ိန္က အရက္ခြက္ ကိုင္ျပီဆုိရင္ သူ.ပါးစပ္ ကေနအျမဲျမဲထြက္လာတဲ. စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္ အရက္ခြက္ ကိုင္ျပီး မိုးေပၚေျမာက္လိုက္ရင္ (မုိင္းတုိင္း ကြမ္းေခၚ Tai Freedom) ဆုိျပီး သုံးခါ သုံးျကိမ္ ေအာ္ေအာ္ ေလ.ရွိတယ္။ဒါေပမဲ. သွ်ာမ္းမိဘ ျပည္သူမ်ား သူ.ကိုယုံျကည္လာခဲ.တာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလို.ထင္ျပီး လုံးလုံးကို မွားသြားပါျပီ။ ေနာက္ဆုံး ရန္ကုန္မွာ ၂၀၀၆ တုန္းက ခြန္ဆာ ဆုံးသြားျပီလို. သတင္းျကားလိုက္ရေတာ. ဘာေရာဂၤါနဲ.လဲ ဆုိတာေတာင္ အေျဖက မရွိခဲ.ပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္က ခြန္ဆာ ဆုိတာ သွ်ာမ္းျပည္ကလူတုိင္း သိသိျကတယ္ လူေတာ.မျမင္ဖူးပါဘူး နာမည္ေတာ.Popular ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ရရွိတဲ. အခြင္.အေရးကို မသုံးတတ္ဘူး အဲေျကာင္. ခြန္ဆာသည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. သွ်ာမ္းျပည္သူလူထုမ်ားနဲ. လက္က်န္ တပ္.မေတာ္သားမ်ား အားလုံး ကို သူက သစၥာေဖာက္သြားျပီ။ အဲေျကာင္. သွ်ာမ္းလူမ်ိဳး အေျကြးရွင္ျဖစ္သြားပါျပီ။ အခုလက္ရွိ သြားေနတဲ. ႏုိင္ငံေရးသည္ ဘယ္တပ္.မေတာ္ မဆုိ ေတာင္ေျမာက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံးလဲ ထုိနည္းပါပဲ သတိရွိရွိနဲ. ေရွ.ေလွ်ာက္ျကပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္တုိက္ျပီး Freedom ရသြားတယ္ဆုိတာ ၄၅ ႏိုင္ငံပဲရွိတာ ေနာက္ဆုံး ႏုိင္ငံေရး နဲ.ပဲ ျပီးဆုံးသြားျကတာ အမ်ားျကီးပါပဲ။ လြတ္လပ္တဲ. ႏုိင္ငံ တစ္ခုတည္ေထာင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီ ေလး ခုရွိဖုိ.လိုအပ္ပါတယ္ခ ၊ တစ္. လူဦးေရ (Population) ၊ ႏွစ္. ျပည္နယ္ ( Land and Territory ) ၊ သုံး . အစိုးရ ( Government) ၊ ေလး . အာဏာ ( Sovereignty ) ၊ ဒီေလးခုရွိရင္ International ႏိုင္ငံမ်ားက အသိမွတ္ျပဳျပီး Freedom and Liberation ေပးလိုက္ျပီ။ ဒီေလးခုထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ. သွ်ာမ္းက ဘာမရွိသလဲလို. ျကည္.လိုက္ရင္ နံပါတ္ေလး အာဏာ (Sovereignty) နဲ. နံပါတ္သုံး အစိုးရ (Government) ပါပဲ။ တျခားတုိင္းရင္းသား ျကည္.မယ္ဆုိရင္ ဥပမာ - ၀ တပ္.မေတာ္လိုမ်ိဳးဆုိရင္ Land and Territory မရွိပါဘူး ျပီးေတာ. Population အျပည္.အ၀ မရွိခဲ.ပါဘူး အဲေျကာင္. Freedom ႏုိင္ငံမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္ေထာင္မယ္ဆုိရင္ တစ္ဆတ္ထဲျဖစ္ရမယ္ ပာိုေနရာမွာ တစ္ကြက္ ဒီေနရာမွာ တစ္ကြက္ မျဖစ္ရဘူး။ဒါက ကြ်န္ေတာ္တို. ျပည္ေထာင္စု Constitution 2008 ထဲက သတ္မွတ္ထားတာေတြ.ရပါတယ္။ အဲေျကာင္. တစ္ခ်ိန္က MTA ဆုိတာ အားလုံး Completely ျဖစ္ခဲ.တယ္ ရွိခဲ.တယ္ ဒါေပမဲ. ႏုိင္ငံေရး ေရွ.ေျပးမရွိေတာ. ကြဲသြား ေရာ။ အဲေျကာင္. ျပီးခဲ.တဲ. အတိတ္ကို ျပန္စမ္းစစ္ျကည္.ရင္ ဒါ သင္ခန္းစာ တစ္ခု ယူသင္.ပါျပီ။အားလုံးပဲ သွ်ာမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္. သွ်ာမ္းျပည္သူလူထုမ်ား အားလုံး ကံေကာင္းပါေစ မုိင္ဆြန္ခ
ေဆပာတ္မိန္း
ShanStateDefenceArmy
Share:

RCSS/SSA စာတစ္ေဆာင္သို.ကြ်န္ေတာ္ ဒီစာေလးမေရးခင္ အရင္ဆုံး နားလည္ခြင္.လြတ္ေပးပါလို. ေတာင္းဆုိခ်င္ပါတယ္ခ။ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္ သွ်ာမ္းျပည္နယ္ တပ္.မေတာ္ ေတာင္ပိုင္းကို ပိုျပီးေတာ. Perfect ျဖစ္ေအာင္ Advise ေလးေပးခ်င္ပါတယ္ခ။ကြ်န္ေတာ္တုိ. သွ်ာမ္းျပည္သူလူထု မ်ားအားလုံးသိျကပါတယ္ခ။ သွ်ာမ္းျပည္နယ္တပ္.မေတာ္ေတာင္ပိုင္း RCSS/SSA လြယ္တုိင္းလ်န္း စစ္တပ္. ဆုိတာ ဘယ္ေတာ.အခါမွ ဗမာအစိုးရ စီကို အားေလွ်ာ.ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္တာမပာုတ္ပါဘူး ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္မွာ ဒီတစ္ခါသည္ President ဦးသိန္းစိန္ တက္လာျပီး Transition လုပ္မွ လြယ္တုိင္းလ်န္း ဆုိတာ Govet: နဲ. Ceasefire လုပ္တာ။ ငါးႏွစ္အတြင္း သွ်ာမ္းျပည္တပ္.မေတာ္ ေတာင္ပိုင္းကလဲ စစ္အင္အား အစေပါင္းမ်ားစြာ တုိးလာတာလဲ ေတြ.ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ. ကြ်န္ေတာ္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယက္က ရင္ဖြင္.လာ တာေတာ. ေတြ.ရပါတယ္။ RCSS/SSA ၏ဆက္ဆံ ေရးရုံးသည္ ျပည္သူလူထုနဲ. ဆက္ဆံေရး လုပ္တဲ. ေနရာမွာ နဲ.နဲ. Complete မျဖစ္ဘူးလို.ေတြ.ရပါတယ္္။တစ္ခ်ိန္က SSA လာလုပ္မယ္လို. ဆက္ဆံေရး ရုံးမွာ ဆက္သြယ္ေတာ. E-mail ထဲကို ကိုယ္ေရးရာဇာ၀င္ Profile ပို.ေပးပါလို. သူတုိ.ကေတာင္းဆုိေတာ. ကိုယ္ကပို.လိုက္တာ ပို.ေပးေတာ. သုံးေလးလ ရွိျပီ ျပန္ျပီးေတာ. အေျကာင္းမျပန္လာပါဘူး။ ကိုယ္.လူမ်ိဳး ကိုယ္.ႏုိင္ငံ ကိုယ္ျပည္နယ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးလို. အသိတရားနဲ. သွ်ာမ္းျပည္တပ္.မေတာ္ထဲ ၀င္လာဖုိ. အရမ္းခက္ခဲ ခဲ.ပါတယ္။ ခ်င္းမုိင္ရုံးကို သုံးေလးခါ Viber စာနဲ.လဲ ပို.သြားတယ္ မန္းေလးကေန လြယ္တုိင္းလ်န္းကို လာခ်င္ရင္ ဘယ္လို ခ်ိပ္ရမွာလဲ ျပီးေတာ. ခ်င္းမုိင္က ေန၀င္သြားမယ္။အေျကာင္းျပန္ပါလို. အျကိမ္ျကိမ္ အႏူံအညံ. ေတာင္းဆုိေနတာနဲ. RCSS/SSA ခ်င္းမုိင္ ဆက္ဆံေရးရုံး စိုင္းဆုိင္မိန္းစီ ပို.ခဲ.ေတာ္လဲ ထုိနည္းပါပဲ။အေျကာင္းမျပန္ခဲ.ပါဘူး ေနာက္ဆုံး စိတ္မရွည္ေတာ. ေျပာထည္. လိုက္တယ္ သွ်ာမ္းျပည္တပ္.မေတာ္ကို လာလုပ္မယ္ လာရာ.မယ္.လမ္း လာရာ.မယ္ ခရီး ဘယ္လိုလာရမလဲ ပဲေျပာျပပါ ေငြေရး ေျကးေရး မလိုပါဘူး ကိုယ္.စားရိတ္နဲ. ကိုလာမယ္လို. ေျပာေတာ္လဲ ထုိနည္းပါပဲ အေျကာင္းမျပန္ပါဘူး။ဒီလိုနဲ. ကြ်န္ေတာ္.သူငယ္ခ်ငး္က စိတ္မရွည္ေတာ. သွ်ာမ္းျပည္နယ္တပ္.မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း စီကို ၀င္လိုက္တာ။ ဒါကေတာ. ကြ်န္ေတာ္. သူငယ္ခ်င္း စိုင္းေလာ၀္ဆုိင္ ၏ ရင္ဖြင္.စကားပါပဲ။ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္ နဲ.နဲ. အျကံ Advise ေပးခ်င္ပါတယ္ တကယ္ရုိးသားျပီး တကယ္၀ါသနာပါျပီး လုပ္ရင္ ယုံျကည္မူ. ဆုိတာ လုံး၀ မရွိခဲ.ပါဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. သွ်ာမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စုံေထာက္ လို.ပဲ ထင္ထင္ေနျကတာ။ ဒါက တကယ္ Over Thinking ပါပဲ လုံး၀ ကိုအျမင္က်င္းလြန္းပါတယ္။ ဒီစာ ကိုေရးရတဲ. အေျကာင္းကလဲ RCSS/SSA အဖြဲ.သားမ်ား အားလုံး သိေစခ်င္ ျမင္ေစခ်င္ လို.ေရးလိုက္ရတာပါ။ ဆက္ဆံေရးရုံးက လူေတြက အလုပ္မ်ားတယ္လို.လဲ ထားလိုက္ပါ သုံးေလး လေလာက္ျကာသြားတာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆုိတာ တန္ဖုိး မရွိသလိုလိုျဖစ္ေနတာ။ ကြ်န္ေတာ္ စစ္သင္တန္းတက္တုန္းကလဲ ထုိနည္းပါပဲ SSA လုပ္ခ်င္ရင္ ဒီဖုန္းကိုဆက္ပါ ဒီ အီးေမးလ္ ကို Contact ပါလို. သူတုိ.က ေျပာေျပာေနတာပါပဲ တကယ္ ဆက္သြယ္ေတာ. အေရးမထားျကပါဘူး။ အဲေျကာင္. ျဖစ္ႏုိင္ရင္ All Okay ျဖစ္ေအာင္ ျပန္ျပီးေတာ. Reflection လုပ္ေပးပါလို. ေတာင္းဆုိခ်င္ပါတယ္ခ။ဒီလိုျဖစ္တာ ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲ မပာုတ္ပါဘူး ေရတြက္လို. မရေတာ.ဘူးလို. သတင္းရရွိထားပါတယ္ခ။ မိုင္ဆြန္ခ ... . . . .
ေဆပာတ္မိန္း
ShanState DefenceArmy
Share:

ယြꨓ္ꨵသင္ သုိꨀ္းတꨯး ပြတ္းꨅꨤတ္း ꨬလꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵသုိꨀ္းလြꨯပꨱꨓ္ပꨤင္တုိꨀ္းꨀꨓ္
ထုိင္မဳးꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္းပီꨶꨓꨯꨵ သုိꨀ္းတꨯး ပြတ္းꨅꨤတ္း လြꨯတꨯးလꨰင္း ꨬလꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵသုိꨀ္းလြꨯꨁဝ္
ပꨱꨓ္ပꨤင္တုိꨀ္ꨳꨀꨓ္ ယြꨓ္ꨵသင္ သုိꨀ္းလြꨯတꨯးလꨰင္း RCSS/SSA ꨁဝ္မူိဝ္ꨳꨕြင္းယꨤမ္း သြꨓ္ꨀꨤꨓ္
သုိꨀ္းတီꨳလြꨯတꨯးလꨰင္းယဝ္ꨵ ေသပြꨀ္ꨳမူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨉဳးပီꨓြင္ꨵသုိꨀ္းလြꨯꨁဝ္ယိုဝ္း ။ တီးꨓꨯꨵ ေပဳးꨡဝ္
တꨤင္းꨟꨓ္ထုိင္ꨀဝ္ꨲꨁဳꨳလꨤတ္ꨳေတꨵ ယြꨓ္ꨵသုိꨀ္းတꨯး လြꨯတꨯးလꨰင္း RCSS/SSA ꨁꨮꨤင္ꨓဳꨳလိꨓ္သုိꨀ္းꨬလꨳ ပꨱꨓ္ꨀူꨉ္းယဝ္ꨵ။ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ꨅြင္ꨲပꨱꨓ္ပꨤင္တုိꨀ္းꨀꨓ္။ ပူꨓ္ꨵမဳး သြင္လိူꨓ္ꨓꨯꨵ ပီꨳꨓြင္ꨵသုိꨀ္းလြꨯတꨯးလꨰင္း 701 ꨁဝ္ ပြꨀ္ꨳမူိဝ္းꨁိုꨓ္း ထူꨀ္ꨳꨉဳး ပီꨳꨓြင္ꨵသုိꨀ္းလြꨯꨁဝ္ꨉဳး ယိုဝ္းꨬလꨳ လူꨵꨀꨮဳꨲ 2 ေꨀဳꨵ ယဝ္ꨵ ꨉဳး ꨉြပ္း 4 ေꨀဳꨵ။ သုိꨀ္းလြꨯ ꨁဝ္ယူꨲလꨯꨳယူꨲ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨓꨓ္ꨵ တင္းလင္မꨓ္း သမ္ꨵမီးꨕ္ꨮ ꨕ္ꨮသမ္ꨵ ပꨓ္ ꨟꨰင္းꨁဝ္။ ေပဳးမဳးတူꨉ္း ပီꨳꨓြင္ꨵလြꨯ ꨓꨯꨵꨡမ္ꨲ လူင္းလꨤꨯးမုိဝ္း ပဳးꨅြမ္းꨓ္ꨮး NCA (Nationwide Ceasefire Agreement) ေပဳးတူꨉ္းလီလီꨓꨯꨵ တꨤင္းလင္ꨁဝ္ ꨀူꨓ္းပꨓ္ꨟꨰင္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္သုိꨀ္း ꨁꨤင္ KIA/KIO ယဝ္ꨵ။မူိဝ္ꨳပူꨓ္ꨵမဳးꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨅုမ္းသုိꨀ္းꨁꨤင္ ꨁဝ္ꨀꨯꨵꨀꨯꨵလꨤတ္ꨳဝဳꨳ ꨁꨯꨳꨡုမ္လြင္ꨳငမ္းယꨱꨓ္ꨬလꨳ ꨁꨯꨳလꨤတ္ꨳꨀꨤꨓ္မူိင္း (Peace and Political Dialogues) ထုိင္မဳး ꨀမ္း NCA ꨓꨯꨵသမ္ꨵ ꨟꨱတ္းသင္ꨁဝ္သမ္ꨵ ꨡမ္ꨲ ꨁဝ္ꨳပဳးလဳ ??? ေပဳးတူꨉ္းꨀꨮဳꨲတူꨉ္းမဳး လꨤꨯးသုိꨀ္းꨁꨤင္ ꨟꨱတ္းꨅူိဝ္ꨵꨓꨯꨳꨓꨯꨵ ꨁꨯꨳꨟꨮ္ꨳ မꨓ္းပꨱꨓ္ ꨀူꨓ္းꨅꨤဝ္းꨁိူဝ္းꨓင္ꨀꨓ္ ꨕိတ္းေမဳးꨀꨓ္ယဝ္ꨵ (Public War) ေပဳးꨡဝ္တင္းꨟꨓ္ထုိင္ꨁဳꨳလꨤတ္ꨳေတꨵ သင္ဝဳꨳပꨱꨓ္မူိင္း Democracy မဳးေတꨵေတꨵ ꨓꨯ သꨤမ္ပူꨓ္ꨓꨯꨵ သြင္ပူꨓ္ ပꨱꨓ္တꨯး ယူꨲဝꨯꨵ ယဝ္ꨵ ꨓ္ꨮးမူိင္းꨁꨤင္။ ေပဳးꨟꨱတ္း Election မဳး မူိင္းꨁꨤင္ ꨓꨯꨵ ꨁꨤင္ ꨡမ္ꨲ ပꨱꨓ္ꨁုꨓ္ ယဝ္ꨵ တꨯးꨟဝ္းသမ္ꨵ ေတပꨱꨓ္ꨁုꨓ္ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ယဝ္ꨵ ꨁꨤင္ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲ ꨁꨯꨳ ꨁဝ္ꨳပဳး ꨓ္ꨮး NCA တဳꨲေတꨡုမ္ ꨀꨤꨓ္မူိင္း ။ ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္တင္းꨟꨓ္ထုိင္ꨁဳꨳယဝ္ꨵ။ေတဳꨲထုိင္ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ပီꨳꨓြင္ꨵ သုိꨀ္းလြꨯꨁဝ္ ယူꨲလꨯꨳေꨀဳꨳ ယြမ္ꨵ ပီꨳꨓြင္ꨵ သုိꨀ္းꨁꨤင္ꨲ ꨁဝ္မီးတင္းလင္ယဝ္ꨵ။တူꨉ္းꨬလꨳ မူိင္းတꨯးပြတ္းꨟြင္ꨳ ꨟဝ္းသုိꨀ္းꨁꨤင္ မဳးꨡဝ္ꨀꨮဳꨲ ꨟꨱတ္းသုိꨀ္းꨁဝ္ သမ္ꨵꨡမ္ꨲ ꨡဝ္ꨁဝ္ꨳꨓ္ꨮးꨅုမ္း သုိꨀ္းလြꨯ သမ္ꨵ သူင္ꨲပꨓ္ သုိꨀ္းꨁꨤင္တိꨀ္းတိꨀ္း ꨓꨯꨵ ꨁꨯꨳပြင္ꨲဝဳꨳပꨱꨓ္ယြမ္ꨵသင္လဳ ???? ယဝ္ꨵေꨀဳꨳ သူပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္း ယဳꨲေပလိုမ္း မူိဝ္ꨳ 1947 ꨓꨯꨵ တꨯးꨟဝ္းသူမ္းꨀꨮဳꨲ သင္လꨤꨯလꨤꨯ သူꨅဝ္ꨳ ꨅြင္ꨲꨟူꨵꨟဳး ???? ထီꨵꨓုိင္ꨳꨓꨯꨵ တꨯးꨟဝ္းသူမ္း မူိင္းတꨯး ပꨓ္မူိင္းꨁꨤင္ မူိဝ္ꨳဝꨓ္းထီꨵ 27.1.1947 ꨡိူဝ္ꨳ ꨓꨯꨵꨵ လူး ꨅြင္ꨲ လုꨀ္ꨳလုꨀ္ꨳလꨤꨓ္ꨳလꨤꨓ္ꨳ ꨟဝ္းသမ္ꨵ ꨟူꨵꨟဳး မူိဝ္ꨳꨀူꨳပြꨀ္ꨳꨓꨯꨵ မူိင္းꨁꨤင္ꨲ ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ ꨓဳꨳတီꨳ ꨡုပ္ꨵပုိူင္ ꨅဝ္ꨳꨘဳꨵမူိင္းမိတ္ꨲ ။ ယြမ္ꨵꨟဝ္း ꨡမ္ꨲေမဳဝူꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲ ေမဳတူꨉ္းꨅြမ္းငဝ္းလꨤꨯးꨬလꨳ ထီꨵသြင္ မဳး သူမ္းပꨓ္ သုꨓ္လꨯꨳꨟဝ္း (Demand) ꨬလꨳ ပꨱꨓ္ꨁီꨳꨁဳꨳ ပိူꨓ္ပꨰတ္ꨳယဝ္ꨵေတဳꨲထုိင္ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨯ ယဝ္ꨵ။ထုိင္မဳးꨀမ္းꨟဝ္း မူိင္းတꨯး ယဳꨲေပ ꨟꨮ္ꨳမꨓ္းသူူမ္းပꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵလြꨯꨁဝ္ထꨰင္ꨳလဳ ။ယြမ္ꨵꨓꨯယဝ္ꨵ ꨅဝ္ꨳꨟူဝ္ပဝ္ꨳ RCSS/SSA (Restoration Council Shan State / Shan State Army ) ꨟဝ္းꨟꨤင္ꨳꨟꨰꨱင္းသုိꨀ္းဝꨯꨵ ꨟꨮ္ꨳသုိꨀ္းတꨯး ꨟဝ္းမီးꨓမ္ ꨟꨮ္ꨳꨡꨰꨓ္ꨟꨰင္းꨟဝ္း မီးꨓမ္။ ေပဳးꨟဝ္းꨡမ္ꨲ မီးꨟꨰင္းသုိꨀ္း ေပဳးꨟဝ္းꨡမ္ꨲ မီး ꨡဳꨲꨓဳ ꨓꨯꨵ ꨟဝ္းꨁꨯꨳꨟꨱတ္းသင္ ꨟꨱတ္းꨡမ္ꨲ လꨯꨳ ꨡဳꨲꨓဳ ꨓꨯꨵ ေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲ ꨅ္ꨮꨳတဳ ꨅ္ꨮꨵꨀိꨓ္ ေတဳꨲꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯးꨟဝ္း ေတလꨯꨳꨅ္ꨮꨵꨀိꨓ္ တီꨳꨕူꨳꨁꨰꨓ္ ꨟဝ္းယဝ္ꨵ။ꨀြပ္ꨳꨓꨯ သူꨅဝ္ꨳ မီးတင္းꨟူꨵသင္ မီးပိင္ꨉဳꨲ သင္ေꨀဳꨳ ꨁဝ္ꨳမဳးꨟꨱတ္းသုိꨀ္းꨬလꨳ ꨅြမ္းလူꨉ္ꨳꨓပ္ꨵꨀတ္ꨵ သူမီး။ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ယဳꨲေပꨀူဝ္ꨟꨱတ္းသုိꨀ္း ယဳꨲေပꨀူဝ္တုꨀ္ꨵ ယဳꨲေပꨀူဝ္တꨤꨯ သင္သူꨡြꨓ္ꨀꨓ္ပꨯꨤꨳꨡြꨀ္ꨲ မူိင္းတꨯးꨟဝ္းꨀꨮဳꨲတိꨀ္းတိꨀ္း ꨅꨤဝ္းꨁိူဝ္းလꨱꨂ္ꨵ ယဝ္ꨵ ေတပꨱꨓ္ꨁုꨓ္ ꨀူꨓ္းꨁုိူဝ္းပိူꨓ္ယဝ္ꨵ ေတပꨱꨓ္ ꨁမ္း ꨟဝ္းသမ္ꨵ ေတပꨱꨓ္ ꨁီꨳꨁဳ ပိူꨓ္တိꨀ္းတိꨀ္းယဝ္ꨵ။တူꨉ္းꨬလꨳ ပီꨓြင္ꨵလြꨯꨁဝ္ꨓꨯꨵ ꨁဝ္မဳးေတတꨤင္ꨲ တပ္ꨵသုိꨀ္း TNLA ꨓꨯꨵ တုိꨀ္ꨵမီးမဳး 5 ပီပꨤꨯꨀူꨉ္း ꨡꨰꨓ္ꨳꨟꨰင္း ꨁဝ္ꨓꨯꨵ ထုိင္တီꨳ ဝဳꨳꨅုမ္းသုိꨀ္းမꨤꨓ္ꨳေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲ ꨡဝ္ꨁဝ္ꨳပꨰတ္ꨳꨀꨮဳꨲ ငꨤꨯငꨤꨯ ယြꨓ္ꨵ သင္ ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵ ꨀူꨓ္းမီးပꨤꨯးꨟူꨵꨁဝ္ ꨬလꨳ ပီꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္း ဝူꨓ္ꨵတူꨉ္းꨬလꨳ။ေတဳꨲထုိင္ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ သုိꨀ္းလြꨯ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲꨁိုꨓ္းသူင္ꨲ ꨀူꨓ္းသုိꨀ္းတꨯးꨟဝ္းꨬလꨳ ေပဳꨳꨬမꨳ ꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯး ꨟဝ္းမဳး။ ထုိင္မဳးꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္းပီ ꨓꨯꨵ ꨅဝ္ꨳꨟူဝ္ပဝ္ꨳ RCSS/SSA ေꨀဳꨳ ꨅြင္ꨲလꨯꨳဝꨮꨤင္းꨕꨰꨓ္ꨳေသ ꨓ္ꨮးꨡꨓ္ RCSS/SSA ꨀူမ္းလꨯꨳꨓꨯꨵ ꨕ္ꨮေတꨡမ္ꨲ လꨯꨳꨉြပ္းꨟꨱတ္းသုိꨀ္း ။ ဝꨤꨯးသုိꨀ္း လြꨯတꨯးလꨰင္း ꨟဝ္းꨀုိတ္း ယိုဝ္းယဝ္ꨵေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲꨉြပ္းသုိꨀ္းတီꨳလ္ꨮ ꨡမ္ꨲယြꨓ္းꨀူꨓ္းသုိꨀ္းတီꨳလ္ꨮယဝ္ꨵ ။ ယြꨓ္ꨵဝဳꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ ꨀူꨓ္းမူိင္းꨟဝ္း မီးꨟူ မီးတဳ ꨬလꨳ ပြင္ꨲလꨰင္း မဳးေသ လိူဝ္ေသဝဳꨳ မဳးꨟꨱတ္းသုိꨀ္း တူဝ္ꨅ္ꨮꨕ္ꨮမꨓ္း ꨟင္းꨀူꨉ္း။ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္း လူဝ္ꨟူꨵꨀꨤꨓ္မူိင္း ꨓမ္ꨓမ္ ေပဳးပꨱꨓ္သုိꨀ္း မဳးꨟꨱတ္းသုိꨀ္းေꨀဳꨳ လူဝ္ေမဳ ꨀꨤꨓ္သုိꨀ္း ꨓမ္ꨓမ္။လꨤꨯးတုိꨀ္းမီးလꨤꨯမꨱဝ္း လꨤꨯေလဳတပ္ꨵသူိဝ္ꨘꨯးပꨱꨓ္ꨅူိဝ္ꨵꨟိုဝ္ ꨅူိဝ္းꨀꨮဳꨲꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ ꨓꨯꨵ ေပဳꨳꨬမꨳ ꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯး ꨟဝ္းေꨀဳꨳ ထူꨀ္ꨲလီ ꨟူꨵဝꨯꨵ ယဝ္ꨵ ꨀꨤꨓ္သုိꨀ္းေꨀဳꨳ။ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ သင္ဝဳꨳꨁဳꨳတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳတꨯး ꨕိတ္းꨀꨮဳꨲ ဝꨮꨤင္းꨁꨮꨤင္းပꨓ္ꨁဳꨳꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ ꨟꨀ္ꨵပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨬလꨳ မူိင္းတꨯးꨁဳꨳ။
သူိဝ္ꨟꨀ္ꨵ မူိင္း
ShanStateDefenceArmy
Share:

*** လြယ္တိုင္းလ်န္းက Children Day ေန. ***ဒီေန. ၁၀.၁.၂၀၁၆ က်ေရာက္တဲ. ကေလးမ်ားေန.ကို ကြ်န္ေတာ္တုိ. RCSS/SSA လြယ္တုိင္းလ်န္း ငွာနခ်ဳပ္မွာ စီစီကားကား က်င္းပ ခဲ.ပါတယ္။အဲပြဲကို တက္ေရာက္လာသူ စုစုေပါင္း လူအင္အား ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ လာေရာက္ လည္ပတ္ျကပါတယ္ခ။အဲထဲက ထုိင္းႏုိင္ငံက မိတ္ေဆြမ်ားက တစ္ေ ထာင္ လုနီးပါး တက္ေ၇ာက္လာတာကိုေတြ.ရပါတယ္ခ။ ကေလးမ်ားေန. ပြဲကို စ၀္စိုင္းယီ ဦးေဆာင္ျပီး အဖြင္.စကားလာေရာက္ ေျပာျကားပါတယ္ခ။
အဲထဲက ကြ်န္ေတာ္တုိ. သွ်ာမ္းလူမ်ိဳးမ်ား သွ်ာမ္းကေလးမ်ား အားလုံး ပညာတတ္ စာတတ္ ႏုိင္ငံတကာနဲ. ယွဥ္ႏုိင္ေအာင္ စာျကိုးစားပါ ဒီကေန. ပညာသင္ယူေလ.လာဆည္းပူးျခင္းသည္ တစ္ခ်ိန္ျကရင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ ကိုတည္ေဆာက္ဖုိ. ဆုိျပီး ။ ကေလးမ်ားေန.ကို ႏုိင္ငံ တကာနဲ. တူေအာင္ လက္နက္မ်ိဳးစု သမုိင္းေပါင္းစု ကဗ်ာ ေဆာ.စရာ ေပါင္းစုနဲ. စီစီကားကား က်င္းပ ႏုိင္ခဲ.ပါတယ္။စ၀္စိုင္းယီ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ စကားသည္ သွ်ာမ္းလူမ်ိဳးမ်ားကို စာတတ္ ပညာတတ္ မ်ားမ်ားတုိးပြားေစခ်င္သည္။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. သွ်ာမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စာတတ္နဲ.ေနေသးတယ္ ပညာတတ္နဲ.ေသးတယ္ မူးယစ္ေဆးစြဲျပီး ဘ၀ ပ်က္တာကအမ်ားျကီးပါ။ျပီးေတာ. ကြ်န္ေတာ္တုိ. RCSS/SSA ငွာနခ်ဳပ္ကို ပညာ လာေရာက္ေလ.လာသင္ယူခ်င္ရင္လဲ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေန.က်ေရာက္တဲ. ကြ်န္ေတာ္တုိ. ကေလးမ်ားေန.ကို လြယ္တုိင္းလ်န္းက လူငယ္မ်ား ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ တာေတြ.ရေတာ. အရမ္း၀မ္းသာမိ.ပါတယ္ခ။ လြယ္တုိင္းလ်န္း ဆုိတာတစ္ခ်ိန္က ယမ္းေငြ. ေသနတ္သံ ေန.စဥ္မပ်က္ ျကားျကားေနရတယ္။ ကေလးေတြ ဆုိ မ်က္ရည္နဲ. ဒူးတုတ္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္မူ. ဆုိတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးမွန္းေတာင္ မခံစားခဲ.ရပါဘူး။အခုလို ကြ်န္ေတာ္တုိ. ငွာနခ်ဳပ္ လြယ္တုိင္းလ်န္းမွာ ကေလးမ်ားေန. ကို အထူးစီစီကားကား ဦးေဆာင္က်င္းပ ေပးတဲ. သွ်ာမ္းပညာေရး ၀န္ျကီး စ၀္ပာိုင္းဖ နဲ. ေက်ာင္းဆရာ စ၀္စိုင္းဖူ နဲ. ဆရာ ဆရာမ မ်ားကို အားလုံးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကေလး မ်ားေန.ကို ႏွစ္တုိင္းလိုလိုက်င္းပ ခဲ.ပါတယ္ ဒါေပမဲ. ဒီႏွစ္ထက္ေလာက္ေတာ. ပိုစီတာ မေတြ.ရပါဘူးလို. ေက်ာင္းဆရာ တစ္ေယာက္က ေျပာျပခဲ.ပါတယ္။အားလုံးပဲ မုိင္ဆြန္ခ ...


ေဆပာတ္မိန္း
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts