ၿငိမ္ေဆးမ်ား

နာဂစ္ဥပေဒနဲ႔ အမတ္ျဖစ္ခ်င္သူ
အမတ္ျဖစ္ခြင့္ေပးမည္။

လက္နက္စြန္႔ၿပီး ပါတီေထာင္ခ်င္သူ
ပါတီေထာင္ခြင့္ျပဳမည္။

အတုအေယာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကားပါမစ္လိုခ်င္သူ
ကားပါမစ္ေပးမည္။

ႏိုင္ငံေရးစြန္႔ၿပီး ကုမၸဏီေထာင္ခ်င္သူ
ကုမၸဏီေထာင္ခြင့္ျပဳမည္။

အန္ဂ်ီအိုေထာင္ၿပီး လုပ္စားခ်င္သူ
လုပ္စားခြင့္ေပးမည္။

ကမၻာပတ္ၿပီး ဆုယူခ်င္သူ
ဆုယူခြင့္ျပဳမည္။

ကမၻာပတ္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေႁခြခ်င္သူ
မိန္႔ခြန္းေႁခြခြင့္ေပးမည္။

ကမၻာပတ္ၿပီး ဖက္ရွင္အလွျပခ်င္သူ
ဖက္ရွင္အလွျပခြင့္ျပဳမည္။

ေလပုပ္ေလဆိုုးေတြ ထြက္တဲ့အထိ ပြင့္လင္းခ်င္သူ
ပြင့္လင္းခြင့္ေပးမည္။

ျမန္မာျပည္မက ကမၻာပတ္ၿပီး စာေပေဟာေျပာခ်င္သူ
စာေပေဟာေျပာခြင့္ျပဳမည္။

အထိမ္းအမွတ္ေတြ၊ အခမ္းအနားေတြ က်င္းပၿပီး အလြမ္းသယ္ခ်င္သူ
အလြမ္းသယ္ခြင့္ေပးမည္။

ဘာပြဲေတာ္ ညာပြဲေတာ္ေတြ က်င္းပၿပီး အေပ်ာ္က်ဴးခ်င္သူ
အေပ်ာ္က်ဴးခြင့္ျပဳမည္။

---------------
------------------------

ျပည္သူ႔နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုေပးခ်င္သူ
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတာင္းဆိုခ်င္သူ
ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ်င္သူ
ၾကည္ညိဳစရာမေကာင္းတဲ့ အစိုးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစသူ
မတရားတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေတြ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ေတာင္းဆိုသူ
စစ္အုပ္စုရဲ႕ မေတာ္မတရားအက်ဳိးစီးပြားပ်ားအံုႀကီးကို တုတ္နဲ႔ထိုးသူ
ေရမေရာတဲ့ ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္လိုခ်င္သူ
(လာထား ... လာထား ...)
အင္းစိန္ေတာရ ...
အိုးဘိုေတာရ ...
... ေတာရေပါင္းစံုတြင္ တရားအားထုတ္ခြင့္ျပဳမည္။ ။


http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts