UWSA အေနနဲ. စစ္ေရးအရ အဆင္သင္.ျဖစ္ေနျပီလားအစိုးရ၏ စစ္ေရးသေဘာထားသည္ သိပ္မပာုတ္ေတာ.ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ Supposition အေနနဲ.
ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အခု ဗမာအစိုးရ ကခ်င္ (KIA/KIO) တေအာင္း (TNLA) ကိုးကန္.တပ္. (MNDDA) တုိ. ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) စသျဖင္. သူတုိ. ထုိးစစ္လုပ္ေနတာ ပာာ ကြ်န္ေတာ္.ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတာ. သိပ္မပာုတ္ေသးပါဘူး။ ပာုိတုန္းက ကခ်င္နဲ.တေအာင္း
တုိ.နဲ.ပဲ စစ္ျဖစ္တာ အခုပာာက ကုိးကန္. လဲ ပါပါလာျပီလို. သတင္းျကား ဖတ္မိ.ေနတာပါ ေနာက္
တစ္ခါ NDAA-ESS မုိင္းလား တပ္ဖြဲ.လဲ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ စစ္ျဖစ္လာႏုိင္စရာအေျကာင္းရွိတယ္။
ဘာျဖစ္လို.လဲဆုိတာ အစိုးရ၏ ဒီလက္နက္ကိုင္အဖြဲ.ေတြကို Offensive လုပ္တယ္ဆုိတာ သူ.
စစ္ေရးအရ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီဗမာအစိုးရက ၀ UWSA ကိုစစ္ေရးျဖစ္ ခ်ိန္းေျခာက္ေနတယ္လို.
ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ ဘာလုိ.အဲလိုေကာက္ခ်က္ခ်လဲဆုိေတာ. ကခ်င္ တေအာင္း ရွမ္းေျမာက္ ကိုး
ကန္. မုိင္းလား တုိ.သည္ ၀ ၏မပာာမိတ္အဖြဲ.ျဖစ္တဲ.ေျကာင္.ပါ။အရင္ဆုံးသူက ဒီ ၀ ၏မပာာမိတ္
တပ္ဖြဲ.ကို မေသမရွင္သတ္မယ္။ျပီးရင္ သူတုိ.ကို Cease fire အခိုင္အမာျပန္ခ်ဳပ္မယ္။ေနာက္မွသူ
၀ တပ္ကိုကိုင္သြယ္ရင္လဲ လြယ္ကူမယ္လို.ထင္ပါတယ္။အခု ၀ ၏မပာာမိတ္ဆုိရင္ ထုိးစစ္မခံရ
တာ မရွိေတာ.ဘူး ေနာက္ဆုံးတပ္ဖြဲ. ၀ နဲ.အရမ္းရင္းႏွီး အ၀င္အထြက္အျမဲရွိေနတဲ. မုိင္းလားတပ္
ဖြဲ. စိုင္းလင္း (NDAA-ESS) တုိ.အဖြဲ.ပဲက်န္ေတာ.မယ္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရသည္ တုိင္းရင္း
သားတုိင္းကို ထုိးစစ္လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိ တစ္နည္းမပာုတ္ တစ္နည္းေတာ. သူအပစ္အရင္ယူပါ.မယ္
ျပီးမွ သူက Offensive လုပ္ေတာ.မွာ။ 
ကိုးကန္.လိုမ်ိဳးေပါ. ဘိန္း လုပ္တယ္ဆုိျပီး ခ်ေတာ.တာပဲ။အခုပာာ လဲျပည္တြင္းမွာ စစ္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ၀ တပ္အဖြဲ.အေနနဲ. စစ္ေ၇းအရာ အဆင္သင္ျဖစ္ဖို.လိုေနျပီ။ အစိုးရ၏ ထုိးစစ္ ဆင္မူသည္အရမ္းကို ထူးဆန္းေနပါတယ္။ သူတုိ.ကုိယ္တုိင္ ခံယူထားတာ ရွမ္းကခ်င္ စသျဖင္. တုိင္းရင္းသားေတြကို ဘယ္ခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအရာ ျမဴဆြယ္ျပီးသူတုိ. ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာ.မွာပဲလို.ထင္တာ။အခု တုိင္းရင္းသားထဲမွာ အစိုးရ အေျကာက္ဆုံး လက္နက္ကိုင္ဆုိတာ ၀ တပ္ပါပဲ။ဘာလို.လဲဆုိေတာ. တုိင္းရင္းသားထဲမွာ လူအင္အား ေငြအင္အားလက္နက္အင္အား အားလုံး အိုေခတယ္။ ဒါကိုက အစိုးရက သူ.၏စစ္ေရးအရာ လက္ကြက္တစ္ခုျပေနတဲ.အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္.အေနနဲ. တုိင္းရင္းသားတုိင္းပဲ မ်က္စီကို ရွင္ရွင္ထားျပီး ျကည္.တတ္ျမင္တတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ္.ထက္ ကြ်မ္းက်င္ ထင္ျမင္ယူဆ ကြ်မ္းတဲ.လူလဲအမ်ားျကီးပါ သူတုိ.လဲ ကြ်န္ေတာ္.လိုထင္ခ်င္လဲ ထင္မွာပါ ခပ္မ်ားမ်ားေတာ. ကြ်န္ေတာ္.သေဘာအတုိင္းထင္ျကမွာပါ။တုိင္းျပည္၏ ကံျကမၼာသည္ ရွမ္းျပည္က စစ္ေရးယမ္းေငြ.ပဲ ျဖစ္ဖုိ.က အမ်ားျကီးပါပဲ။ျငိမ္းခ်မ္းဖုိ.ဆုိတာ ေ၀းပါေသးတယ္။ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အရမ္းကို နည္းလမ္းက်ပါတယ္။တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ ၀ ကလဲသူ.နယ္ေျမကို ၀ ျပည္နယ္အဆင္.တုိးျမင္.ေပးပါလို. ေတာင္းဆိုမူအေပၚမွာလဲတစ္ခ်ိန္ထဲနဲ.တူေနပါသည္(ျပည္တြင္းစစ္နဲ.) ဒါပာာ ၀ အတြက္ စစ္ေရးဆင္ဖုိ. အစိုးရမွာ Plan ဆြဲေနျပီလို.ကြ်န္ေတာ္.အေနနဲ.ထင္လို.ပါ။ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရသည္ သူနယ္ေျမစိုးမုိးဖုိ.ဆုိတာ သူတပ္သားေတြကို အေသခံျပီး တုိက္ခိုင္းမွာေသခ်ာပါတယ္ ဘာမွမပာုတ္တဲ.။ကြ်န္ေတာ္တုိ.ငွာနခ်ဳပ္ လြယ္တုိင္းလ်န္း ေတာင္သိမ္းခ်င္ျကတာအမွန္ပါပဲ။
ဘယ္ေလာက္မွလဲ မက်ယ္ပါဘူး ကြ်န္ေတာ္တုိ.နယ္ေျမသည္အစိုး၇ေတာင္တက္တုိက္သိမ္းခ်င္ေနတာ
။ျပီးေတာ.အစိုးရ၏ မပာာျပဴပာာ သည္ သူ(ဗမာအစိုးရ) ၀ ကိုမတုိက္ခင္ အရင္ဆုံး ၀ နဲ.မတည္.တဲ. 
တပ္ကဘယ္တပ္လဲလို.သူအရင္စဥ္းစားမယ္ေနာက္ဆုံး ကြ်န္ေတာ္တုိ. လြယ္တုိင္းလ်န္းအဖြဲ.နဲ. ၀ တပ္ကိုစစ္မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ ေတာင္
ပိုင္းရွမ္းတပ္နဲ. ၀ တုိ.စစ္ျဖစ္ရင္သူက ျကားထဲက အျမတ္ယူမယ္ေသသြားတာ ၀ နဲ. ကြ်န္ေတာ္တုိ.
တပ္သား။ ဒါေတြကိုလဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ႏွစ္ဖက္ တပ္သားေခါင္းေဆာင္ေတြကို သိျမင္ေစခ်င္တယ္။
အစိုးရ၏ လွည္.ကြက္မူသည္ အရမ္းကို လည္လြန္းပါတယ္။ သတိနဲ. ေနေနျကပါ။ ၀ ကိုတုိက္ဖုိ. 
အစိုးရ အခု လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆုိတာ လုံး၀ မမွားပါဘူးလို.ကြ်န္ေတာ္ထင္ ပါသည္။ ကခ်င္နဲ. 
တေအာင္း စစ္ျဖစ္တာ ထားလိုက္ပါ သူတုိ. အပစ္ရပ္ထဲမွာ မပါ၀င္လာႏုိင္ေသးလို. ဒီ ရွမ္းတုိ.နဲ.ျကေတာ.
 ျပည္ေထာင္စုအဆင္.ေတာင္ေရာက္ေတာ.မယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ကခ်င္ တေအာင္း နဲ. ကိုးကန္.တုိ.
အဖြဲ.မ်ားသည္ စစ္ေရးအရာ အစိုးရက ဖိအားေပးျပီး တုိက္ေနပါျပီ။သူ. ၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ 
၀ ကိုတုိက္ဖုိ.ပါပဲ။

Sae Hark
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts