ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္၍ ၂၀၆ ေပါင္ ခႏၶာကိုယ္မွ ၈၉ ေပါင္သို႔ က်ဆင္းသြားသူ

ခႏၵာကိုယ္မွာ မလိုအပ္တဲ့ အဆီေတြနဲ႔ ဝေနေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကီးဟာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေန႔စဥ္မွန္မွန္ လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ ၂၀၆ ေပါင္ ခႏၶာကို္ယ္မွ ၈၉ ေပါင္ထိေအာင္ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြား
တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ အစားမ်ားကို ေလ်ာ့စားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္
က်ဆင္းသြားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေလ့က်င့္ခန္းမွန္ေအာင္ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ယခုလို က်ဆင္းသြားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသားမ်ား စားသံုးမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး အဆီက်ေစမည့္ အသီးအရြက္မ်ားကို မွီဝဲတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ပိန္သြယ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို လိုခ်င္ၾကသူတိုင္း ေလ့က်င့္ခန္းကိုပံုမွန္လုပ္ခ်င္းအားျဖင့္ လုပ္နိုင္ပါေၾကာင္း သူမက ဆိုပါတယ္။

Sae Hark 
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

INTRODUCE OF MY SECOND BOOK

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts