သံုးႏွစ္ထက္ၾကာၿပီး သေႏၥာတားေဆးမွီ၀ဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
သံုးႏွစ္ထက္ၾကာၿပီး သေႏၥာတားေဆးမွီ၀ဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မ်က္စိကြယ္ႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆခန္႔ျမင့္မား

သေႏၶတားေဆးကို သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတဲ့အထိ မွီ၀ဲတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ အျမင္အာရုံဆံုးရံႈးႏိုင္တဲ့ မ်က္စိျပႆနာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆခန္႔ျမင့္မားတယ္လို႔ ေလ႔လာမႈအရ ေတြ႕ရွိထားပါတယ္။သေႏၶတားေဆးမီွ၀ဲတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔မ်က္စိေရတိမ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားတယ္လို႔သူေတသီေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေရတိမ္ေရာဂါဟာ မ်က္စိအတြင္းေရဆင္းတဲ့ ပိုက္ ပတ္ဆို႔မႈျဖစ္ခဲ့ရင္ ေရစီးဆင္းမႈ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ မ်က္လံုးအတြင္း ဖိအားမ်ားလာကာ ျမင္လႊာမွ အာရုံေၾကာနဲ႔ မ်က္စိအာရုံေၾကာ ပ်က္စီးတာေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါ။ ဒီေလ့လာမႈ အသစ္ဟာ ပါးစပ္မွ မီွ၀ဲရတဲ့ သေႏၶတားေဆးကိုအသံုးျပဳတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ေရတိမ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားတာကို ပထမဆံုးေတြ႕ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ပါးစပ္မွ မွွီ၀ဲရတဲ့ သေႏၶတားေဆးဟာ ေရတိမ္ေရာဂါ ျဖစ္ဖို႔ တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္မႈမရွိေပမယ့္ဒီသေႏၶတားေဆးကို ေရရွည္အသံုးျပဳပါက ေရတိမ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားတာကိုညႊန္ျပေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေရတိမ္ေရာဂါကို မ်က္စဥ္းေဆးခတ္တာ၊ ေလဆာကုထံုးအသံုးျပဳတာဒါမွမဟုတ္ခြဲစိတ္နည္းလမ္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေရာဂါရွိမွန္း ေစာေစာစီးစီးသိဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။မ်က္လံုးတြင္းပ်က္စီးမႈ ျဖစ္လာရင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္လို႔မရႏိုင္တာေၾကာင့္ပါ။ ေရတိမ္ေရာဂါကို မကုသဘဲ ထားခဲ့ရင္ အျမင္အာရုံဆံုးရႈံးႏိုင္ပါတယ္။ 


Sae Hark Main
Get >>> Good Health
ShanStateDefenceArmy

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts