ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ျဖစ္ေပၚလာပုံ။


ဇန္နဝါရီလ(၄)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည့္
လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရိွခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၆ရက္အၾကာ

ဇန္နဝါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ သတ္မွတ္ေပးလိုက္သည္။
ထိုေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ စီတာပူမေနာကြင္း၌ နံနက္ ၈း၀၀နာရီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ သမၼတႀကီး ဦးစပ္ေရႊသိုက္ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္၍ မေနာ မ႑ပ္ႀကီးဖြင့္လွစ္ကာ ပထမဆံုးေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္ေကာင္စီကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျပည္နယ္ေကာင္စီ အစည္းအေဝး၌ ဦးဆမားဒူဝါဆင္ဝါးေနာင္အား ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ပထမဆံုးေသာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုေစခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက်မ္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ဥကၠ႒သစ္ျဖစ္ေသာ ဦးဆမားဒူဝါဆင္ဝါးေနာင္၏ လက္သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွ အပ္ႏွံေပးခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရကိုလည္း ထိုေန႔တြင္ပင္ ဖြဲ႔စည္းလ်က္ ဇန္နဝါရီလ (၁၀)ရက္ေန႔ကို “ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔” ဟူ၍ သတ္မွတ္ အတည္ျပဳထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထိုေန႔မွစကာ ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီ (၁၀)ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္း ျပည္နယ္အစိုးရမွ ႀကီးမႉး၍ ျမစ္ႀကီးနား၊ စီတာပူမေနာကြင္းႀကီးတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကခ်င္ရိုးရာ မေနာပြဲေတာ္ၾကီးကို က်င္းပေလ့ရိွခဲ့ၾကသည္။

ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ မေနာပြဲေတာ္သည္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရ တက္လာသည့္အခ်ိန္မွ စၿပီး၊ ေခတ္ကာလတစ္ခု ေမွးမိွန္သြားခဲ့ေလသည္။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရခါစ တစ္ဖန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔မေနာပြဲေတာ္ႀကီးအား ျပန္လည္ က်င္းပလာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပႏိုင္ခြင့္မရိွခဲ့ေပ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍သာ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ မေနာပြဲေတာ္ၾကီးအား ႏွစ္စဥ္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္က်ေရာက္မည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔သည့္ ၆၃ႀကိမ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ မေနာပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တိုင္းမႉး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇယ်ာေအာင္မွ ဦးေဆာင္ကာ မေနာပြဲေတာ္အား က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း / Sae Hark Maine
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts