စစ္သူႀကီးမဟာဗႏၶဳလ၏ဆရာသမား ဘယ္သူလဲ

 
 
မဟာဗႏၶဳလသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ စစ္ေသနဂၤဟဗ်ဴဟာ ကြ်မ္းက်င္ႏုိင္နင္းရသလဲ
မဟာဗႏၶဳလ၏ဆရာသည္ မည္သူျဖစ္ပါသလဲ
အဘယ္ေၾကာင့္ မဟာဗႏၶဳလသည္ ဓႏုျဖဴတုိက္ပြဲ၌ က်ဆုံးခဲ့ရသလဲ…
မဟာဗႏၶဳလသည္ ဘႀကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ ျမန္မာ့သမုိင္း၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စစ္ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးပင္တည္း။ တုိက္ရည္ခုိက္ရည္ ရဲစြမ္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ရန္သူ မ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ရေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ မာန္မာန လြန္ကဲသြားသည့္အတြက္ ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ႏွင့္ တုိက္ခုိက္ရေသာ ဓႏုျဖဴတုိက္ပြဲတြင္ အကာအကြယ္ မယူဘဲ ကုိယ္ထင္ျပၿပီး မလုိအပ္ ေသာ ရဲစြမ္းကို ျပမိသည့္အတြက္ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ပစ္ခတ္လုိက္ေသာ အေျမႇာက္ဆံ ထိမွန္ၿပီး က်ဆုံးကြယ္လြန္ခဲ့ ရ၏။
အဘယ္ေၾကာင့္ မဟာဗႏၶဳလသည္ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္တုိက္ရည္ခုိက္ရည္ ထက္ျမက္ထူးခြ်န္ရပါသလဲ။ အေျဖကား- မဟာဗႏၶဳလ၏စစ္ေသနဂၤဟဗ်ဴဟာႏွင့္္အထူးထူးေသာ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ဆရာသမား၏အစြမ္း ေၾကာင့္ဟု ဆုိရေပခ်ိမ့္မည္။ မဟာဗႏၶဳလ၏ဆရာသမားသည္ကား ရွမ္းလူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေတာင္ႀကီး ျဖစ္ေပ ၏။ ဦးေတာင္ႀကီးဟူေသာအမည္သညာသည္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားမွ မွည့္ေခၚထားသျဖင့္ တြင္လာရသည့္အမည္ေပ။ ရွမ္းဘာသာအနက္အားျဖင့္ ေတာင္ေပၚမွာေနထုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လုံးလြဳိင္လုံ(ေတာင္ေပၚသားႀကီး)ဟု အမည္ရေသာ္လည္း ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားက အနက္အားျဖင့္ ဦးေတာင္ႀကီးဟုေခၚေ၀ၚၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ဦးေတာင္ႀကီး ကို ၁၈၃၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ သီေပါနယ္၊ ျမစ္ငယ္ခရုိင္၊ ပရုံးရြာတြင္ ေမြး ဖြားသန္႔စင္ခဲ့၏။ အာယုသက္တမ္း အလြန္ရွည္သည့္ဦးေတာင္ႀကီးသည္ (၁၂၆)ႏွစ္တုိင္ေအာင္ ေနထုိင္ၿပီး ကြယ္ လြန္သြားကာ က်န္ရစ္ေသာ ရုပ္ကလာပ္ကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္နယ္၊ ကမမြန္းရြာတြင္ မီးသၿဂႋဳဟ္ခဲ့၏။
မဟာဗႏၶဳလ၏စြမ္းရည္ထက္ျမက္သည့္္အေၾကာင္းရင္းမွာ ဦးေတာင္ႀကီးေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဦးေတာင္ႀကီးသည္ မဟာဗႏၶဳလအား ကုိယ္ခံပညာ၊ သုိင္း၊ အခုန္အပ်ံ၊ ကုိယ္ေပ်ာက္၊ အစြမ္းထက္ေဆးမွင္ေၾကာင္ စေသာ အတတ္ ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို သင္ၾကားေပးခဲ့၏။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ စစ္သူႀကီးမဟာဗႏၶဳလသည္ ဆရာသမားျဖစ္သူ ဦးေတာင္ႀကီး၏ေက်းဇူးကိုကား မေမ့ခဲ့ေပ။ သို႔အတြက္ စစ္ထြက္တုိက္တုိင္း ဆရာသမားထံမွ အၾကံအဉာဏ္ မ်ားကို ဦးထိပ္ရြက္ပန္ဆင္ၿပီး လုိက္နာခဲ့၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဓႏုျဖဴတုိက္ပြဲတြင္ကား ဆရာသမားျဖစ္သူဦးေတာင္ ႀကီးထံမွ "ငါ့ေကာင္ေရ…သူမ်ားရဲ႕စစ္အင္အားကို မသိခင္ ကိုယ့္ရဲ႕အားကို မျပပါနဲ႔" ဆုံးမစကားကို မနာယူ လုိက္မႈေၾကာင့္ မလုိအပ္ပဲ အသက္ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။
ဆရာသမားျဖစ္သူ ဦးေတာင္ႀကီး၏စြမ္းရည္မ်ား
ဦးေတာင္ႀကီးသည္ကား စကားေျပာဖက္တြင္ ရွမ္းစကား၊ ျမန္မာစကား၊ ကရင္ျဖဴစကား၊ မြန္စကား၊ ေဂၚရခါး စေသာ စကားမ်ားကို ေျပာတတ္၏။ စာေပဖက္တြင္ကား ရွမ္း၊ ျမန္မာ၊ ပါဠိ တတ္ကြ်မ္း၏။ စြမ္းရည္တြင္ကား ေသနတ္ၿပီး၏၊ ဓားၿပီး၏၊ လက္နက္ခြ်န္မ်ဳိးစုံ ၿပီး၏၊ မီး၊ ဆီမန္း၊ ေရမန္း၊ အျခားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္အခ်ဳပ္အေႏွာင္ျဖည္၊ ကုိယ္ေပ်ာက္ စသည္တုိ႔၌ ကြ်မ္းက်င္ၿပီးစီး၏။ သုိင္းပညာတြင္ တုတ္၊ လက္၊ ေျခ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြ်မ္းက်င္၏။ ဂါထာ ပုိင္းတြင္ ဥဳံကို အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးစြဲႏုိင္စြမ္း၏။

ရွမ္းဘာသာျဖင့္ေရးသားေသာ လြတ္လပ္ေသာရွမ္းျပည္သမုိင္းမွ ထုတ္ႏုတ္ခ်က္။
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts