အင္တာနက္လိုင္းမရွိဘဲ VoIP ေခၚဆုိႏဳိင္ျပီ

အင္တာနက္လိုင္းမရွိေသာ မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ VoIP အင္တာနက္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင္၀င္းက ေျပာသည္။ အဆုိပါ၀န္ေဆာင္မႈ၌ အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ Activation ကတ္မ်ားကို ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရန္စီစဥ္ထားၿပီး ေငြျဖည့္ကတ္ မ်ားအျဖစ္ 10 FEC ကတ္မ်ားႏွင့္ 30 FEC ကတ္မ်ားကို ထုက္လုပ္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟု ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကုမၸဏီ၏ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးဌာနမွ ဌာနမွဴး ဦးေအာင္စံျမတ္ကဆိုသည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အင္တာနက္ကြန္ရက္မရွိဘဲ VoIP ဖုန္းလိုင္းတိုက္႐ိုက္ေခၚဆိုမည္ဆိုပါက မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေခၚဆိုမႈ တစ္မိနစ္ ၅၀ က်ပ္အျပင္ ေခၚဆိုသည့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ သက္မွတ္ထားသည့္္ မိနစ္ေၾကးမ်ားကိုလည္း ေငြျဖည့္ ကတ္မွ ျဖတ္ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ေအာ္တိုဖုန္းလိုင္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားသို႔ေခၚဆိုသည့္ အခါ၌လည္း ျပည္တြင္းေခၚဆိုမႈ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္သည့္ တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းအျပင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေခၚဆိုသည့္ VoIP ဖုန္းလိုင္းႏႈန္း ထားမ်ားကို သီးျခားေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း VMG Telecoms ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ထြန္းက ေျပာသည္။ မိမိ၏ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းလိုင္း (သို႔မဟုတ္) မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္းမွေန၍ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အင္တာနက္မရွိဘဲ VoIP ဖုန္းလိုင္းတိုက္႐ိုက္ ေခၚဆိုမည္ဆိုပါက ၀၁-၄၄ ၅၅၅၅၅ သို႔ဦးစြာဆက္သြယ္ေခၚ ဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုမွတဆင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ မိမိေခၚဆိုလိုသည့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းနံပါတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ႏွိပ္၍ထပ္မံေခၚဆို ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ““သက္မွတ္ထားတဲ့ေစ်းက မဆိုးဘူးလို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အိႏၵိယကိုေခၚဆိုရင္ေတာင္ တစ္နာရီ ေလာက္ေျပာမွ ၃.၆ ေဒၚလာ ေလာက္ပဲက်တယ္။ ဒါေပမယ့္အခု ေျပာခ်င္လို႔ဆက္သြယ္ၾကည့္ေတာ့ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးလို႔ ကုမၸဏီကေတာ့ ျပန္ေျပာေနတယ္”” ဟု အင္တာနက္မလိုသည့္ Y Talk VoIP ဖုန္းလိုင္းကို စမ္းသက္အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ ကိုစည္သူကဆိုသည္။

http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/

Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts