စ၀္ယြတ္စစ္ ရွမ္းျပည္ႏွင္. ဗမာျပည္ခရီးစဥ္ မွတ္စုံဓာတ္ပုံမ်ား။

                                     စ၀္ရြက္စစ္ နဲ. ဗမာအစိုးရ မ်ား ေတြ.ဆုံပုံ။

                  တာခ်ီလိတ္ေရာက္တုန္းက စ၀္ရြက္စစ္ကိုလာေရာက္ျကိုဆုိေနေတာ. ရပ္မိရပ္ဖမ်ား။

                          စ၀္ရြက္စစ္ ဦးလွေမာင္ ဦးေအာင္မင္း ဒု ကာကြယ္ေရး ဦးစိုး၀င္း

                          စ၀္ရြက္စစ္ ႏွင္. ဦးခြန္ထြန္းဦး SNLD တုိ.ႏွင္.ေတြ.ဆုံပုံ။တာခ်ီလိတ္

                         စ၀္ရြက္စစ္ ႏွင္. ဦးခြန္ထြန္းဦး SNLD တုိ.ႏွင္.ေတြ.ဆုံပုံ။တာခ်ီလိတ္

                                               RCSS/SSA Membership

                                  စ၀္ရြက္စစ္ႏွင္. သမၼတ ေတြ.ဆုံပုံ။ ေနျပည္ေတာ္

                               စ၀္ရြက္စစ္ႏွင္. သမၼတ ေတြ.ဆုံပုံ။ ေနျပည္ေတာ္


         စစ္ရြက္စစ္ ဒုသမၼတစိုင္းေမာက္ခမ္း ဒုကာကြယ္ေရး စိုး၀င္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ျကီးဦးစုိး၀င္း

                                   စ၀္ရြက္စစ္ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ခဲ.စဥ္ ။

                             စ၀္ရြက္စစ္အဖြဲ.မ်ား ေတာင္ျကီးျမိဳ.ရပ္မိရပ္ဖႏွင္.ေတြ.ဆုံပုံ။

                        စ၀္ရြက္စစ္အဖြဲ.ႏွင္. ဦးသိန္းစိန္တုိ. လယ္ယာဖြံ.ျဖိဳးမူကိုေလ.လာပုံ။

                    ဒုတမၼတ စိုင္းေမာက္ခမ္း စ၀္ရြက္စစ္ကို လာေရာက္ျကိုဆုိေနပုံ။ ေနျပည္ေတာ္

           RCSS/SSA စ၀္ရြက္စစ္ မန္းေလးရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင္.ေတြ.ဆုံမူအျပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ။

                               ဦးစိုးသိန္း စ၀္ရြက္စစ္ကို လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးေနပုံ။

                              ဦးေမာင္မင္း စ၀္ရြက္စစ္ကို လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးေနပုံ။

                    စစ္ရြက္စစ္အဖြဲ.မ်ား ေတာင္းျကီးေရာက္ရွိခိုက္ ရပ္မိရပ္ဖ လာေရာက္ျကိုဆုိပုံ။

                  စ၀္ရြက္စစ္ႏွင္. မန္းေလးေရာက္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံရုိက္ေနစဥ္။

                    စ၀္ရြက္စစ္ႏွင္. အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ႏွင္.ေတြ.ဆုံပုံ။

       စ၀္ရြက္စစ္တုိ.အဖြဲ.သားမ်ား ပင္လုံေရာက္အမွတ္တရဓာတ္ပုံ ပင္လုံေက်ာက္တုိင္ႏွင္.အတူ။

စ၀္ရြက္စစ္တုိ.အဖြဲ.ကို ေတာင္ျကီး ရပ္မိရပ္ဖမ်ား လာေ၇ာက္ျကိုဆုိပုံ။ေတာင္ျကီး ရွမ္းစာေပႏွင္.ယဥ္ေက်းမူ

             စ၀္ရြက္စစ္အဖြဲ.သားႏွင္. အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္

                              စ၀္ရြက္စစ္ႏွင္. ဇနီးသည္ ေနျပည္ေတာင္တုိ. ေရာက္ရွိစဥ္။Sae Hark Maine (SSDA)
 ShanStateDefenceArmy

>>> Thank you,You come visit my page <<<
Share:

INTRODUCE OF MY SECOND BOOK

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts