က်ားေပာာ္မုန္းမ်ားျခင္းက အသက္တုိျခင္းႏွင္ ဆက္စပ္ေန

က်ားေဟာ္မုန္းမ်ားျခင္းက အသက္တိုျခင္းနွင့္ ဆက္စပ္ေနတက္စတို စတီးရုန္း၊ (က်ားေဟာ္မုန္း)ဟာ ႏွလံုး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကို ထိန္းညႇိရာတြင္ အကူအညီ ေပးပါတယ္။ သုက္ပိုး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အ႐ိုး က်န္းမာေရး၊ စြမ္းအင္ပမာဏ၊ အာ႐ံုစူးစိုက္ျခင္းႏွင့္ ၾကြက္သားထု ထည္တို႔တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။အမ်ိဳးသား အမ်ားစုဟာ အသက္ ႀကီးလာတာနဲ႔ အမွ် သဘာဝအရ ထိုေဟာ္မုန္းပမာဏ ေလ်ာ့နည္းလာ ျခင္းကို ႀကံဳေတြ႕ရ ပါတယ္။ ေဟာ္မုန္း ပမာဏကို ထိန္းညႇိရန္ ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္သံုးၾကရပါတယ္။ သုေတသီမ်ားက တက္စတို စတီ႐ုန္းပမာဏ အလြန္နည္းျခင္းက မေကာင္းေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သလို အလြန္မ်ားျခင္းကလည္း မေကာင္း ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ဆိုတယ္။

တက္စတို စတီ႐ုန္း ပမာဏ သင့္တင့္မွ်တေသာ အဘိုးအို မ်ားဟာ အသက္ရွည္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾက ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွ ထိုေဟာ္မုန္းကို ေခ်ဖ်က္တဲ့ အခါ Dihydrotesto sterone (DHT) လို႔ေခၚတဲ့ ႏွလံုး ေသြးေၾကာ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဓာတု ပစၥည္းထုတ္ လုပ္ပါတယ္။ က်ားေဟာ္မုန္း ပမာဏ သင့္တင့္စြာရွိျခင္းႏွင့္ DHT ပမာဏ ျမင့္မားျခင္းဟာ အမ်ိဳးသား မ်ားတြင္ အသက္ႀကီး လာတာနဲ႔အမွ် က်န္းမာ ေရး ေကာင္းေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ခဲ့ၾကပါတယ္။

http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

FADE

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts