ခုိင္မာတဲ့ Relationship တစ္ခု၏ လကၡဏာရပ္မ်ားခုိင္မာတဲ့ Relationship တစ္ခုဆိုတာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈေတြ၊ မွ်ေဝခံစားမႈေတြ၊ ယံုၾကည့္မႈေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားတာပါ။ လက္တြဲေဖာ္ႏွစ္ဦးလံုး တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံျပီး relationship တစ္ခုထဲမွာရွိတဲ့ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ညီတူမွ်တူ မွ်ေဝတတ္ၾကတယ္ေလ။
ဒီလို ခုိင္မာစြာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ relationship တစ္ခုရဲ႕ လကၡဏာရပ္အခ်ိဳ႕ကေတာ့
ရိုေသေလးစားျခင္း
တစ္ေယာက္စကားကို တစ္ေယာက္ကနားေထာင္ေပးပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို တန္ဖိုးထားၾကတယ္။ ေဝဖန္ေျပာဆိုတဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ ေသခ်ာနားေထာင္ေပးၾကပါတယ္။ ဒီလို တစ္ဖက္ေျပာစကားကို ေလးစားစြာနားေထာင္ျခင္းက သူ႔ကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားျခင္း ပါဝင္သလို သူ႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ကိုလည္း ေသခ်ာသိရွိႏုိင္ပါတယ္။  ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္ေထာက္ခံေပးျခင္း

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဘဝပန္းတိုင္ေတြ ရယူႏိုင္ဖို႔ ေထာက္ပံ့ေပးၾကတယ္။ တစ္ဖက္ရဲ႕ ခံစားခ်က္၊ စိတ္ကူး၊ မိတ္ေဆြ၊ လုပ္ငန္းနဲ႔ စိတ္ပါဝင္စားတဲ့ အရာေတြကို ေလးစားၾကပါတယ္။ ဒါေတြက တစ္ဦးကိုတစ္ဦး တန္ဖိုးထားၾကလို႔ပါ။

ရိုးသားျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူတတ္ျခင္း

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာဆိုဆက္ဆံျပီး အမွားကိုဝန္ခံၾကပါတယ္။ တစ္ဦးျပႆနာကို တစ္ဦးက တာဝန္ယူျပီး လက္ခံပါတယ္။

တာဝန္မ်ား မွ်ေဝျခင္း

မိသားစု သို႔မဟုတ္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ တူတူခ်မွတ္တာ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ်တစြာ သေဘာတူ အလုပ္လုပ္ၾကတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ မိဘ သို႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္ေနတဲ့ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးက ေရွ႕ကဦးေဆာင္ျပီး လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လုပ္ကိုင္ၾကရင္ သားသမီးေတြ နဲ႔ ငယ္ရြယ္သူေတြက စံျပထားျပီး အတုယူၾကပါတယ္။

စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္

လင္မယား သို႔မဟုတ္ လက္တြဲေဖာ္ႏွစ္ဦးဟာ ေငြေၾကးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို တူတူခ်မွတ္ၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့လည္း ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေန ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးတူခံစားၾကပါတယ္။

မွ်မွ်တတ ညွိညွိႏႈိင္းႏႈိင္းရွိျခင္း

တစ္ေယာက္ဆႏၵကို တစ္ေယာက္ကျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အဆင္သင့္ရွိတယ္၊ အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံႏိုင္တယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုမွာ အျပန္အလွန္ စိတ္ေက်နပ္ႏိုင္မယ့္ အေျဖမ်ိဳးကို ရွာေဖြတတ္ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျခိမ္းေျခာက္တဲ့ အျပဳအမူမ်ား မရွိျခင္း

ေျပာပံုဆိုပံု နဲ႔ အျပဳအမူေတြက ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ဒီ relationship ထဲမွာ ကိုယ္ေနရတာ လံုျခံဳမႈရွိတယ္လို႔ ခံစားေစပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုးက သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ ကုိယ့္အေၾကာင္းေျပာဆုိႏိုင္ၾကျပီး သြားလာလႈပ္ရွားမႈေတြမွာလည္း ညီညီညြတ္ညြတ္ရွိၾကတယ္ေလ။


Sae Hark 
Get From >>> Gandawin.net
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts