ဗမာအစိုးရတပ္မေတာ္ကို ေတာင္းဆုိခ်င္ပါသည္ကြ်န္ေတာ္တုိ. ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုႏွင္. ေပါင္းစပ္ျပီးေနတဲ.ႏုိင္ငံျဖစ္ပါ
သည္။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လူမ်ိဳးမခြဲျခားပဲ Justice and Equal ျဖစ္ဖုိ.လိုပါတယ္တကယ္တမ္းျပည္
ေထာင္စုျကီးဆုိတာ ဗမာမပာာလူမ်ိဳးျကီး အစိုးရပဲ ပိုင္တာမပာုတ္ပါဘူး တုိင္းရင္းသားေတြလဲပိုင္
ပါတယ္ ဒီခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ညီအစ္ကိုယ္ အခ်ိန္ရွိ ေသြးစည္းဖုိ.လိုေနပါျပီ။ Nation Agree
အမ်ိဳးသား ရင္.ျကားေစ. ဖုိ.လိုေနပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္ ဗမာအစိုးရတပ္မေတာ္ကိုေတာင္းဆုိခ်င္တာ
တစ္ခုရွိပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတာကို ခ်က္ခ်င္း
ရပ္လုိက္ပါ။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆုိးတာလဲ အတူတူပဲ ခံရတာေတြလဲ အတူတူပဲ။ တုိင္းရင္းသားဖက္
တုိက္ပြဲမွာ က်ဆုံးတာလဲ ျပည္ေထာင္စုသားပဲ ဗမာဖက္ကက်ဆုံးသြားတာလဲ ျပည္ေထာင္စုသား
ပဲ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မယ္.အစား တန္းတူညီမူနဲ. Federal စနစ္ကို က်င္.သုံးျပီး ေအးအတူပူ
မွ်နဲ. အတူတူေနသြားရင္ Asia မွာ ငါတုိ.ႏုိင္ငံသစ္တည္ေထာင္ရမွာေပါ.။အခု ကခ်င္ တေအာင္း
ရွမ္း နဲ. ကိုးကန္တုိ.ကို အစိုးရက Offensive လုပ္မယ္.အစား တုိင္းရင္းသားေတြေတာင္းဆုိေနတဲ.
စစ္မွန္တဲ. ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္နဲ. Federal မူကို လိုက္ေလ်ာေပးလိုက္ရင္လဲ အစိုးရဖက္ ဘာမွ
အခြင္.အေရးမဆုံးရွဴံးသြားပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ. တုိင္းရင္းသားေတြ တုိင္းရင္းသားတုိင္းပဲ ယိမ္းေငြ.
ကို ျငီးေငြ.နျပီ။ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ ျပည္တြင္း စစ္ျဖစ္လာတာ ဘယ္သူမွမႏုိင္ ဘယ္သူမွ မဆုံးရွူံး
ဘူး ျပည္တြင္းထဲက သယံဇတေတြ သစ္ ပစၥည္းေတြ ဆုံးတာပဲအဖတ္တင္တာ ေနာက္ဆုံးကြ်န္
ေတာ္တုိ. လူမ်ိဳး ျပည္ေထာင္စုသားေတြပဲ ဒုကၡေရာက္တာ ကြ်န္ေတာ္တုိ. တုိင္းရင္းသားတုိင္းလဲ
လက္နက္ကိုင္တယ္ဆုိတာ အစိုးရ ဗမာအစိုးရတာ ပင္လုံအတုိင္း ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ က်င္.သုံး
ျကည္.ပါလား ကခ်င္ ရွမ္း ခ်င္း လက္နက္ကိုင္စရာအေျကာင္းမရွိဘူး။အခုလက္နက္ကိုင္တာပာာ
သူပုန္ ေသာင္းက်န္းတာမပာုတ္ပါဘူး ကိုယ္ပုိင္ရပိုင္ခြင္.နဲ. ကိုယ္ပိုင္ ျပငွာန္းခြင္. ကိုပဲေတာင္းတာ
ေနတာပါ။လက္နက္ကိုစြန္.ျပီး တပ္မေတာ္လက္ေအာက္မွာေနရမယ္ဆုိေတာ္လဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ.
တုိင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆုိေနတဲ. Federal မူေတြ တန္းတူညီမွ်မရွိေနတေရႊ.ဘယ္လိုမွ မျဖစ္
ႏဳိင္ေသးပါဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြကို လက္နက္ျဖဳတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ စစ္တုိက္ဖုိ. ထုိးစစ္ဖုိ.လုပ္စ
ရာမလိုပါဘူးခ။ ႏွစ္ဖက္စလုံး ေသေျကမူမရွိေအာင္ ဘယ္လုိေျဖရွင္းရမွာလဲဆုိတာ အေျဖရွိပါ
တယ္ မခက္ပါဘူး တကယ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ အဲဒါကေတာ. တုိင္းရင္းသား၏ ဘာသာ ယဥ္ေက်းမူ
နဲ. စာေပ ကိုယ္ပိုင္ျပငွာန္းခြင္. တန္းတူညီမူကိုေပးလိုက္ရင္ ဗမာအစိုးရက ငါတုိ.စီ လက္နက္လာ
အပ္ပါလုိ. ေျပာစရာေတာင္မလိုဘူး ကိုယ္.အသိနဲ.ကိုယ္.ပာာကို The Union Federal Army
ျဖစ္သြားမွာပဲ။ အစိုးရတာ နည္းမသိပဲနဲ. စစ္ေရးကို တုိင္းရင္းသားကို ဖိအားလာေပးေနတေရႊ.
ေတာ. တုိင္းရင္းသားဆုိတာလဲ ပေပ်ာက္သြားမွာမပာုတ္ပါဘူး လူမ်ိဳးတုိင္းလူမ်ိဳးတုိင္း အင္အား
ေတာင္ပိုပိုျကီးလာမွာပဲ။အခုခ်ိန္ပာာ ကြ်န္ေတာ္တုိ.တုိင္းရင္းသား နဲ. ဗမာအစိုးရတပ္မေတာ္
ေတြ စည္းလုံးရမယ္.အခ်ိန္ေရာက္ေနပါျပီ။ ကခ်င္ ကယား မြန္ ဗမာ ရခိုင္ ခ်င္း ရွမ္း ကရင္
တုိင္းရင္းသား အားလုံး စည္းလုံးညီညြတ္ အမ်ိဳးသား ရင္.ျကားေစ. ကိုဦးစားေပးျပီးလုပ္ေဆာင္
သြားရင္ တစ္ခ်ိန္ျကရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ႏုိင္ငံပာာ ေရႊႏုိင္ငံျဖစ္သြားမွာပဲ။အခုဒီလိုမပာုတ္လို.အစိုး
ရဖက္က ဂ်ပန္မွာ ႏုိင္ငံျခားေတြစီမွာေတာင္ ပိုက္ဆံေခ်းျပီးသုံးရတာဆုိတာ အရမ္းကိုမ်က္ႏွာ
ငယ္ပါတယ္ တုိင္းရင္းသား ျပည္ေထာင္စု ထဲကထြက္တဲ. ပစၥည္းေတြကအမ်ားျကီး အဖိုးတန္တဲ.
အရာေတြပါပဲ။ ဘာလို. လူမ်ိဳးႏုိင္ငံစီကေန အေျကြးတင္ေနရတာသလဲ ျပည္တြင္းစစ္မွာ အသုံး
စာရိတ္အရမ္းမ်ားသြားလို.ေပါ. ကခ်င္အေရးဆုိရင္ ေျပာစရာမလိုေတာ.ဘူး အစိုးရဘယ္ေလာက္
အသုံးစာရိတ္မ်ားသြားျပီလဲဆုိတာကို။ ဘယ္လိုနည္းနဲ.ပဲျဖစ္ျဖစ္ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုယ္ေတြ
ပဲ စည္းလုံးျပီး ျပည္ပကုိအတူတူ ရန္သူကိုကာကြယ္ေပးပါ ျပည္ေထာင္စု ျပည္သားေတြကိုကူ
ညီ ကာကြယ္ေပးပါ သူတုိ.၏ အိုးအိမ္ ဘိုးဘြား ပစၥည္းေတြကို ကာကြယ္ေပးပါ။အခုဆုိရင္ ရခိုင္
ျပည္က ျဖစ္တဲ. ျပသာနာသည္ တစ္ေန.ျပီးတစ္ေန.ျကီးျကီးလာတာ အခုဆုိရင္ ဘဂၤလားနဲ. ရဲ
သား စစ္ျဖစ္ေနခ်င္ပါျပီ။ဒါပာာ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ႏုိင္ငံကို သူတုိ. ဥပေဒကိုမေလးစားလို. ျပီးေတာ.
ကြ်န္ေတာ္တုိ. ျပည္ေထာင္စုသားကို အထင္မျကီး လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္သူတုိ. ငါတုိ.လူမ်ိဳးကိုလဲ
မေလးစားဘူး သတ္ျဖတ္တယ္။ ဒါပာာ အစိုးရဖက္ကလဲ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ဘဂၤလား လူမ်ိဳးသည္
ကြ်န္ေတာ္တုိ. ျပည္ေထာင္စုသားေတြကို သတ္ျဖတ္တာ လဲမနည္းဘူး။အခုလဲ ျဖစ္ျပန္ျပီဒါပာာ
ထိထိေရာက္ေရာက္ တပ္မေတာ္ဖက္က အေရးယူေပးေစခ်င္ပါတယ္ တကယ္တမ္းဒီေနရာမွာ
ငါတုိ. တုိင္းရင္းသားေတြ စည္းလုံးညီညြတ္ျကည္.ပါလား ဘယ္သူ.မ်က္ႏွာျကည္.စရာမလိုဘူး
ကိုယ္.မ်က္ႏွာကို ေမာ.ျပီးေနႏုိင္ေသးတယ္။အခုပာာက မပာုတ္ဘူး လူမ်ားႏုိင္ငံကိုယ္.ကို လုပ္
ခ်င္သလိုလုပ္ သိမ္ပိုက္ခ်င္သလိုသိမ္းပိုက္။ ဗမာတပ္မေတာ္အခု ကခ်င္တုိ. ရွမ္း တေအာင္းတုိ.
ထုိးစစ္ေနတဲ.လူေတြကို ဘဂၤလားဖက္မွာ ျပန္သယ္လာျပီး ေနရာခ်ထားေပးပါလား။ဘယ္သူမွ
မခိုး၀င္လာရဲ.ဘူး တကယ္တမ္းတာ အစိုးရတပ္မေတာ္ ေကာင္းခဲ.ရင္ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ တရုတ္
ကုလား ရွိလာစရာအေျကာင္းမရွိဘူး အခုပာာက လူမ်ားလူမ်ိဳး တရုတ္ ကုလားက မတရားခ်မ္းသာ
တာ ျပည္ေထာင္စုသားေတြျကေတာ. မတရားဆင္းရဲမြဲေသတာ အေရးထဲ ထမင္းတစ္နပ္စာကို
ေလွ်ာ.စားခိုင္းလိုက္ေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ. တုိင္းရင္းသားေတြျကေတာ. ေသနတ္နဲ.သတ္ျဖတ္
ခ်ျကတာ လူမ်ားလူမ်ိဳးျကေတာ. လူမ်ိဳးေရးနဲ. ငါတုိ. ျပည္ေထာင္စုသားေတြကို ျမိဳေနတာ။အဲေျကာင္.
ဒီစာကို လူျကီး ၀န္ျကီးအေပါင္းတုိ.သိေစခ်င္ပါတယ္။


Sae Hark
Get From >>>> SSDArmy
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts