ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား

၁။ တိုင္းလံု၂။ တိုင္းေမာဝ္၃။ တိုင္းလိ၊တိုင္းလူး၄။ တိုင္းခင္န္၊ (ဂံုရွမ္း)၅။ တိုင္းဒြဲ၊ယီး၊ယိုင္၆။ ပူတိုင္း၇။ တိုင္းခ်င္း၈။ တိုင္းပါး၉။ တူဂ်င္း၁၀။ တိုင္းတံုဂ်င္း၁၁။ တိုင္းလႈိင္း၊တိုင္းနမ့္၁၂။ တိုင္းပါးယီ၁၃။ ထိုတိုင္းလို၁၄။တိုင္းႏံုး၁၅။ တို္င္းဟတ္ကာ၁၆။ တိုင္းအံုးေပ့၁၇။ တိုင္းလီ၁၈။တိုင္းေခ်ာင္း၁၉။ ေဒါင္၂၀။ တိုင္းနားခီ၂၁။ ကီလ၂၂။တူးေလာဝ္၂၃။ ပူေလာဝ္၂၄။ တိုင္းအဟုမ္၂၅။ တိုင္းထို၂၆။ တိုင္းတိုင္၂၇။ တိုင္းႏုန္း၂၈။ တိုင္းထိုတစ္၂၉။ တိုင္းယန္း၊တိုင္းနန္း၃၀။ တိုင္းလႈိင္၃၁။ တိုင္းေဖာင္း၃၂။ တိုင္းေခါင္၃၃။ တိုင္းလမ္၃၄။ တိုင္းေယာ၃၅။ တိုင္းတူးေလာဝ္၃၆။ ပူေပါင္း၃၇။...၁။ တိုင္းလံု
၂။ တိုင္းေမာဝ္
၃။ တိုင္းလိ၊တိုင္းလူး
၄။ တိုင္းခင္န္၊ (ဂံုရွမ္း)
၅။ တိုင္းဒြဲ၊ယီး၊ယိုင္
၆။ ပူတိုင္း
၇။ တိုင္းခ်င္း
၈။ တိုင္းပါး
၉။ တူဂ်င္း
၁၀။ တိုင္းတံုဂ်င္း
၁၁။ တိုင္းလႈိင္း၊တိုင္းနမ့္
၁၂။ တိုင္းပါးယီ
၁၃။ ထိုတိုင္းလို
၁၄။တိုင္းႏံုး
၁၅။ တို္င္းဟတ္ကာ
၁၆။ တိုင္းအံုးေပ့
၁၇။ တိုင္းလီ
၁၈။တိုင္းေခ်ာင္း
၁၉။ ေဒါင္
၂၀။ တိုင္းနားခီ
၂၁။ ကီလ
၂၂။တူးေလာဝ္
၂၃။ ပူေလာဝ္
၂၄။ တိုင္းအဟုမ္
၂၅။ တိုင္းထို
၂၆။ တိုင္းတိုင္
၂၇။ တိုင္းႏုန္း
၂၈။ တိုင္းထိုတစ္
၂၉။ တိုင္းယန္း၊တိုင္းနန္း
၃၀။ တိုင္းလႈိင္
၃၁။ တိုင္းေဖာင္း
၃၂။ တိုင္းေခါင္
၃၃။ တိုင္းလမ္
၃၄။ တိုင္းေယာ
၃၅။ တိုင္းတူးေလာဝ္
၃၆။ ပူေပါင္း
၃၇။ တိုင္းေမွ်ာ
၃၈။ ေလာဖြီး၊ဖူအြန္
၃၉။ တိုင္းေန
၄၀။ တိုင္းထိုင္း

စာအုပ္ထဲမွာေတာ့ ဒီေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ ေရးျပထားတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ စာအုပ္ဖတ္ရင္းနဲ႕မွ စာအုပ္ထဲပါတာေလးေတြ ထုတ္ႏႈတ္ထားတာပါ။ ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ ေလာ၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း စတဲ့ေနရာေတြ မွာေနထိုင္ၾကပါတယ္။

ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts