စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုုဆီသုုိ႔ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ ေအာ္ေနေပမဲ့.. ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ တုုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြ ဖြဲ႔စည္းလုုိက္ခါမွ ဟုုိတပုုိင္းဒီတစ္ပုုိင္းအျဖစ္ ခြဲျခမ္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး မိမိလူမ်ဳိးနာမည္ကုုိပင္ ေဖၚေဆာင္ျခင္းပိတ္ပင္ခံခဲ့ရတဲ့ လူမ်ဳိးဟာ သွ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္၀င္မ်ားျဖစ္တဲ့ သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးပဲျဖစ္ပါတယ္..
သွ်မ္းနီဆုုိတဲ့ နာမည္ကုုိေဖၚေဆာင္ခြင့္ ေရးသားခြင့္ ရရွိလာတာဟာ တရား၀င္ပါတီဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရလာတဲ့အခ်ိန္မွဟုု ဆုုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတုုိ႔ျပည္နယ္ မိမိတုုိ႔ေဒသအတြင္း လူမ်ဳိးစုုမ်ားဟာ ဘယ္လူမ်ဳိး ဘယ္လုုိေနထုုိင္ၾကရတယ္.. ဘယ္လူမ်ဳိး ဘယ္ေလာက္ပဲရွိတယ္ ဘယ္လူမ်ဳိးေတာ့ လက္နက္ကုုိင္တပ္ရွိလုုိ အေနေခ်ာင္တယ္ဆုုိတာ တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား သိလွ်က္နဲ႔ မ်က္စိမိတ္ၿပီးေနခဲ့ၾကတာ ရာဆုုႏွစ္၀က္ရွိခဲ့ပါၿပီ။
တုုိင္းျပည္အတြက္ အေရးအႀကီးဆုုံးေသာ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပည္နယ္ရသင့္ရထုုိင္ေသာလူမ်ဳိးစုု ျဖစ္ပါလွ်က္ တင္ျပေတာင္းဆုုိမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။…
သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးစုုမ်ားဟာ သီးျခား ဘာသာစကား စာေပ၊ ရုုိးရာယဥ္ေက်းမႈ သမုုိင္းေၾကာင္း ဆက္စပ္ပထ၀ီ အေနထား လူဦးေရအရ ျပည္နယ္အျဖစ္ရသင့္ေသာ လူမ်ဳိးကုုိ လြန္ခဲ့ေသာ 47 ခုုႏွစ္အေျခခံဥပေဒ 74 ခုုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ 2008 အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာမွာ သွ်မ္း အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက တင္ျပေတာင္းဆုုိမႈမ်ားရွိခဲ့ပါလွ်က္ လွစ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကပါတယ္..ေနာက္ဆုုံးမွာေတာ့ လူမ်ဳိးနာမည္ကုုိေတာင္ ေဖၚျပခြင့္မရွိေအာင္ ပိတ္ပင္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္.. ျပည္ေထာင္စုုတခုုလုုံးရဲ႕ အေရးဟာလည္း တုုိင္းရင္းသားအားလုုံးရဲ႕ အေရးျဖစ္သလုုိ တုုိင္းရင္းသားအားလုုံးရဲ႕ အေရးဟာလည္း ျပည္ေထာင္စုုအေရးပဲျဖစ္ပါတယ္…
ေရႊမရွိတဲ့ဘုုရား အမ်ားမရုုိေသဆုုိသလုုိ လက္နက္ကုုိတပ္မရွိတဲ့လူမ်ဳိးမုုိ႔ ဂရုုစုုိက္စရာမလုုိ ဟုုမ်ားျဖစ္ၾကသလား မေျပာတတ္ေပ… သွ်မ္းနီလူမ်ဳိးေတြဟာ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ စာေပယဥ္ေက်းမႈကုုိ ထိမ္းသိမ္းၾကဖုုိ႔လုုိပါတယ္.. ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ အေမွာင္ခ်ထားျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ မိမိတုုိ႔ ရုုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုုိ ယခုုလုုိပြင့္လင္းလာခ်ိန္မွာ အျမန္ဆုုံး ေဖၚထုုတ္ ထိမ္းသိမ္းၾကေစလုုိပါတယ္...
သွ်မ္းနီေတြဟာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရကာမွ မိမိတုုိ႔ဘုုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနထုုိင္လာခဲ့တဲ့ နယ္ေျမေတြကုုိ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ စစ္ကုုိင္းတုုိင္း သွ်မ္းျပည္နယ္ဆုုိၿပီး သုုံးပုုိင္းသုုံးေနရာအျဖစ္ ခြဲျခားလုုိက္ၿပီး လူမ်ဳိးကုုိလည္း ဗမာဇာတ္သြင္းျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္.. ႏုုိင္ငံေတာ္စီစစ္ေရး မွတ္ပုုံတင္ကပ္ျပားမွာ လူမ်ဳိးဟူေသာ ေနရာမွာ သွ်မ္းနီလုုိ႔ ထည့္ခံရသူ ဆယ္ဦးခန္႔သာရွိခဲ့သည္ ထုုိသူမ်ားသည္လည္း ဒုုတ္စြဲဓါးစြဲမုုိ႔ ထဲ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္… ေက်းရြာမွာလာေကာက္ခံတဲ့အခါ လူမ်ဳိး သွ်မ္းနီလုုိေျပာလုုိက္ေပမယ္ အမွတ္တကယ္ မွတ္ပုုံတင္ေပးလာတဲ့အခါ ရွမ္းဗာျဖစ္ေနတာကုုိ ခံခဲ့ရပါတယ္…
ဒါေတြကုုိသိသိနဲ႔ မကူညီပဲေရႏွစ္ရာ၀ါးနဲ႔ထုုိးေနၾကတာ စိတ္မေကာင္းစရာပါ.. ဒီေန႔သွ်မ္းလူငယ္ေတြ နားလည္းထားရမွာက ငါတုုိ႔ဟာသွ်မ္းဆုုိတမ်ဳိးထဲေလာက္နဲ႔ မၿပီးဘူး လက္ရွိျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရးက ဘာလည္း အေျခခံဥပေဒမွာဘာျပဌာန္းထားလည္း ငါတုုိ႔ညီေနာင္ေတြ ဘယ္ပုုံစံနဲ႔ ဆက္ေလွ်ာက္မလဲ ဒါေတြအေရးႀကီးပါတယ္.. ႀတိဂံေလးကုုိပဲ က်ားကုုပ္က်ားခဲ ခဲေနခဲ့လုုိ႔ ျပင္ပသွ်မ္းေတြ ဗမာေရာင္ေရာင္ သွ်မ္းေရာင္ေရာင္နဲ႔ျဖစ္ခဲ့ရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္လာခဲ့ရၿပီး ကုုိယ္လုုပ္တဲ့လယ္၊ ကုုိယ္လုုပ္တဲ့စုုိက္ခင္း ကုုိယ့္အမ်ဳိးအမဟုုတ္ပဲ အခြန္အျဖစ္ ဆက္ေၾကးေပးရတာဟာ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး ရၿပီေဟ့လုုိ႔... ေအာ္လုုိက္တဲ့သံနဲ႔ တၿပိဳင္ထဲ ကပ္ပါလာတဲ့ ၀န္ထုုတ္၀န္ပုုိးတခုုပါ…
ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အခါမွာ သွ်မ္းလူငယ္ေတြ ဘာလုုပ္သင့္တယ္ ဘယ္လုုိလုုပ္ၾကမယ္ဆုုိတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔အတူ သွ်မ္းညီညြတ္ေရး သွ်မ္းစည္းလုုံးေရး.. သွ်မ္းေပါင္းစည္းေရး အေရးႀကီးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။


Sae Hark Main (SSDA)
Get From >>> Shan Read Youth Congress
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts