အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကားေမာင္းပါက သားအိမ္ထိခိုက္ႏုိင္ပာု ေဆာ္ဒီဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေျပာျကား


အစၥလာမ္ ဘာသာေရး၏ အထင္ကရ ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေဆာ္ဒီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကားေမာင္းခြင့္အတြက္ တက္ၾကြေသာ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ရွိတ္ခ္ဆာလား အယ္လ္လုိဟိုင္ဒန္က ယခုလို ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကားေမာင္းျခင္းသည္ ယင္းတို႔၏ သားအိမ္ကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ၿပီး သားဖြားသည့္အခါ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး၏ အထင္ကရ ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေဆာ္ဒီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကားေမာင္းခြင့္အတြက္ တက္ၾကြေသာ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ရွိတ္ခ္ဆာလား အယ္လ္လုိဟိုင္ဒန္က ယခုလို ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖီဆန္ကာ လမ္းမ်ားေပၚ ကားထြက္ေမာင္းရန္ ႏိႈးေဆာ္လွ်က္ရွိသည္။

Twitterတြင္ အစျပဳ လံႈ႕ေဆာ္ခဲ့သည့္ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ အမ်ိဳးသမီး (၁၁၀၀၀)မွ်က စာရင္းေပးထားသည္။ ေဆာ္ဒီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကားေမာင္းခြင့္ရေရး ေတာင္းဆိုမႈကို ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါးမွ် ဆက္တိုက္ ေတာင္းဆိုလာေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ ေဆာ္ဒီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကားေမာင္းခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားၿပီး ယင္းတို႔ ကားေမာင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဒဏ္ေငြရိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ကိုလည္း အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္သာ ထုတ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ရွိတ္ခ္ဆာလားက "အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ကားေမာင္းဖို႔ ဆိုတာက တကယ္တမ္း စစ္မွန္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ဖက္မွာ ဒီလုပ္ေဆာင္မႈကေန ဇီဝကမၼ ရႈေထာင့္ကေန ထိခိုက္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ေဆးပညာ ရႈေထာင့္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ ကားေမာင္းျခင္းဟု သားအိမ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ထိခိုက္ေစမယ္ဆိုတာ ျမင္သာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တင္ပါးဆံုရိုးကို အေပၚဘက္ကို ဖိတြန္းသလို ျဖစ္ေနတယ္ေလ"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎က ဆက္လက္၍ "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိထားတာက ကားေမာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကေလးေမြးတဲ့အခါ သားအိမ္ထဲမွာ တည္ရွိတဲ့ ဒီဂရီ အတိမ္းအေစာင္း လြဲမွားတဲ့ ျပႆနာေတြ ႀကံဳရတာကို သတိျပဳမိထားပါတယ္"ဟုလည္း ဆိုသည္။

ရွိတ္ခ္ဆာလားသည္ ေဆာ္ဒီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား တိုးျမွင့္ေပးေရးကို ျငင္သာေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ေနသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ေဆာ္ဒီတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကားေမာင္းခြင့္ မေပးျခင္းသည္ ဘာသာေရး သက္ေရာက္မႈ လြႊမ္းမိုးသည့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒ တစ္ရပ္သဖြယ္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းကိုဆန္႔က်င္သူမ်ားက အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ ကားေမာင္းခြင့္ မရွိသည့္အတြက္ မိသားစုဝင္ မဟုတ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး ဒရိုင္ဗာ တစ္ဦးကို ငွားရမ္းရျခင္းကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ိဳး ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားၾကသည္။ 


က်န္းမာေရး = ရွမ္းျပည္နယ္ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts