ရွမ္းေစာ္ဘြား အဆက္ဆက္ ကုိးကြယ္လာခဲ့ေသာ ခႏၵာကိုယ္ေပၚတြင္ ရုပ္ပြားေတာ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ပါေသာ ေရွးေဟာင္း ရုပ္ပြားေတာ္

ရွမ္းေစာ္ဘြား အဆက္ဆက္ ကုိးကြယ္လာခဲ့ေသာ ခႏၵာကိုယ္ေပၚတြင္ ရုပ္ပြားေတာ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ပါေသာ ေရွးေဟာင္း ရုပ္ပြားေတာ္ 

 http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/


Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts