သွ်မ္းျပည္နယ္ဆိုသည္မွာ


                                              *** သွ်မ္းျပည္နယ္ဆိုသည္မွာ **


လက္ရွိႀတိဂံေလးနဲ႔ ေရာင့္ရဲေေနသူမ်ားသုုိ႔...

မဟာ့မဟာ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒသမားမ်ား ဖက္ဒရယ္ကို ေျခကန္ေအာ္ေနသူမ်ား အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ သ်ွမ္းမ်ားသည္ သွ်မ္းျပည္နယ္ဟုဆိုလွ်င္ ဖဆပလ ေပးလိုက္ေသာႀတိဂံကြက္ေလးသာ ျမင္ၾကရွာသည္။ ဖဆပလ ေပးသည္အတိုင္း မရရွာဘဲ မိုးကုတ္ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ ပဲ႔သြားေသးသည္ကိုလည္း ေမ့ေနသလား မေျပာတတ္ေပ။

တခ်ိန္တုုန္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ဘာအျမင္နဲ႔လည္းမသိ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟုု သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း လြယ္လြယ္ပင္ လက္မွတ္ထုုိးေပးလုုိက္ၾကသည္ ကုုိယ့္လူမ်ဳိးလူဦးေရ တာလြန္ေနတာလဲမၾကည့္ သမုုိင္းေၾကာင္းရွိတာလည္းမသိ..

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလမွာေတာ့…

သွ်မ္းျပည္နယ္ဟု ဆိုမိေခ်ေသာေၾကာင့္ သွ်မ္းကစၿပီး ေျပာရေပလိမ့္မည္။ သွ်မ္းဟူသည္ ဘာပါနည္း။

သွ်မ္း ဟူေသာစကားလံုးသည္ ပါဠိသို႔မဟုတ္္ သကၠတဘာသာစကား ျဖစ္ေပသည္။ အဓိပၸါယ္ကား က်ယ္လွ၏။ ထိုေဝါဟာရကို
AD -1052တြင္ ေရးထိုးခဲ႔ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ စပၸါ ျမိဳ႕ေဟာင္းေက်ာက္စာတြင္ စတင္ေတြ႕ရွိရသည္။
အဓိပၸါယ္ကား-
ဥသ်ာ>သ်မ္= ျဖဴစင္ျခင္း
အသမ=ေကာင္းစြာအုပ္ခ်ဳပ္တတ္ျခင္း
အာသမ္= ကုန္းျပင္ျမင့္တြင္ ေနထိုင္သူ
သ်ာမ= ေရႊေရာင္
သ်ွမ္း=ေတာက္ပျခင္း
ဟူလို။သို႔ေသာ္ သ်ွမ္းမ်ားကား မိမိကိုယ္ကို TAI တိုင္းဟု ေခၚၾကသည္။ လြတ္လပ္မႈကို ျမတ္ႏိုးေသာ လူမ်ိဳး ဟု အဓိပၸါရပါ၏။
ဟုတ္ျပီ ျပည္နယ္ဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအလိုက္ျဖစ္ေစ ပထဝီဝင္ နယ္နိမိတ္အလိုက္ျဖစ္ေစ ပိုင္းျခားထားေသာ ေဒသ ဟု ျမန္မာ့ အဘိဓာန္က အနက္ေပး၏။ ကဲ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းသည္ ယခင္က မည္သူတို႔ေနခဲ႔ပါသနည္း။ မည္သူတို႔ေဒသပါနည္း။

- စစ္ကိုင္းတိုင္းက စပါစို႔။
ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းတြင္ နာမည္ႀကီးခဲ႔ေသာ သွ်မ္းညီေနာင္သံုးဦးအနက္ တစ္စီးရွင္ သီဟသူ၏သားေတာ္ အသခၤယာေစာယြန္းက စစ္ကိုင္းကိုတည္ပါသည္။ ဦးကုလားမဟာရာဇဝင္ မွန္နန္းရာဇဝင္ တို႔တြင္ၾကည့္ပါေလ။ အထက္တက္ ေရႊဘို>မုဆိုးဘို > မုတ္သိူဝ္ဖိတ္ -က်ားျဖဴမင္း၏ တပ္ဖြဲ႕ တည္ရာေဒသ
ေကာလင္း>ေကာက္လန္႔ -သူႀကီး ကိုးဦး အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသ
ဝန္းသို > ဝိင္းသိူဝ္- က်ားၿမိဳ႕
ဗန္းေမာက္> ပပ္မ္းေမာက္ -ပန္းေတာ
ပင္လယ္ဘူး>ပပ္မ္းကိုင္ဖူ- က်က္ဖေတာ
ကသာ>ကတ္ဆာ-သာယာေသာေစ်းျမိဳ႕
အေနာက္ကမ္းကိုလွမ္းလိုက္ျပန္ေတာ-့
ခန္းပတ္>ခမ္းပတ္ပ္-ေရႊႏွင့္ပယင္းထြက္ရာအရပ္
တမူး> တြပ္မိုး-လက္ခုပ္တီးႀကိဳဆို၍ ရေသာအမည္
ကေလး> ကာေလး>ကြာလဲ႔- ႏႈတ္ဆက္ရာအရပ္
ေမာ္လိုက္> ေမာ္လိဂ္-သံထြက္ရာေဒသ
ေဖာင္းျပင္ >ဖြမ့္ပယ့္>ေဖာင္စုေဝးရာ
ေသာင္သြပ္>ေဆာင္ဆြပ္ /မူလအမည္ ေစေကာင့္-
ျမိဳ႕ေပါက္ႏွစ္ခုရွိေသာျမိဳ႕ / ေဒသကိုးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿမိဳ႕
ဟုမၼလင္း>ဟုမ္မဂ္လန္း- ေညာင္ပိႏၷဲပင္မ်ားေပါက္ရာျမိဳ႕
ခႏၲီး>ခမ္းတီ -ေရႊေျမ
ကဲဒါဆို ဒါဘယ္သူ႔ေျမလဲ။ ဘယ္သူေတြပိုင္သလဲ။
ကခ်င္ျပည္နယ္ဆို ေျပာစရာေတာင္မလိုေပ။

နန္ခ်ိဳ သွ်မ္းအင္ပါယာ မိုင္းေမာ သွ်မ္းအင္ပါယာ ကတည္းက သွ်မ္းေဒသ။စစ္မဟာဗ်ဴဟာက်ျခင္း ႏိုင္ငံ႔ဘ႑ာတိုးမည့္အရပ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စစ္တပ္ႀကီးစြာထားခဲ႔ရတယ္။ ယခု တိုင္းလ်ဲန္ေတြ တိုင္းခမ္းတီးေတြ ဟာ သွ်မ္းအင္ပါယာရဲ႕ စစ္သူရဲေကာင္းေတြပါ။
ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ခမ္းတီးလံု ေစာ္ဘြား၉ နယ္ရွိတယ္။ ဗန္းေမာ္ မိုးေကာင္း မိုးညွင္း မွာ ေစာ္ဘြားေတြရွိတယ္။ မိုးေကာင္းဟာ ဗဟိုေဒသျဖစ္လို႔ မိုးေကာင္းေစာ္ဘြားဟာ အထူးအာဏာ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔သက္တမ္းဟာ ကုန္းေဘာင္အစပိုင္းအထိပဲ ရွိခဲ႔တယ္။ ဗမာမင္းလက္ခ်က္နဲ႔ ရာထူးခ်ျခင္းခံရၿပီး ဒီေဒသေတြကို ဗမာၿမိဳ႕ဝန္ေရာက္လာတယ္။ ဗန္းေမာ္သည္ တရုတ္ထြက္ေပါက္ျဖစ္လို႔ ဗမာေတြ ေစာေစာေရာက္တယ္။ အဲဒီမွာ သွ်မ္းေတြဇာတ္ပ်က္ပါေတာ့တယ္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ေသာင္သြပ္ ကေလး ခမ္းတီး ဝန္းသိုဟာ ေစာ္ဘြားထီးနန္းစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတြ။ေ သာင္သြပ္ဟာ သိပ္ေရွးက်ၿပီးၾသဇာႀကီးတယ္။
အဂၤလိပ္ဝင္ေတာ့ အိႏၵိယ ထြက္ေပါက္ရလိုမႈ စတာေတြေၾကာင့္ ကေလးေစာ္ဘြားဆက္ အျပတ္ရွင္း ခံရတယ္။ အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္လို႔ ဝန္းသို ေစာ္ဘြားဆက္ ျပတ္တယ္။ ဒီမွာ သွ်မ္းေတြဇာတ္ထပ္ပ်က္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ေသးဘူးေနာ္ ျပည္နယ္ထဲမွာ ရွိေသးတယ္ ဒါေတာင့္တခ်ဳိ႔ သွ်မ္း ျပည္နယ္ထဲက သွ်မ္းေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႔က ေျပာလုုိက္ေသးတယ္… ဘာသွ်မ္းတဲ့...။


၁၉၄၇ဥပေဒအရ စသည္ျဖင့္ ဖဆပလ ရဲ႕ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ပ်က္ပါတယ္။ ဖဆပလ သိပ္ပါးတယ္။ယဥ္ေက်းၿပီး သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမားခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာျပည္လို႔ေပါက္ေပါက္လာဖို႔ အစအဆံုးကူညီခဲ႔တဲ႔ သွ်မ္းေတြကို မယဥ္ေက်းေသးတဲ႔ ေတာင္ေပၚေန လူတန္းစားေအာက္ ထဲ႔လႊတ္လိုက္ၾကတယ္။ျပီးေရာ ျဖစ္တဲ႔ျပႆနာ အခ်င္းခ်င္းရွင္းၾက ဆိုသလိုေပါ့။ ေဒသေပ်ာက္သြားတဲ႔ သွ်မ္းေတြကို မွတ္ပံုတင္ေပးရာမွာ မဆလတက္ေတာ့ ပါလီမန္နဲ႔ စစ္တပ္သာကြာပါတယ္ အရင္မူနဲ႔ကိုင္ၿပီး ဗမာ/ ဗုဒၶလုပ္ေပးလိုက္တယ္။ ဒီေတာ့ သွ်မ္းဗမာဆိုၿပီး လူမ်ိဳးတိုးလာပါေလေရာ။ သွ်မ္းစာသင္ခြင့္ ျဖတ္တယ္။သွ်မ္းစကားေျပာခြင့္ကို အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းကစျဖတ္တယ္။ သွ်မ္းစကားေျပာ ဒဏ္ေငြ၅၀ ဒီကစပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ နာဂေတာင္တန္းခရိုင္ထဲ အထဲ႔ခံလိုက္ၾကရတဲ႔ သွ်မ္းေတြဘဝဟာ စာေပ်ာက္ လူမ်ိဳးကြယ္ ကခ်င္လိုလို နာဂလိုလို သူမ်ားအျမင္မွာ ျဖစ္ၾကရတယ္။ ျပည္နယ္မခြဲထြက္ပါဘူး ဆိုတဲ႔ဂတိနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ရလာေပမယ့္ ကခ်င္က သမၼတႏိုင္ငံထူေထာင္မယ္ဆိုၿပီး ျပည္ေထာင္စုကို ေက်းဇူးဆပ္ေတာ့ စစ္အစိုးရက မသထာေတာ့ျပန္ဘူး။ ဒီနယ္ေတြ လည္းကခ်င္ထဲမထဲ႔လို သ်မ္းကိုလည္း ေပ်ာက္ေစလိုတဲ႔အတြက္ စစ္ကို အေပ်ာ့ဆြဲတိုက္တယ္။မၾကာခဏျငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး သွ်မ္းေတြကို ဖိေထာင္းၾကပါတယ္။ လူဦးေရအမ်ားဆံုးနဲ႔ အေတာ္လွန္ႏိုင္ဆံုး တိုင္းလ်ဲန္ တိုင္းခမ္းတီးေတြကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ဖိႏွိပ္ပါတယ္။ စစ္တပ္က သွ်မ္းနီဆို သူပုန္လို႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္မွာ ကခ်င္က သွ်မ္းနီကို မ်ိဳးျဖဳတ္ပါတယ္။မီဒီယာအားကိုးနဲ႔လက္ရွိသွ်မ္းျပည္နဲ႔ က်န္တိုင္းရင္းသားေတြကိုေတာ့ ပင္လံု ပင္လံု တန္းတူညီမွ်ေရး တိုင္းရင္းသားခ်င္းစည္းလံုးပါ ဆိုတဲ႔ စကားနဲ႔ အကာအကြယ္ယူၿပီး လုပ္လိုက္တာ ယခု ေျမာက္ပိုင္းသွ်မ္းျပည္နယ္ေတာင္ ကခ်င္အထူးေဒသ ျဖစ္မွန္မသိျဖစ္လာခဲ႔ပါေလေရာ။

နာဂေတာင္တန္းခရိုင္ဖြဲ႕ၿပီး ဦးႏုေျမွာက္စားခဲ႔တဲ႔နာဂေတြဟာ အိႏၵိယ Naga land ေဒသက ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုကို ေက်းဇူးဆပ္ပါတယ္။ သွ်မ္းေတြကုန္တာျမင္ခ်င္တဲ႔ အစိုးရက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားပါတယ္။၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးေတာ့ နာဂေတြက နဂိုခရိုင္အတိုင္းေတာင္းပါတယ္။ အစိုးရက မေပးခ်င္ေတာ့ သ်မ္းဖက္ ျမွားဦးလွည့္ေပး
လိုက္တယ္။ ယခင္ကတည္းက သွ်မ္းေဒသအမည္ေတြကို ေျပာင္းခ်င္သလို ျပင္ခ်င္သလို လုပ္တဲ႔ နာဂ သွ်မ္းေတြဆိုတာ နာဂနဲ႔ ဗမာေပါင္းၿပီး ေမြးလာတာဆိုတဲ႔ သမိုင္းအမွားေရးတဲ႔နာဂ မိုင္းေမာေခတ္က တည္ခဲ႔တဲ႔ ဘုရားေတြကို သူတို႔တည္ပါတယ္ဆိုၿပီး ခုထိ အဝတ္နဲ႔ကိုယ္မကပ္ေသးတဲ႔နာဂဟာ သ်ွမ္းလူထုကို ဆက္ေၾကးေကာက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြနဲ႔ ျပႆနာရွာပါတယ္။ အစိုးရက သွ်မ္းေတြကို ခ်စ္ေတာ့ ခရိုင္မွဴး စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးေတြကို နာဂလူမ်ိဳးကို ခန္႔ေပးၿပီး လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတာကို မ်က္စိပိတ္ေပးထားတယ္။

နာဂသူပုန္နဲ႔ အစိုးရ ဆက္ဆံေရးရံုးကို ခမ္းတီးၿမိဳ႕မွာ ဖြင့္ေပးၿပီး သ်ွမ္းေတြကို ဖိပါတယ္။
သံလမ္းရိုးေဒသ မွာကခ်င္က နယ္ေျမရခ်င္ေတာ့ ကဒူးကနန္းေတြကို ကခ်င္အုပ္စုထဲထဲ႔ ၿပီး မေနာပြဲတက္ေစပါတယ္။ ကခ်င္နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ သွ်မ္းေတြ ကုန္ေအာင္ နာဂနဲ႔လက္တြဲျပီး ဘိန္း ဖိုး မူးယစ္ေဆးဝါးေတြကို တက္ညီလက္ညီျဖန္႔ပါတယ္။ ဒါကို တစ္ဖက္က သွ်မ္းေတြဟာ ဘိန္းစားေတြ လို႔ေျပာႏိုင္ေအာင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈနဲ႔ အကြက္ဆင္ၿပီး စေပါ့မွာ တစ္ေန႔တည္း သွ်မ္း၂၀၀ေလာက္ကို KIAက သတ္ပါတယ္။ ေျမျပန္႔မွာ ေနတဲ႔ သွ်မ္းသည္ ဘိန္းကို လယ္မွာေတာ့ မစိုက္ေကာင္းပါဘူး။

ကဲ ဒီမိုကေရစီၿပီဆိုေတာ့ သ်မ္းနီေတြက ခံခဲ႔ရတာေတြစိတ္နာျပီး အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ေတာ့ သွ်မ္းနီသည္ သွ်မ္းျပည္နယ္ႏွင့္မဆိုင္ဟု ဘာညာဥပေဒေတြနဲ႔တား ျပီး သွ်မ္းနီနဲ႔ သွ်မ္းျပည္ကိုေသြးခြဲပါတယ္။

သွ်မ္းျပည္နယ္သားေတြကလဲ ဟ ငါတို႔ကအားလံုး သွ်မ္းေနခ်ိန္မွာ သူတို႔က နီတယ္ေဟ့။ လူၾကည့္ေတာ့ ဗမာစကားေျပာတယ္။ ပံုစံက ဗမာပံုပဲ ဆိုၿပီး ဘာမွမသိဘဲ ဝင္ေဆာ္ေတာ့ အမ်ိဳးခ်င္း ေသခန္းျပတ္ေတာ့မလို အေျခအေနျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ သွ်မ္းအမ်ိဳးသားအလံကို ျပည္နယ္အလံလို႔ ေျပာၿပီး လက္ရွိ သွ်မ္းျပည္ထပ္မကြဲေအာင္ ထိန္းေနၾကခ်ိန္မွာ ကခ်င္နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းက သွ်မ္းေတြဟာ ေျမဂရမ္ ေပ်ာက္ရံုမက ေဆြမ်ိဳးေတြရဲ႕ အေမြျဖတ္ျခင္းကို ခံရပါေတာ့တယ္။

ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္အထိ သွ်မ္းျပည္နယ္ျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ ကခ်င္ေဒသ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသဟာ လြတ္လပ္ေရးရေတာ့ မွ ေဒသကြဲပါတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ ဒုကၡအတူ ခံရၿပီး ဒီမိုကေရစီ လိုက္မွဘဲ အေမြျပတ္စြန္႔ျခင္း ခံရပါတယ္။
သူမ်ားေဒသေတြသာ ဒီမို ကေရစီရင္စီမယ္ ဒီေဒသေတြကေတာ့ ခုထိ အေမွာင္ဖုံးတုန္း ဆိုတာ လက္ေတြ႕လာၾကည့္ရင္ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္နယ္ အစစ္ ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ေဆခမ္းဖ
မန္းတကၠသိုလ္

By: သွ်မ္းနီလူငယ္ကြန္ယက္
 
 
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts