ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး
(ၾသစေၾတးလ် အမ်ိဳးသမီးနိုင္ငံေရး အက်ိဳးေဆာင္တစ္ေယာက္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား )
နိဳင္ငံေရးသမား(ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးေဆာင္) ေကာင္းျဖစ္ေျမက္ေရးပညတ္ ၁၀ပါးကို ၾသစေၾတးလ်ပါလီမန္ရဲ႕ အထက္လြတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဗစ္ကီ ေဗာင္း (Vicki Worrall Bourne ) ကေရးသားျပီး အင္တာနက္မွာ တင္ထားပါတယ္။
မစၥေဗာငး္ဟာ နယူေဆာက္သ္ေ၀းမဲဆႏၵနယ္ကေန အထက္လြတ္ ေတာ္အမက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရျပီး ၁၉၉၀ ကေန ၂၀၀၂အထိ ဆီေနတာအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ။ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဗစ္ကီေဗာင္း (၁၉၅၄ဖြား) ရဲ့ႏိုင္ငံေရး ျဖတ္သန္းမႈက ိုၾကည္႕ရင္ သူတို႕ဆီက ႏိုင္ငံေရးဘ၀ေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္းသိနိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

သူမက ဆစ္ဒနီျမိဳ႕မွာေမြးတယ္။ တကၠသိုလ္က BSC ၊ MSC ဘြဲ႕မ်ားရတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ၁၉၈၇ မွာဒီမိုကရက္ ဆီေနတာ ေကာ္လင္း ေမဆင္ ဆီမွာသုေတသန မွဴးအျဖစ္ အမႈထမ္းတယ္။၁၉၈၀ မွာ ဒီမိုကရက္ပါတီကို ၀င္တယ္။ ၁၉၈၀ မွာဒီမိုကရက္ပါတီကို၀င္တယ္။ သူမရဲ့ လက္ဦးဆရာ ေမဆင ္ရာထူးကႏႈတ္ထြက္သြားတဲ့အခါ ဗစ္ကီေဗာင္းဟာ ဆီေနတာ ေပါလ္ မကၠလင္းဆီမွာ သုေတသနမွူးဆက္လုပ္ခဲ့တယ္ ။၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲက်ေတာ့ သူမဟာ ဆီနိတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျပီး အေရြးခံရတယ္။ ဇူလိုင္ ၁၉၉၀ ကစျပီး ဆီေနတာျဖစ္ခဲ့ရာက ၁၉၉၆ မွာ ဒုတိယအၾကိမ္ ေရြးေကာက္ခံရတယ္။၂၀၀၁ က်ေတာ့အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾသစေၾတးလ် ဂရင္းပါတီကအမတ္ေလာင္း ကယ္ရီကို ရႈံးနိမ္႔ခဲ့တယ္။ သူတို႕ဆီမွာက ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာရွံးတစ္ခါ ႏိုင္တစ္လွည့္ပါ ဒီလိုပဲသြားေနၾကတာပဲဆိုေတာ့ ဗစ္ကီေဗာင္းဟာသူမရဲ့ အလွည္႔ကိုေဆာင့္ေနတုန္းပါပဲ။

ဗစ္ကီေဗာင္းက နိဳင္ငံေရးလုပ္မည့္သူေတြကိုေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အခ်က္ ၁၀ ခ်က ္သညာေပးျပီး အင္တာနက္မွာတင္ထားပါတယ္ ။

၁။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ပါ ။
ေနရာယူတက္တိုင္းအာဏာရသည္မဟုတ္ ။ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ သင့္မွာမျဖစ္စေလာက္ အာဏာေလးပဲရွိတယ္ဆိုတာ နားလည္ထားပါ။ အာဏာဆိုတာ စုေပါင္းလုပ္ရပ္ကေန ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္တယ္။

၂ ။အျခားလူေတြကို ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံပါ ။
ျပည္သူေတြႏွင္ ့မကင္းမကြာေနပါ။ ေနာင္အခါသူတို႕ရဲ့ေထာက္ခံမႈကို သင္လိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္ ။

၃။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားပါ။
အာဏာဘယ္မွာရွိသလဲ။
အျခားလူေတြရဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကိုငါဘယ္လို ရႏိုင္မလဲ။
ငါတို႕ကိုဘယ္သူေတြကေထာက္ခံမလဲ။
လူတိုင္းလူတိုင္းအေနနဲ႔ တစ္ခုကေတာ့အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသြားတဲ့ အေနအထားကိုဖန္တီးပါ။

၄။ အထူးသတိျပဳပါ ။
သင္စိတ္၀င္စားတဲ့ ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ပါ။အဲ့ဒီဘာသာရပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သုေတသနျပဳပါ။ သင္ေလ့လာထားတဲ့ ဘာသာရပ္နဲ႔ပက္သက္လို႕ ပါလီမန္ထဲမွာ သင္ဟာကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေစ။
ေနာက္ဆံုးေတာ့အျခားသူမ်ားက အမ်ားေရွ႕မွာျဖစ္ျဖစ္၊တစ္ဦးခ်င္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သင့္အျမင္ကိုေမးျမန္းလာရတဲ့ အထိ ျဖစ္လာမယ္။ဒါဟာသင့္အေနနဲ႔အေတာ္ၾကီးမားတဲ့ ေနရာရယူမႈနဲ႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈျဖစ္တယ္။

၅။ရွင္းလင္းသဲကြဲျပီးလက္ေတြျဖစ္နိုင္ေျခရွိတဲ့ပန္းတိုင္မ်ား ရွိပါေစ ။
သင္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရခ်ိန္ကစလို႕သင္ဘာေတြစြမ္းေဆာင္လိုသလဲဆိုတာကိုသိပါ။
ကမာၻၾကီးကိုေျပာင္းလဲပစ္ဖို႕ေတာ့မၾကိဳးစားပါနဲ႔။
အတိုင္းအဆရွိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပါ။( သင့္စိတ္ဓတ္နဲ႔ကိုက္ညီတာျဖစ္ပါေစ။)

၆။ကိစၥရပ္မ်ားကိုနားလည္ပါေစ။
သုေတသနျပုပါ။ေဒသႏၱရျပသနာကေန ႏိုင္ငံတကာျပႆနာအထိ ဘယ္ကိစၥရပ္ကိုေဆြးေႏြးသည္ျဖစ္ေစ ၊ သင့္မွာေနာက္ဆံုးသတင္းအခ်က္အလက္ရွိေနေအာင္ေလ့လာထားပါ။

၇။သူတပါးေျပာတာေတြကိုနားေထာင္ပါ။
အရာရာကိုသင္သိျပီးသားလို႕မထင္ပါနဲ႔။
အျခားလူမ်ားရဲ့အေတြ႔အၾကံဳဟာ သင့္အၾကံဳနဲ႕မတူကြဲျပားႏိုင္တယ္။ သူမ်ားရဲ့အေတြ႕အၾကံဳက သင့္အျမင္ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႕အေထာက္အကူျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

၈။ကရုဏာနဲ႔ေလးစားသမႈနဲ႔ဘယ္လိုျငင္းဆန္ရမလဲေလ့လာထားပါ။
ဟင့္အင္းလို႕ ေျပာရတာ၊ျငင္းဆန္ရတာမလြယ္ပါဘူး။ သင္ ျငင္းဆန္လိုက္သူရဲ႕အကူအညီကိုတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ သင္လိုေကာင္းလိုလာႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ျငင္းဆန္တဲ့အခါ တစ္ဖက္သားက ိုေစာ္ကားလိုက္ သလိုမျဖစ္ေစနဲ႔။


၉။သင့္ေနဌာနကိုနားလည္ပါေစ။
ပါလီမန္ရဲ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ အစဥ္အလာေတြကိုပို၍နားလည္ေလ၊ အဲ့ဒါေတြကိုအသံုးခ်ျပီး သင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ိုပိုို၍နားလည္ေလ၊ အဲဒါေတြ အသံုးခ်ျပီး သင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပို၍ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေလ။

၁၀။ ေလးစားေလာက္သူျဖစ္ပါေစ။
အျခားသူမ်ားရဲ့အျမင္မ်ားနဲ႔အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုသင္ကေလးစားသမႈရွိေၾကာင္းျပသပါ။
သင္ဟာ ယံုၾကည္ေလာက္သူျဖစ္ေၾကာင္းသိသာထင္ရွားပါေစ။
အက်င့္ပ်က္အျပဳအမႈမ်ားကို သိေအာင္ေလ့လာထားပါ။

Ref: Ten Rules For Being a Good Politician (and Member of Parliament), Vicki Bourne.

(သက္သက္ေနာက္တစ္ခု)
ႏိုင္ငံေရးသမား၊ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကိုစကားလံုးႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ခြဲျခားျပနိဳင္ပါတယ္ ။ Statesman နဲ႕ Politician ဆိုျပီးခြဲျခားပါတယ္ ။အဘိဓာန္အဓိပၸယ္က Statesman ဆိုတာ နိဳင္ငံျပဳ သုခမိန္ ၊ အေျမာ္အျမင္ၾကီးမားတဲ့ ႏိုင္ေရးသမားမ်ား ။ Politician ကေတာ့ႏိုင္ငံေရးသမားပါပဲ။ သည္ေတာ့ကာ Statesman ေတြလုပ္တဲ့ နိုင္ငံေရးကို အမ်ိဳးသားနိဳင္ငံေရးလို႕ေျပာႏိုင္တယ္။ ကိုယ့္ပါတီ အာဏာရေရးထက္ ကိုယ့္ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးကို အဓိကထားျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားနိဳင္ငံေရးပဲလို႕ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုေတြ႕ဖူးတာက Politician ဟာလာမယ ့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက ္ၾကည့္တယ္တဲ့။ Statesman က ေနာက္မ်ိဳးဆက္တစ္ခုအတြက္ပါၾကည္႕တယ္တဲ့ ။ေတာ္ေတာ္ အဓိပၸယ္ ‘တာ’ သြားတဲ့ဖြင့္ ဆိုခ်က္ပါပဲ။ Statesman အဆင့္ ေရာက္သြားရင္ ကိုယ့္ပါတီအာဏာရေရးကို ေရွ႕ တန္းမတင္ေတာ့ဘူး။ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာျဖစ္ထြန္းဖို႕ကိုပဲၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့တယ္။

ေနာက္ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခု ဖက္ဖူးေသးတယ္။ေနရူး ဟာ Statesman ျဖစ္တယ္။ အင္ဒီရာဂႏီၵကေတာ့ Politician တဲ႕. . .
ေဆာင္းပါးရွင္ဆရာ၀ံသ ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္. .ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား နဲ႕ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး အမ်ိဳးသားနိဳင္ငံေရး ကိုေဆာင္ရြက္မယ့္ Statesman ေတြျဖစ္ပါေစလို႕ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။


Sae Hark Main (SSDA)
Get From >>> ေမာင္၀ံသ
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts