ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ေရွာင္ရွားရမည့္ အႏၲရာယ္မ်ား
ကုိယ္၀န္ေဆာင္ထားခ်ိန္တြင္ ေရွာင္ရွားရမည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစေသာအဆိပ္အေတာက္မ်ားခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔၀င္ေရာက္သြားပါကသင္၏ခႏၶာကိုယ္သာ ထိခိုက္ေစသည္မဟုတ္ဘဲ ကေလးငယ္၏ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း အႏၲရာယ္ရွိသည္။ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ဆံေကသာတို႔ကို အဆိပ္အေတာက္ပါေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားသုံး၍ ကုသမႈစစ္ယူပါမိေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ လက္သည္းဖ်က္ေဆးအမ်ားစုတြင္ ကိုယ္အဂၤါမ်ား၊ အာ႐ုံေၾကာစနစ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာ၊ဟိုမုန္းထုတ္လႊတ္မႈကို အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ေစေသာ၊ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ဆံပင္ေဆးဆိုးျခင္းမွာလည္း ေသြးကင္ဆာ၊ ဆီးအိတ္ကင္ဆာတို႔ ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ မည္သည့္ဓာတုပစၥည္းကိုမွ မသုံးသင့္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား ဆံပင္ေဆးဆုိးျခင္းေၾကာင့္ ကေလး၏ က်န္းမာေရး ျပႆနာျဖစ္ေစႏုိင္သည္။အကယ္၍ ဆံပင္ဆိုးမွျဖစ္မည္ဆုိပါက ကေလးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ပထမသုံးလပတ္ကာလကို ေရွာင္၍ ေဆးဆိုးျခင္းမွာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။မိတ္ကပ္၊ ေပါင္ဒါ၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ ရွန္ပူ၊သြားတုိက္ေဆး၊ဗုိက္သားလိမ္းေသာခရင္မ္မ်ား အပါအ၀င္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈတုိ႔ကိုဂ႐ုတစုိက္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ သဘာ၀ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ သုံးပါ။ အနံ႔မ်ားတြင္လည္းဓာတုပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ႏုိင္သည္။အစားအေသာက္မ်ား၀ယ္ယူရာတြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားျခင္း မရွိေသာ ဆန္၊ ဂ်ဳံ၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ သစ္သီးမ်ား၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ပ႐ိုတိန္းႏွင့္ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရြး၀ယ္ပါ။ လတ္ဆတ္ေသာ ေဆးဖက္၀င္အရြက္မ်ားႏွင့္ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကို ေရြး၀ယ္ပါ။ဓာတုပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ စည္သြတ္အစားအစာမ်ားကို မ၀ယ္ပါႏွင့္။ သဘာ၀အစားအစာမ်ားမ်ားမွာ ပို၍အာဟာရျဖစ္ေစသည္။ အကယ္၍ သေႏၶထားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားထဲ ေတြးမိပါက ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၊ မွတ္ဉာဏ္၊ သင္ယူႏုိင္မႈ ျပႆနာႏွင့္အသိဉာဏ္ဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုအေပၚ ေရရွည္ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ႏုိင္သည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကိုသုံးစြဲရာတြင္သတိရွိပါ။အစားအစာကိုကိုယ္တုိင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။အျခားေသာဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္း၊ကေလးငယ္ေမြးဖြားလာခ်ိန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းစေသာ အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။


Sae Hark Main
ShanStateDefenceArmy
 
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts