ေကာ္ဖီအေသာက္မ်ားေသလမ္းသြားမည္ပာုဆုိ

တစ္ပတ္လွ်င္ ေကာ္ဖီ ၂၈ ခြက္ထက္ ပိုေသာက္သုံးသူ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ေအာက္ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားသည္ အသက္အႏၲရာယ္ ပိုမို စိုးရိမ္ ရေၾကာင္း အြန္လိုင္း ဂ်ာနယ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mayo Clinic Proceedings တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ေကာ္ဖီကို အလြန္အကြၽံ ေသာက္သုံးျခင္းျဖင့္ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ ရေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၂၈ ခြက္၊ တစ္ရက္ ေလးခြက္ႏႈန္း ခန္႔ ေကာ္ဖီ ေသာက္သူမ်ားတြင္ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေၾကာင္း၊ ေကာ္ဖီ အလြန္အကြၽံ ေသာက္သုံးသူ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားလြယ္ ၿပီး ေသဆုံးႏႈန္းလည္း ျမင့္မားသည္ဟု ယင္းစာေစာင္တြင္ ေရးသား ထားသည္။

အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အသက္ ၅၅ ႏွစ္ေအာက္ ေကာ္ဖီ ေသာက္သုံးမႈ လြန္က်ဴးသူမ်ားတြင္ ေသဆုံးမႈ ႏွစ္ဆ ပိုမ်ားေၾကာင္း ယခုေလ့လာထားခ်က္ မွာ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေလ့လာထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အသက္ ၂၈ ႏွစ္မွ ၈၇ ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီး ၄၃၇၂၇ ဦးကို ေလ့လာရာမွ ရလဒ္ကို ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယင္းစာေစာင္က ဆိုသည္။


http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts