အရက္ေျကာင္. စိတ္ေရာဂၤါျဖစ္ပြားႏူန္းထိပ္ဆုံးတြင္ရွိေန

စိတ္က်န္း မာေရးေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္ရွိလာ ေသာလူနာမ်ားတြင္ အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန...္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာသုံး ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွစ၍ ထိပ္ ဆုံးနံပါတ္တစ္ေနရာတြင္ ေရာက္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

''ေဆး႐ုံကိုေရာက္လာၾက တဲ့အထဲမွာ အရက္နဲ႔မူးယစ္ေဆး ဝါးသုံးစြဲမႈရယ္၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇး ပါးေရာဂါေၾကာင့္ရယ္၊ ကေလး ေမြးတဲ့အခါ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္သြား တာတို႔ေၾကာင့္လဲ ျဖစ္နိုင္သလို စိတ္ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သြား တာေၾကာင့္လဲ စိတ္ေရာဂါျဖစ္ သြားၾကတာပဲ။ အဲဒီလိုျဖစ္လာ တဲ့အမ်ားစုမွာ အရက္ေၾကာင့္ ပိုျဖစ္ၾကတာမ်ားတယ္။ အရက္ ေၾကာင့္ျဖစ္တာက ထိပ္ဆုံးေရာက္ ေနပါတယ္''ဟု စိတ္က်န္းမာေရး ေဆး႐ုံမွ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္ တာေက်ာ္စိုးကေျပာသည္။

စိတ္ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္မွစတင္ကာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ျမင့္မားလာ ေနၿပီး ေန႔စဥ္ ေဆး႐ုံတြင္ရွိေန ေသာ အတြင္းလူနာမွာ ၁၁၇၂ ဦးထက္ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း စိတ္က်န္းမာေရး ေဆး႐ုံမွ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္ တာေက်ာ္စိုးက ေျပာၾကားလိုက္ သည္။

စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံ သို႔တက္ေရာက္သူလူနာမ်ားမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၆၀၆၀ ဦး၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၆၃၇၆ ဦး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္မွာ ၇၄၆၂ ဦး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွာ ၈၇၇၂ ဦး၊ ယခုႏွစ္တြင္မူ ေလး လတာ ကာလအတြင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ခန႔္ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ တစ္ႏွစ္ တာကာလတြက္ခ်က္ၾကည့္လၽွင္အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ ခန႔္ရွိနိုင္မည္ျဖစ္ရာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားနိုင္မည္ဟု ခန႔္မွန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စိတ္ေရာဂါျဖစ္ ပြားႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာရျခင္းမွာ အ ရက္ေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေန ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္ သုံးမႈေၾကာင့္ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈေရာ ဂါမ်ားကိုခံစားရသူမ်ားမွာ ပိုမို မ်ားျပားေနၿပီး စိတ္ေဖာက္ျပန္ ရျခင္း၏ နံပါတ္တစ္အဆင့္တြင္ အရက္မွာရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

''အတြင္းလူနာေတြ တစ္ေန႔ ထက္တစ္ေန႔မ်ားလာတာ ျပန္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အရက္ေသာက္ သုံးမႈေၾကာင့္ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ ေရာဂါေတြရလာတာ နံပါတ္တစ္ ထိပ္ဆုံးက တက္လာတာေတြ႕ရ တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ေတာက္ ေလၽွာက္ ထိပ္ဆုံးနံပါတ္တစ္ေန ရာမွာျဖစ္ေနတာ အရက္ေၾကာင့္ ပါပဲ''ဟု ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးက ဆက္ လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အရက္ေၾကာင့္ စိတ္ က်န္းမာေရးေဆး႐ုံသို႔ေရာက္လာ ၾကသူမ်ားထဲတြင္ အနီးနားဝန္း က်င္မွေရာက္လာၾကသူမ်ားရွိ သကဲ့သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာမွ လာေရာက္ကု သၾကသူမ်ားလည္းရွိကာ ယင္း တို႔အထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts