အမ်ိဳးသမီးတို႕ဧ။္စြမ္းအား(၅)မ်ိဳးႏွင့္ အထက္ျမတ္ဆုံးစြမ္းအားသူတစ္ပါးကို လႊမ္းမိုးလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိ၌စြမ္းအား တစ္ခုခုေတာ့ ရွိရမည္။ မည္သည့္စြမ္းအားမွ် မရွိဘဲ သူတစ္ပါးကို လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူပင္ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကို လႊမ္းမိုးလိုေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ စြမ္းအားငါးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စုံႏိုင္သမွ် ျပည့္စုံရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းစြမ္းအားငါးမ်ိဳးတို႕မွာ-

(၁) ရူပဗလ-ရုပ္ရည္လွပျခင္းစြမ္းအား
(၂) ေဘာဂဗလ-ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စုံျခင္းစြမ္းအား
(၃) ဉာတိဗလ-ေဆြမ်ိဳးအသိုင္း၀ိုင္း ျပည့့္စုံျခင္းစြမ္းအား
(၄) ပုတၱဗလ-သားသမီးႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းစြမ္းအား
(၅) သီလဗလ-ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ျခင္းစြမ္းအားတို႔

ျဖစ္ၾကပါသည္။


စြမ္းအားငါးမ်ိဳးတုိ႔ဧ။္ အေရးပါမႈ
*******************
အထက္ပါ စြမ္းအား(၅)မ်ိဳးတို႔တြင္ ပထမအခ်က္ႏွစ္ခုသည္ အိမ္ေထာင္မရွိေသးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပို၍သက္ဆိုင္၏။ ေအာက္ အခ်က္ သုံးခုသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ႏွင့္ ပိုသက္ဆိုင္၏။ ရုပ္ရည္လွပမႈသည္ တကယ့္အႏွစ္သာရရွိေသာ အပိုင္း မဟုတ္ေသာ္ လည္း အေရးၾကီးေသာ အပိုင္းဟု ဆိုႏိုင္၏။အဘယ္ေၾကာင့္ ဆို ေအာက္အခ်က္ေလးခုတို႔ သည္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ မရွိ ပါက အတိအက် သိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးၾကီးသည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္ ပစၥည္းဥစၥာ စသည္တို႔ ျပည့္စုံမႈ အရွိေသာ္လည္း ရုပ္ရည္လွပမႈရွိလွ်င္ လင္ေကာင္းသားေကာင္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ရုပ္ရည္လွပမႈ မရွိ၊ ေဆြမ်ိဳးစသည္တို႔ ျပည့္စုံမႈ မရွိပါေသာ္လည္း ပစၥည္းဥစၥာတို႔ ျပည့္စုံပါက လင္ေကာင္းသားေကာင္း ရရွိႏိုင္ပါေသး သည္။ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္း၀ိုင္းႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းသည္ကား ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ ခြဲျခားေသာ လူမ်ိဳးတို႔၌ ပို၍ထင္ရွား၏။ ျမန္မာလူမႈပတ္၀န္းက်င္၌မူ ေပၚ လြင္ ထင္ရွားမႈ သိပ္မရွိေပ။ သားသမီးတို႔သည္ကား မိဘႏွစ္ပါးကို မကြဲကြာေအာင္ (ခင္ပြန္းက ဇနီးသည္ကို မစြန္႔ခြာ ေအာင္) ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ၾကိဳးတစ္မွ်င္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီး တို႔၏ စြမ္းအား တစ္မ်ိဳးဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။အထက္ျမတ္ဆုံးစြမ္းအား
***************
ေနာက္ဆုံးအခ်က္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္မႈ သီလစြမ္းအားသည္ အႏွစ္သာရ အရွိဆုံးႏွင့္အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့့္္အထက္ျမတ္ဆုံးစြမ္းအားဟုလည္း
ဆိုႏိုင္ပါသည္။

အေၾကာင္းကား ရုပ္ရည္လွပမႈ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ ျပည့္စုံမႈ စသည္တို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို အမွန္တကယ္ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေခ်။ ရုပ္ရည္လွပမႈ စသည္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ္လည္း ကိုယ္က်င့္သီလ မရွိပါက “အက်င့္ ပ်က္သူ မိန္းမပ်က္” ဟုဆိုကာ အမ်ိဳးအိမ္ (သို႔) လင္ေယာက်္ားအိမ္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ခံရေပမည္။ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံပါက (မယားက်င့္၀တ္ ေက်ပြန္ပါက) အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ထိုအိမ္မွ ႏွင္ထုတ္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ကိုယ္က်င့္တရား တည္းဟူေသာ သီလစြမ္းအားႏွင့္ ျပည့္စုံေအာင္ အထူးၾကိဳးစားသင့္ပါသည္။

D-eXistence မွ အရွင္ ေကာလိယ ေရးသားျပဳစုေတာ့ " အမ်ိဳးသမီးဘဝႏွင့္ ဗုဒၶအျမင္ " စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။


ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts