ေꨟဳလူင္ꨀꨱင္းတုင္-က်ိဳင္းတံုေဟာ္နန္းေတာ္ (၁၉၀၆-၁၉၉၁)၁၉၀၃ က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ကြန္ေက်ာက္အင္းတလ်ဲန္း (ꨅဝ္ꨳꨀြꨓ္ꨀꨰဝ္ꨳꨡိꨓ္းတလꨰꨓ္း)
အင္ဒိယနိုင္ငံ သစြွာခံပြဲသို.ၾကြေရာက္လည္ပတ္ေရာက္ရိွခဲ.စဥ္ ေဟာ္မဟာရၾကာ ကိုျမင္ေတြ.ခဲ.ျပီး
၁၉၀၆ ခုနွစ္မွာေဟာ္နန္းၾကီးကိုယင္းပံုစံအတိုင္းေဆာက္လုပ္ခဲ.သည္။
ယင္းေဟာ္နန္းၾကီးမွာအေနာက္တိုင္းပံုစံျဖစ္ျပီး အင္ဒိယမွဗိသုကာပညာရွင္မ်ားေခၚယူကာအခိုင္မာ
တည္ေဆာက္ထားသည္။

ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၁၂၀၀၀ က်ယ္၀န္းတဲ.က်ိဳင္းတုံျမိဳ.ဟာအဲ.ဒီေခတ္ခါတုန္းကစီးပြားအခ်က္
ခ်ာက်ေသာအေရွ.ပိုင္းသ်မ္းျမိဳ.ေတာ္ေလးတစ္ခုျဖစ္ခဲ.ပါတယ္။စီးပြားေကာင္းမြန္ျပီးေအးခ်မ္းသာယာေသာက်ိုင္းတံုေစာ္ဘြားၾကီးရဲ.ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွဳဟာလည္းစိတ္နဲ.ေတာင္မွန္းဆလို.မရနိုင္ပါဘူး။ျပည္သူေတြကိုတရားမွ်တစြာအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္တဲ.ေစာ္ဘြားၾကီး၏စံအိမ္ေတာ္ဟာတရားမွ်တ
ျခင္းနွင္.အတူက်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းနဲ.ခေညာင္းေနမွာအမွန္ပါဘဲ။

ေဟာ္နန္းေတာ္ၾကီးတြင္ ဂါရ၀ျပဳကန္ေတာ.ခံပြဲ ညီလာခံ တို.ကိုနွစ္စဥ္က်င္းပေလ.၇ိွျပီး ေစာ္ဘြား
ၾကီးသည္ၾကင္ယာေတာ္(၆)ပါးနွင္.အတူသားေတာ္သမီးေတာ္(၁၉)ပါးနွင္.အတူေနထိုင္ေသာစံအိမ္ေတာ္လည္းျဖစ္သည္။ခရိုင္တစ္ခုလံုး၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။
၁၉၅၉ေဟာ္နန္းၾကီးကိုျပည္သူပိုင္မသိမ္းပုိက္ခင္ထိ
ယင္း၏ေျမးေတာ္ျဖစ္သူ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္စိုင္းလံုသည္ ေဟာ္နန္းၾကီး၏ေနာက္ဆံုးပိုင္ရွင္ျဖစ္ခဲ.ပါ
သည္။
စ၀္စိုင္းလံုသည္ ၁၉၄၇ လူမိ်ဳးစုလြတ္ေတာ္သို.တက္ေရာက္သည္.အမတ္မ်ားအနက္ အသက္အငယ္ဆံုး အမတ္ျဖစ္သည္။ထိုစဥ္သူ၏အသက္မွာ(၁၉)နွစ္သာရိွပါေသသည္။
(ဘာေၾကာင္.အမတ္ျဖစ္သလဲဆိုရင္ က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြားမ်ိဳးမိဳ.အမတ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာထက္ စ၀္စိုင္းလုံ စာသိပ္ေတာ္သည္အရည္ခ်င္းရိွသည္ ဒါေၾကာင္.၁၉၄၆ မွာအစိုးရရဲ.တိုက္တြန္းခ်က္အရ
ဲဲၾသစေၾတးလ်ားမွာေက်ာင္းတက္ေန ရာမွျပန္လာျပီး ၁၉၄၇ မတ္လ ၁ ရက္ေန.မွစတင္ျပီး နယ္အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ခံနွင္.က်ိဳငး္တံုေစာ္ဘြားၾကီးအျဖစ္တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ.သည္။)

ယိင္းတို.သ်မ္္းတိုင္းရင္းသားေတြနဲ.တနိုင္ငံလံုး ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်တဲ. ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွာေတာ. အာဏာရူးတနွာရူး ေန၀င္းဦေဆာင္တဲ.စစ္အစိုးရဟာလက္နက္အားကိုးနဲ.တနိုင္လံုးကိုအာဏာတက္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ နယ္ရွင္ေစာ္ဘြားမ်ားအားလံုး နဲ.တျပည္လံုးမွာ၇ိွတဲ.နိင္ငံေရးသမားအားလံုး
ကိုအင္းစိန္ေထာင္မွာ ၆ နွစ္တိတိေထာင္နန္းစံေစခဲ.ပါတယ္။
ေစာ္ဘြားၾကီးစ၀္စိုင္းလံုဟာ အစ္ကိုေတာ္နွင္.အတူေထာင္နန္းစံခဲ.ျပီးေနာက္ က်ိဳင္တံုေဟာ္နန္းေတာ္တြင္ေနထိုင္ခြင္.မရေတာ.ေပ။
အရိွန္၀ါၾကီးမားလွေသာ ခမ္းနားျမင္.ျမတ္လွစြာေမြးဖြားသန္.စင္လာေသာ က်ိဳင္းတံုျပည္သူတို.ရဲ.
အားထားကိုးကြယ္ရာသ်မ္းေစာ္ဘြားၾကိးတစ္ဦး၏ေနစရာအိမ္မရိွသည.္အျဖစ္သည္ အင္မတန္စိတ္ထိခိုက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။
၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစတင္ျပီး ေဟာ္နန္းေတာ္ကို စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ အစိုးရဌာနရံုးအျဖစ္ေမာင္ပုိင္စီးအသံုးခ်ခဲ.ပါတယ္။
၁၉၉၁ နို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေနွ.မွာေတာ.ရန္ကုန္စစ္ရံုးခ်ဳပ္မွအမိန္.စာျဖင္.ေဟာ္နန္းၾကီးေဆြးေျမ
ေနျပီဆိုသည္.အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္.စတင္ျဖိဳဖ်က္ခဲ.ပါတယ္။အမွန္ွမွာေဟာ္နန္းၾကိီးသည္ ခိုင္မာ
စြာထည္၇ိွေနေသးသည္။လံုး၀ေကာင္းမြန္ေနေသးေသာေဟာ္နန္းၾကီးကို ဗမာျပည္မွအလုပ္သမား
မ်ား က်ိဳင္းတံုအက်ဥ္းေထာင္သားမ်ားျဖင္.ျဖိဳခ်ဖ်က္စီးေစခဲ.သည္။က်ိဳင္တံုမွ သံဃာေတာ္မ်ား
ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတန္တန္ေတာင္းပန္ေနသည္.ၾကားမွဖ်က္စီးျဖိဳခ်ခဲ.သည္။မည္သူမွ၀င္ေရာက္ေနွာက္ယွက္ျခင္းမျပဳနိုင္ေအာင္ေဟာ္နန္း၀င္းၾကိးကိုေလးဖက္ေလးရံကာျပီး တစ္လနီးပါးၾကာေအာင္ျဖိဳခ်ခဲ.သည္။
ျဖိဳခ်ျပီးေသာအုပ္ခဲအပိုင္းစမ်ားကိုလမ္းခင္းခ်သည္။က်ိဳင္းတံုျမိဳ.သားတို.ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းလွမ္း လိုက္တိုင္းစိတ္ထိခိုက္ နာက်င္ေစမည္.အျဖစ္မ်ိဳးကိုတမင္ဖန္တီးေပးခဲ.သည္။
အဲ.ဒီနာက်င္မႈေတြကေန ပုန္ကန္မႈေတြျုဖစ္လာနိုင္တယ္္ဆိုတာသူတို.ေတြမေတြးမိၾကဘူးနဲ.တူပါ
တယ္။
ယိင္းတို.သ်မ္းတိုင္းရင္းသားေတြရဲ.ယဥ္ေက်းမႈေရွးေဟာင္းအေမြနွစ္ေတြကိုဖ်က္စီး ျဖိဳဖ်က္လို.ရေပမဲ.ျပင္းထန္တဲ.မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကိုေတာ.ဘယ္အရာကမွဖ်က္စီးနိုင္စြမ္းရိွလိမ္.မယ္လို.ယိင္းမထင္ဘူး။
၁၉၉၄ ခုနစ္မွာေတာ.ဟုိတယ္နဲ.ခရီးသြား၀န္ၾကီးဌာနမွ ေဟာ္နန္းေနရာတြင္ က်ိဳင္းတံုအဆင္.ျမင္.
ဟိုတယ္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ.သည္။၁၉၉၆ ခုနစ္မွာအျပီးသပ္ေဆာက္လုပ္နိုင္ခဲ့ျပီးျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း 500 အကုန္က်တယ္လို႔သိရပါတယ္၊၊တေစၦ သူရဲေျခာက္တယ္ဆိုတဲ့သတင္းမ်ားေျကာင့္ ဟိုတယ္ျကီးမွာမွန္းထားသေလာက္ မေအာင္ခဲ့ဘူးလို႔သိရပါတယ္၊၊
 ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Get From >>>> Ying Hom FB
shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts