အသုံးမက်တဲ. ဗမာျပည္ အစိုးရ ၀န္ျကီး သမၼတေတြ လို.ေျပာရင္ စိတ္နာမလားဲျမန္မာႏုိင္ငံက တုိင္းရင္းသားေပါင္း ၁၃၅မ်ိဳးရွိပါတယ္လို. အစိုးရက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ဒါေပမဲ. ညီ
အစ္ကုိယ္အခ်င္းခ်င္းေတြက အေပးအယူမမွ်ျကဘူး မတရားက်ေတာ. ျငိမ္းခ်မ္းမူ Peace ဆုိတဲ.
ေဆာင္ပုဒ္ ကိုမေရာက္ႏဳိင္ျကဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တိုꨵတုိင္းရင္းသားေတြ အပစ္ရပ္တယ္လို.တာေျပာတာ
ကခ်င္ တေအာင္း ရွမ္း ေတြက စစ္ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ ဒါပာာ တစ္ေယာက္နဲ. တစ္ေယာက္ယုံျကည္မူ.
အားနည္းလို.ေပါ.။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မပာာလူမ်ိဳးျကီး ဗမာအစိုးရက လူမ်ိဳးစုငယ္ျကီးမေရြး တရားမွ်
တမူ Justice and Equalize ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္ ဒါပာာ အခုလက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေန
တာတုိင္းရင္းသားမပာုတ္ဘူး မပာာ ဗမာလူမ်ိဳးျကီးအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္တာပဲ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္. ျပည္
ေထာင္စု ျကီးတကယ္ပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ ႏွစ္ဖက္စလုံး ကတိ အတုိင္း လုိက္လုပ္ပါ။အ
ခုျဖစ္ေနတဲ. Conflict ေတြက သုံးႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ.ျပီ အစိုးရနဲ. ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ
ေတာ္ မျကာခင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္မူ.  Nationwide Cease Fire ကိုသြားႏဳိင္ျကမလားလို.
ေတြးရင္း နဲစိုးရိမ္လာပါတယ္။ တကယ္တမ္း တုိင္းရင္းသားက ဒုိ.တာ၀န္အေရးသုံးကို လိုက္နာပါ
တယ္ ဒုိ.တာ၀န္အေရးသုံးပါးကိုဖ်က္စည္းေစခ်င္တာ အစုိးရပါ ဒီတစ္ေခါက္ အစိုးရနဲ. ကခ်င္တပ္
တုိ. ေတြ.ဆုံမူပာာ တစ္ခုတုိးလာတာ ကြ်န္ေတာ္မျကိုက္တာ တစ္ခုေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ကြ်ႏု္ပ္
တုိ. တုိင္းရင္းသား မပာာဗမာလူမ်ိဳးျကီးအစိုးရနဲ. ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနတဲ.အခ်ိန္မွာ အခ်င္းခ်င္းေတြ
ပဲဘာလို. ျငိမ္းခ်မ္းမူကိုမေရာက္ႏဳိင္ျကသလဲ။ေနာက္ဆုံး တရုတ္က ျကားထဲက ပါ၀င္ကူညီေဆာ
က္ရြက္ေပးခ်င္တယ္ဆုိတာ မမိုက္ေသးပါဘူး ကြ်ႏဳိပ္တုိ. ျျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသည္ ငါတုိ.အခ်င္း
ခ်င္း ဗမာအစိုး၇နဲ. တုိင္းရင္းသားျကား ဘာမ်ား အဲေလာက္ထိ ျပသာနာေတြျဖစ္ျပီးေတာ. မေျဖ
ရွင္းႏုိင္ပဲ.နဲ.ျကားထဲက တရုတ္ပါ ၀င္ေဆာက္၇ြက္ေပးေနရသလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ႏုိင္ငံသည္ ငါတုိ.
အခ်င္းခ်င္းေတြပဲ ဘာမွ တရုတ္ကို ျကား၀င္ ေျဖရွင္းေပးစရာမလိုဘူး။ တရုတ္က ျပည္ေထာင္စု
တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံအေပၚကို ႏဳိင္ငံေရး အေပၚအျမတ္ထုတ္ျပီး သယံဇာတ ခိုးယူသြားတဲ.ေကာင္
ပါ တရုတ္ျပည္၏ ယခုတုိးတက္မူသည္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံ၏ ပစၥည္း သယံဇာတ
ေတြအမ်ားျကီးပါ ယခုထိ သူတုိ.ႏုိင္ငံ ထိန္ထိန္လင္းႏုိင္တာ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ႏဳိင္ငံေျကာင္.ပါ။ဒီ
တုိငး္ရင္းသားနဲ. ဗမာအစိုးရျကား Cease Fire လုပ္တဲ.အခ်ိန္မွာ တရုတ္ကို ျကား၀င္ျပီးမပါ၀င္
ေဆာက္ရြက္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဗမာအစိုးရ President , Ministry and General မ်ားအေပါင္းတုိ. ကြ်ႏ္ုပ္
တုိ. ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံကို ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ. ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတာကို သူတုိ.က
ထိထိေရာက္ ေရာက္မကိုင္တြယ္ႏဳိင္ဘူး တုိင္းရင္းသားေတြကို ဘာမွ မလိုက္ေလ်ာေပးဘူး အခ်င္း
ခ်င္းေတာင္ ေျပလည္ေအာင္မလုပ္ေပးႏဳိင္ဘူးဆုိတာ အာရွတုိက္မွာ အာဆီယံ ဥကၠာငွာျဖစ္ဖုိ.သူ
တုိ.မွာ ဘာအရည္အခ်င္းမွ မရွိဘူး။ အာဆီယံ ဥကၠာငွာလုပ္မယ္.ေကာင္ေတြက ျကားထဲက
တရုတ္အကူအညီ ကိုယူစရာမလိုဘူး။ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေအာင္မလုပ္ႏဳိင္ပဲနဲ. အာဆီယံဥကၠငွာ
ဆုိတာ သူတုိ.မွ လုပ္ဖုိ. အရည္အခ်င္း နည္းပညာမတန္ဘူး။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္မွ
ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ မေဆာက္ရြက္ႏဳိင္ေသးပဲနဲ. အာဆီယံ ဥကၠာငွာ ထလုပ္ျပီး ေတာင္တရုတ္
ပင္လယ္ အေရးအခင္းကို သူတုိ.ဘယ္လို ပါ၀င္ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏဳိင္မလဲ။ စဥ္းစားျကည္.ပါ။ျပည္
ပအားကို ကိုးျပီး လူမ်ိဳးေရး Human rights ကိုခ်ိဳးေဖာက္ အဲဒါက အာဆီယံ ဥကၠငွာတစ္ေယာက္
၏အရည္အခ်င္းလား ???? ။ဒီကခ်င္အေရးကို သူတုိ.ေတာင္းဆုိေနတဲ. ပထမဦးဆုံးအရင္ဆုံး
Political Dialogues လုပ္ျပီးမွ သူ.ပာာသူ ဒီ Cease Fire လုပ္မယ္ဆုိတာလဲ မွန္တာပဲ ဘယ္မွာ
မွ မမွားဘူး ကခ်င္ေတြက ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ျပီ အစိုးရနဲ.  Cease Fire  လုပ္ခဲ.တာ တကယ္တမ္းသူ
တုိ. အပစ္အခတ္ရပ္တဲ.အေျကာင္းအရင္းက အစိုးရက Political Dialogues လုပ္မယ္လို.ေျပာ
လို. အပစ္ရပ္တာ အခုလဲ ေနာက္တစ္ေခါက္ လာျပန္ျပီ ဘယ္သူက ယုံေတာ.မတုန္ ဆယ္ႏွစ္
ေက်ာ္လုံးလုံး အပစ္ရပ္လာတာ စစ္ျပန္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ။ ကခ်င္အေရးကို အစိုးရအေနနဲ. တကယ္
အေျပာအလဲ Transitional လုပ္တယ္ဆုိရင္ေတာ. ကခ်င္အေရးကို အျမန္ဆုံးျငိမ္းေအာင္ခ်ဳပ္ႏုိင္
ပါတယ္ ဗမာမပာာလူမ်ိဳးျကီး အစိုးရတာ မလုပ္ခ်င္တာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ တကယ္လုပ္ခ်င္တယ္
ဆုိရင္ ဒီေန.လုပ္ရင္ ဒီေန.ျဖစ္တယ္ ဘာလို.မျဖစ္ႏဳိင္မလဲ။ ဥပမာ -  တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမွာ ထုိး
စစ္ေနတဲ. အစိုးရတပ္သည္ ျမိဳ.ထဲအကုန္ျပန္ ေနာက္ဆုပ္လာခဲ. ဆုပ္တာနဲ. ခ်က္ခ်င္းပဲ အပစ္ရပ္
ဆုိတာ ျဖစ္သြားတာ။ဦးေအာင္မင္းေျပာတာပဲေလ တပ္မေတာ္ဆုိတာ ဆုပ္သည္မရွိတဲ. ႏိုင္ငံတ
ကာမွာ ဗမာတပ္မေတာ္အစိုးရက ေနာက္ဆုပ္တယ္ဆုိတာ ထုံးစံမရွိတဲ. ပာုတ္ပါတယ္မရွိပါဘူး။
တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမွာ ထုိးစစ္ျပီး ေသေျကသြားတာ လူေပါင္း ငါးေျခာက္ေထာင္ေတာ. ထုံးစံ
ရွိပါတယ္ေလ။ ဘယ္လိုနည္းနဲ.ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ညီအစ္ကိုယ္အခ်င္းခ်င္းေတြပဲ ကခ်င္အ
ေရးကို တရုတ္ ၀င္ေရာက္ ကူညီ ေဆာက္ရြက္ေပးတယ္ အျကံအဥာဏ္ေပးတယ္လုိ.ေျပာရ
ေလာက္ေအာင္ ဒီဗမာျပည္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ. လူျကီးေတြက ဦးေႏွာက္မရွိဘူးလား အကုန္လုံး
ခ်ီး Brain ခ်ီးထုပ္ သမားေတြပဲလား လူျကီး ဗိုလ္ျကီးေတာ.ျဖစ္ခ်င္တယ္ အခ်ဥ္ထုပ္ ေတာ.မလုပ္
ခ်င္ဘူးဆုိတာ မမုိက္ေသးပါဘူး။ ေန.စဥ္ ငပိနဲ.အခ်ဥ္သုပ္ေရာ.စားျပီး ႏုိင္ငံတကာ အမ်ားသိ
ေအာင္ ၀ါဒျဖန္. မပာုတ္မမွန္သတင္းေတြလုပ္။ဦးေႏွာက္မရွိတဲ. ၀န္ျကီး သမၼတေတြ အသုံးကို
မက်တာ ခ်ီးထုပ္ေတြ။ သူတုိ. လုပ္တဲ. ပုံက တရုတ္ရွိမွ ျပည္သူလူထုက ထမင္း စားရသလားမ
သိဘူး တရုတ္မရွိလဲ ငါတုိ.ႏဳိင္ငံမီးမလင္းႏုိင္ေပမဲ. မီးလင္းႏုိင္ဖုိ. နည္းလမ္းေတြအမ်ားျကီးပဲ။
ျကည္.သြားျကည္.လာ ဒီအစိုးရ အစိမ္းကေန ပုဆုိး ေျပာင္း၀တ္တဲ. လူေတြက တရုတ္ကိုအေဖ
ေတာ္ခ်င္ေနေသးတယ္။ ခ်ီးထုပ္ ၀န္ျကီး အစိုးရ သမၼတေတြ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ျငိမ္း
ခ်မ္းဖုိ. မလုပ္ႏဳိင္ဘူး တရုတ္စီက အကူအညီေတာင္ ေတာင္းခ်င္ေသးတယ္။ အကူအညီ နည္း
ပညာေတာ.ရမလားမသိဘူး ေလာေလာဆယ္ေတာ. ျမန္မာျပည္က ေန ေပာာင္ေကာင္ကိုပို.ေပး
လိုက္တဲ. ျမန္မာမိန္းခေလးေတြအတြက္ေတာ. ပညာမရပဲနဲ. ေနာက္ဆုံး ေလးလုံးေရာဂၤါပါ ကပ္
လာမွာကိုပဲေျကာက္တယ္။ ဒီအစိုးရက ဦးေႏွာင္မရွိသလား အေတြးအေခၚမရွိသလားေတာ.မသိ
ဘူး ထုိင္း ဆုိရင္ ျမန္မာလက္ေအာက္ေတာင္ ေနခဲ.ဖူးတယ္။ ေနာက္ဆုံး ကိုယ္.လက္ေအာက္က
ေနလြတ္ေျမာက္သြားျပီ ျမန္မာျပည္ထက္တုိးတက္လိုက္ေသးတယ္။ထုိင္းမွာ သယံဇာတထြက္
တယ္ဆုိတာ မရွိဘူး ေလးလုံးေရာဂၤါအထြက္မ်ားဆုံး ဒုတိယေနရာအာရွတုိက္ပဲ ဒါေပမဲ. ျမန္မာ
ျကေတာ. ပစၥည္း သစ္ သယံဇတေတြအမ်ားျကီး ရွိျပီးေတာ. ထုိင္းႏဳိင္ငံမွာ မေကာင္းတာေတြလုပ္
ျပီး တုိးတက္ႏုိင္တယ္။ ျမန္မာျကေတာ. ဘာလုိ.မတုိးတက္ႏုိင္သလဲ အစိုးရ ၀န္ျကီး စစ္တပ္တုိ.အ
သုံးမက်လို.ေပါ. ။ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Get From >>>>> SSDArmy
shanstatedefencearmy.blogspto.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts