မိုးညင္းစလုံ (စ၀္လုံ) အင္း၀ ကို တိုက္ခိုက္ျခင္း


မိုးညင္း (မိုင္းယန္း)သည္ မြန္ဂိုတို႔လက္ထက္ ၁၂၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။ တရုတ္မင္မင္းေခတ္ (၁၄၀၃) ခုႏွစ္တြင္ ေရွးဦးစြာေဖာ္ျပထားသည္။ ဧရာဝတီႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွစ္သြယ္အၾကားတြင္ က်ယ္ဝန္းလွေသာ နယ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲသည္။ ေအဒီ ၁၄၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မိုးညွင္းႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕တို႔ စစ္ျဖစ္ၾကရာ မင္းႀကီးစြာကဲက ႏွစ္နယ္လံုးကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ေအဒီ ၁၅၀၄ ခုႏွစ္တြင္ မိုးညွင္းစဝ္လံုသည္ ဆင္ျမင္းအလံုးအရင္းႏွင့္ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕ကို
တိုက္ခိုက္သိမ္းယူေတာ္မူသည္။ ေအဒီ ၁၅၂၄ ခုႏွစ္တြင္ မိုးညွင္းစဝ္လံုသည္ မင္းကင္းျမိဳ႕ကို ဝန္းရံတိုက္ခိုက္သည္။ အင္းဝဘုရင္နရပတိတို႔လည္း ေျမတူးသို႔ခ်ီတက္၍ ခုခံသည္။ နရပတိတို႔ မခုခံႏိုင္၍ ေျမတူးျမိဳ႕ကို မိုးညွင္းတို႔ရေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၂၄ ခုႏွစ္တြင္ မိုးညွင္းစဝ္လံုသည္ စစ္ကိုင္းသို႔ ခ်ီတက္ေလသည္။

ျပည္ဘုရင္သတိုးမင္းေစာသည္ မိုးညွင္းစဝ္လံု ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အင္းဝကိုတိုက္ခိုက္ေလသည္။ အင္းဝဘုရင္နရပတိႏွင့္ အုန္းေပါင္ခြန္ငယ္ တို႔ပူးေပါင္း၍ ခုခံေလသည္။ ျပည္ဘုရင္ သတိုးမင္းေစာသည္ ေရေၾကာင္းမွေန၍ အင္းဝကို ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ၿပီး မိုးညွင္းစဝ္လံုတို႔က ၾကည္းေၾကာင္းျဖင့္ ဝန္းရံတိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ အင္းဝဘုရင္ႏွင့္ အုန္းေပါင္းခြန္မိန္းငယ္ တို႔သည္ မခံႏိုင္သျဖင့္ အေရွ႕ဆင္ေခါင္းသို႔ ဆုတ္ခြာ၍ ေနရေခ်၏။ မိုးညွင္းစဝ္လံုသည္ ျပည္သတိုးမင္းေစာကို အင္းဝနန္းတင္ေလသည္။ ဆင္ေကာင္းျမင္းေကာင္းကို သိမ္းယူျပီး စစ္ကိုင္းဘက္သို႔ကူး၍ မိုးညွင္းသို႔ ျပန္ေလ၏။ ျပည္ဘုရင္သတိုးမင္းေစာလည္း မိုးညွင္းစဝ္လံု ျပန္လွ်င္ အင္းဝတြင္ရွိေသာ လူႀကီးတို႔ကိုသိမ္းယူ၍ စုန္ေတာ္မူ၏။ ျပည္ဘုရင္သတိုးမင္းေစာ ျပည္သို႔စုန္လွ်င္ နရပတိ ႏွင့္ အုန္းေပါင္းခြန္မိန္းငယ္သည္ အင္းဝသို႔ျပန္ဝင္ေလ၏။ ေတာင္ငူဘုရင္ မဟာသီရိေဇယ်သူရလည္း အင္းဝကို မိုးညွင္းရွမ္းတို႔တိုက္ခိုက္ေၾကာင္း ၾကားသိေလလွ်င္ အင္းဝနယ္ ေတာင္ဘက္တလႊား ျမိဳ႕ရြာတို႔ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းယူေလသည္။ အင္းဝဘုရင္နရပတိ ႏွင့္အုန္းေပါင္းခြန္မိန္းသည္လည္း လူအင္အားစုရံုး၍ ေတာင္ငူၿမိဳ႕အထိျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ကိုကား မသိမ္းႏိုင္ခဲ့ေခ်။

နရပတိသည္ အင္းဝတြင္ ျပန္လည္အင္အားစုေဆာင္းေနေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၂၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၈၈၈) တြင္ မိုးညွင္းစဝ္လံုသည္ စစ္အင္အားမ်ားစြာျဖင့္ အင္းဝသို႔ ခ်ီတက္လာျပန္သည္။ ပုခန္းႀကီးတြင္ တိုက္ပြဲႀကီးစြာျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အင္းဝအိမ္ေရွ႕မင္း အနိစၥေရာက္ခဲ့ရသည္။ မိုးညွင္းစဝ္လံုတို႔သည္ ဟန္လင္းမွတဆင့္ စစ္ကိုင္းသို႔ခ်ီလာ၍ အင္းဝကို ဝန္းရံေလသည္။ ေရႊနန္းေက်ာ့ရွင္နရပတိလည္း အုန္းေပါင္းခြန္မိန္း ငယ္မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ အင္အားမမွ်ေသး၍ ထြက္မတိုက္ေသးေခ်။ မိုးညွင္းတပ္မ်ားသည္ အင္းဝျမိဳ႕တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေလသည္။ ေရႊနန္းေက်ာ့ရွင္သည္ ေရႊစာတိုက္ဟူေသာဆင္ကိုစီး၍ ထြက္လာေသာအခါ မိုးညွင္းစဝ္လံုႏွင့္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႕မင္း သိုဟန္ဘြားသည္ ဆင္ႏွင့္ခံ၍တိုက္ေလသည္။ နရပတိသည္ ဦးေခါင္းတြင္ အေျမာက္ဆံသင့္၍ နတ္ရြာစံေလသည္။

ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း / Sae Hark Maine
shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts