ေယာက်ၤၤားေလးတစ္ေယာက္က မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို တကယ္ခ်စ္တဲ့အခါ


ေယာက်ၤၤားေလးတစ္ေယာက္က မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို
တကယ္ခ်စ္တဲ့အခါထာဝရပိုင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ၾကိဳးစားလိမ့္မယ္..

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က ေယာက်ၤၤားေလးတစ္ေယာက္ကို
တကယ္ခ်စ္တဲ့အခါတစ္ဘဝလုံးအတြက္ သစၥာရွိေအာင္ၾကိဳးစား
ပါလိမ့္မယ္...

ေယာက်ၤၤားေလးတစ္ေယာက္က မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို
တကယ္ခ်စ္တဲ့အခါ သူ႕အေရွ႕မွာမားမားမက္မတ္ရပ္တည္ေပးႏိူင္
ေအာင္ၾကိဳးစားလိမ့္မယ္...

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က ေယာက်ၤၤားေလးတစ္ေယာက္ကို
တကယ္ခ်စ္တဲ့အခါ သဝန္တိုမွဳေလးေတြခဏခဏၿဖစ္ေနပါလိမ့္
မယ္...

အဲဒါေၾကာင့္တကယ္ခ်စ္တဲ့ေယာက်ၤၤားေလးတစ္ေယာက္က
သူတကယ္ခ်စ္တဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အနားမွာအၿမဲတမ္း
တစ္ေယာက္တည္းပဲခ်စ္မယ္ဆိုၿပီး ဘယ္လိုအခက္ခဲေတြပဲၾကဳံၾကံဳ
အနားမွာတြယ္ကပ္ေနလိမ့္မယ္..

တကယ္ခ်စ္တဲ့မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ကလဲသူတကယ္ခ်စ္တဲ့
ေယာက်ၤၤားေလးတစ္ေယာက္မွာဘယ္လိုအားနည္းခ်က္ေတြပဲရွိ
ေနပါေစ နားလည္မွဳေလးေတြနဲ႔ဘဝလက္တြဲေဖာ္ၿဖစ္ေရြးခ်ယ္ပါ
လိမ့္မယ္...
Sae Hark Maine
ShanStateDefenceArmy

>>> Thank you , Come read and visit again kha <<<

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts