ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ဆုိတာ
“တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္တဲ့ေနရာမွာ တုိင္းရင္းသားေတြက ပါ၀င္ခ်င္တယ္။ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံနဲ႔ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကုိ လုိလားတယ္”

တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ အိႏိၵယတပ္မေတာ္သည္ ေလ့လာရန္အေကာင္းဆုံးပုံစံျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူကဆုိသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္။

တုိင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးက လုိလားခဲ့ၾကသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ ယခင္ အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္တြင္ ပြင့္လင္းစြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္မရဘဲ ယခုႏွစ္ပုိင္းတြင္မွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆုိခြင့္ရရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလဆန္းက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ လုိင္ဇာညီလာခံအၿပီး ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ (ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈ ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္လာသည္။

တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္အတူ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ဒြန္တဲြပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာမွာ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားၾကား အခ်ိန္ယူညိႇႏႈိင္းရမည္ဟု သံုးသပ္ေနၾကေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဖဲြ႕စည္းေရးပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ (Federation) ဆုိသည္မွာ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ရိွသည့္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား (သုိ႔) ျပည္ေထာင္မ်ားက သီးျခားစီျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေတာ္မထူေထာင္ဘဲ မိမိတို႔ နယ္ေျမေဒသမ်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵသေဘာထားအတုိင္း ပူးေပါင္းစုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုကုိ အတူတကြတည္ေထာင္သည့္စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အားလံုးစုေပါင္းတာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖဲြ႕မ်ားအလိုက္ စုေပါင္းတာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

“တုိင္းျပည္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္တဲ့ေနရာမွာ တုိင္းရင္းသားေတြက ပါ၀င္ခ်င္တယ္။ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုနဲ႔ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကုိ လုိလားတယ္”ဟု ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တြင္ ပါ၀င္လိုေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးကေျပာသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာလေႏွာင္းပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုိလားေနေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖဲြ႕စည္းေရးကုိ လက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

လက္ရွိတပ္မေတာ္မွာ ဖက္ဒရယ္မျဖစ္ေသးဟုဆုိေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္မွတာ၀န္ရိွသူမ်ားကမူ လက္ရိွတပ္မေတာ္မွာ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ျဖစ္ေနၿပီဟုဆိုသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထိပ္တန္းအရာရိွတစ္ဦးျဖစ္သူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း)စစ္ဆင္ေရးထူးအဖဲြ႕မွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စုိးက လက္ရိွတပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုထဲမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ားတြင္ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည့္တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါ၀င္ေၾကာင္း 7Day Daily ႏွင့္ သီးသန္႔အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖၾကားသည္။

လက္ရိွျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ဒီဇင္ဘာလဆန္းကသြားေရာက္ခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာၾကားထားသည္။

အင္အားငါးသိန္းခန္႔ရိွေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္မူ တုိင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိသာ အၿမဲႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ စစ္တကၠသုိလ္ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းတြင္ ဗိုလ္ေလာင္းအေရအတြက္ကုိ ၂၀၀၃ -၂၀၀၄ ခုႏွစ္ခန္႔မွစတင္ၿပီး ၂၅၀၀ ႏွင့္ ၃၀၀၀ ၾကား ေခၚယူခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ အေရအတြက္ကုိေလွ်ာ့ခ်ကာ ဗိုလ္ေလာင္းအေရအတြက္ ၅၀၀ ခန္႔သာ ေခၚယူခဲ့သည္။

စစ္တကၠသိုလ္ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းတြင္ တုိင္းရင္းသားအေရအတြက္ ခဲြျခားလက္ခံမႈမ်ားမရိွဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မည္သူမဆို လက္ခံလ်က္ရိွသည္ဟုဆုိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္မႈမ်ိဳးေတာ့ရိွေၾကာင္း တပ္မေတာ္အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

“တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေတြထဲမွာေတာ့ တုိင္းရင္းသားသိပ္မရိွဘူးဗ်။ မရိွဘူးဆုိတာက ဗိုလ္ေလာင္းမွာလည္း ေလွ်ာက္တဲ့တုိင္းရင္းသားေတြနည္းေတာ့ အေပၚေရာက္လာတဲ့အခါ နည္းသြားတဲ့သေဘာပါ”ဟု အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္အရာရိွတစ္ဦးက သူ၏အေတြ႕အႀကံဳကုိေျပာျပသည္။

လက္ရိွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာရိွမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါကလည္း ဆယ္ပံုတစ္ပံုခန္႔သာ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။

လက္ရိွျမန္မာ့တပ္မေတာ္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးႏွင့္ အထက္အရာရိွႀကီးအဆင့္တြင္ တုိင္းရင္းသားစစ္စစ္မ်ား ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အခ်ိဳးခ်ၾကည့္ပါက နည္းပါးလြန္းေၾကာင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္နီးစပ္သည့္အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ ဆုိသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္စနစ္ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဂ်ာမနီျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံ (Fedral Republic of Germany)တုိ႔တြင္ ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စစ္တပ္ကို ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္မ်ားမွ Volunteer စနစ္ျဖင့္ အမႈထမ္းသည့္စနစ္ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္ကုိ အၿမဲတမ္းတပ္ဖဲြ႕၊ အရန္တပ္ဖဲြ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးတပ္ ပံုစံသံုးမ်ိဳးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးမွလဲြ၍ အၿမဲတမ္းစစ္တပ္ႏွင့္ အရန္စစ္တပ္တုိ႔ကုိ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ က်င့္သံုးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကဲြျပားျခားနားသည့္ တပ္မေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု ပံုစံမ်ိဳးကို ေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ အိႏိၵယတပ္မေတာ္သည္ အေကာင္းဆံုးပံုစံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ သတင္းစာပညာရွင္ ဘာေတးလ္လင့္တနာကသံုးသပ္သည္။

“အိႏိၵယပံုမွန္တပ္မေတာ္မွာ တုိင္းရင္းသားတပ္ရင္းႀကီးေတြရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕ေတြေပါင္းစည္းထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာပဲရိွတယ္”ဟု ဘာေတးလ္လင့္တနာကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းေစျခင္းသည္ မွားယြင္းၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မက်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္တုိင္းျပည္မဆုိ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးသည္ ဗဟုိအစိုးရတာ၀န္သာျဖစ္သည္ဟု ဘာေတးလ္လင့္တနာက ဆက္လက္သံုးသပ္သည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အဓိကအခ်က္မွာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိၾကသည္။

“အေျခခံဥပေဒအရ တုိင္းျပည္ဖက္ဒရယ္ျဖစ္မွ တပ္ကလည္း ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ျဖစ္လာမွာ”ဟု ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာကဆုိသည္။

တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား စုေပါင္းဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း)ေရးဆဲြေရးႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းမႈေကာ္မတီ (FCDCC) မွ ျပဳစုခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း)တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္အခါမဆို အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ရိွရမည္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးသည္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ရမည္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအတြင္း လူမ်ိဳး၊
ဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ လိင္အေပၚ အေျခခံ၍ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမရိွေစရဆုိသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ေရးဆဲြရာတြင္ စစ္တပ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိသိမ္းယူခဲ့ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သည့္ ခဲြထြက္ခြင့္အပိုဒ္ကုိမူ ယခုအခ်ိန္ကာလမ်ိဳးတြင္ ခ်န္လွပ္ထားသည္။ ယခုအခါ ခဲြထြက္ခြင့္ထက္ ခဲြထြက္ခြင့္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္တုိ႔ကုိ အာမခံခ်က္ရိွေစမည့္ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြျခင္းသည္သာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းေရးသားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးလုိလားေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစုိးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုိင္ဇာညီလာခံတြင္လည္း လက္ရိွတပ္မေတာ္ကုိ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ထားရိွရန္၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ဖဲြ႕စည္းသြားရန္တုိ႔ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားက သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္နီးပါးက ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပဲြတြင္လည္း ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ဖဲြ႕စည္းေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့ၾကသည္။

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အမ်ားစု ရည္မွန္းေနသည္က ဦးစြာတစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္မွ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္က တစ္ေန႔တြင္ အဓိကေဆြးေႏြးရမည့္အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္အျဖစ္ သမုိင္းမွတ္တမ္း၀င္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဖဲြ႕စည္းျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကဆုိသည္။

“ခ်က္ခ်င္း၀ုန္းဒုိင္းနဲ႔ေတာ့ မရေသးပါဘူး။ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ၿပီး ဆက္လုပ္ရမွာပါ”ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာကဆုိသည္။

သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းကလည္း ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ 7 Day News ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၌ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာသည္။

“ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ဆုိတာ အဓိပၸာယ္မဖြင့္ရေသးဘူး။ အဓိပၸာယ္မဖြင့္ရေသးဘဲနဲ႔ ေျပာတဲ့အခါၾကေတာ့ တပ္မေတာ္ပိုင္းကလည္း လံုၿခံဳေရးကုိ အဓိကထားတဲ့အတြက္ ဒါကုိစုိးရိမ္တယ္။ ဟုိတစ္ေန႔က ခ်င္းမုိင္မွာ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ အင္တာဗ်ဴးမွာေျပာသြားတဲ့ စကားေလးၾကားလိုက္ရေတာ့ ေတာ္ေတာ္၀မ္းသာသြားတယ္။ သူတုိ႔ေျပာတဲ့ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ဆုိတာ အရင္တုန္းက ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာရိွတဲ့ တုိင္းရင္းသားတပ္ရင္းေတြရိွတယ္။ ကခ်င္ (၁)၊ ကခ်င္(၂)၊ ကခ်င္ (၃)၊ ခ်င္း(၁)၊ ခ်င္း (၂)၊ ကယား(၁) ဒီလုိတပ္ရင္းေတြကုိ ေျပာတာပါဆုိေတာ့ အရင္တုန္းကလည္းရိွခဲ့ၿပီးသား။ ဒါဘာမွခက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ပဲေလ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အဓိပၸာယ္မဖြင့္ဘဲနဲ႔ ေၾကာက္ေနၾကတာ”

 

Sae Hark Maine
ShanStateDefenceArmy
 
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts