ျမန္မာႏဳိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သုံးသပ္ခ်က္ အပိုင္း - ၁


ကြ်န္ေတာ္တုိ. ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အင္မတန္မွ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ.အစညး္လဲအမ်ား
ျကီးရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏဳိင္ငံမွာ အင္အားေတာင္.တင္းျပီး လက္နက္ခဲ.ယမ္း ေကာင္းတာဆုိတာ
Burma Government ပဲရွိတာပါခ။လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ ေနတဲ. အဖြဲ.အစညး္လဲ န.အ.ဖ
Repulic ေတြပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ ဒါေပမဲ. တုိင္းရင္းသား (National Race ) ေတြနဲ. ျပည္တြင္းစစ္
Public War ျဖစ္လာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္သြားပါျပီ ဘယ္ဖက္က ႏုိင္သလဲ ဘယ္ဖက္ကရွံဴး
တာလဲလို.ျကည္.လိုက္ရင္ ဘယ္သူမွ မႏဳိင္ ဘယ္သူမွ မရွံဴးဘူး ရွဴံးသြားတာ ဘာလဲလို. ေသခ်ာ
ျကည္.ရင္ ျပည္သူလူထု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပစၥည္း ေတြပဲ ဆုံးရွဴံး သြားတာပါပဲ။အခုေကာ္ တကယ္
Peace ျဖစ္ေနျပီလားလို. ေမးလာရင္ တုိင္းရင္းသားအေနနဲ.ေျဖရမွာ အားေတာ.နာပါတယ္ No
Peace and No Home ပဲ အစိုးရ Cease fire and Truce လုပ္ေဆာင္တဲ.ေနရာမွာ ျပန္လဲ သုံး
သပ္ျကည္.မယ္ဆုိရင္ ဘာမွ ထူးျခားလာတာမပာုတ္ပါဘူး။တုိင္းရင္းသားေတြကိုဘာမ်ားလုပ္
ေဆာင္ေပးေနသလဲ တုိင္းရင္းသားတိုင္းအေပၚပဲ သူတုိ.၏ တပ္သား စား၀တ္ေနေရးလဲ အခုထိပါ
ပဲ ဘာမွ လုပ္ေဆာင္ေပးတာမရွိေသးပါဘူး ဒါနဲ.ပဲ မျကာခင္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ဖုိ. Nation
Wide Cease fire လုပ္ဖုိ.ဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ.မလား။ Burma Govt: and Kachin They are Conflict for along time အဲဒါေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမွာလဲ တစ္ဖက္ကမီး တစ္ဖက္က ေလ နဲ.
အစိုးရ က တုိင္းရင္းသားေတြကို ေလပဲ အာလူးပဲ လာေပးေပးေနတယ္ ေနာက္ကြယ္ရာမွာျက
ေတာ. မီးလို ပဲ လက္နက္ငယ္ ျကီးေတြ ခ်ျကတာ ဘယ္သူ.ဖက္မွာ မနစ္နာပါဘူး ျကားထဲက ျပ
ည္သူလူထုက ထိခိုက္နာတာပဲ အဖက္တင္တာပါ။တစ္ခုေတာ. ရွိပါတယ္ တကယ္တမ္း အစိုးရ
တာ တစ္ႏုိင္ငံအပစ္ရပ္ရခ်င္တယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမွာ ရွိေနတဲ. အစိုးရ တပ္ေတြကို
ဆုပ္ေပးလိုက္ရင္ ေသခ်ာျပီအဲဒါ ျငိမ္းခ်မ္းျပီ အခုပာာက မပာုတ္ပါဘူး President ဖက္ကေတာ.
Cease fire and truce လုပ္ဖုိ. ကမ္းလွမ္းလာခဲ.တယ္။ General မင္းေအာင္လွိဳင္ျကေတာ. ေအ
ာက္ကေန ထုိးစစ္ လုပ္တယ္ အဲဒါပာာ မျဖစ္သင္.တဲ. ကိစၥပါ ပာုိုတုန္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ. RCSS/
SSArmy ေတြက အမ်ားျကီး အစိုးရ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေအာင္မင္းတုိ.အေပၚ အမ်ားျကီး သီးခံနား
လည္ေပးခဲ.ပါတယ္။ ေအာက္ေျခက မေျပလဲတာဘာေတြနဲ. သူတုိ.ေတြကို နားလည္မူနဲ. သီးခံ
ေပးခဲ.ပါတယ္ ဒါေပမဲ.တပ္တုိင္း တပ္တုိင္းပာာ အေပၚက အမိန္း ေနျပည္ေတာ္ (ေလျပည္ေတာ္)
နဲ.တုိက္ရုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ. လို.ေျပာေနမွေတာ. လုံး၀ ပဲ ျကာလာေတာ. ယုံျကည္မူဆုိတာ တ
ေျဖးေျဖးနဲ. ေလွ်ာက်သြားပါတယ္ အဲဒါက ဘယ္သူလုပ္ေဆာင္ေနသလဲလို.ေမးရင္ ဗမာအစိုးရပဲ
လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ ကခ်င္ကို ထုိးစစ္တာ ဒီသုံးႏွစ္ အတြင္းမွာ ဗမာအစိုးရဖက္က လူအင္အား
စစ္အင္အား ငါးေထာင္ ေက်ာ ္ေသဆုံးသြားတယ္လို. ျကားသိရပါတယ္။ကခ်င္
တပ္မေတာ္ KIA/KIO ကိုမတုိက္တုန္းက သူတုိ. ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း SSPP/SSA
Wan Hai ကိုတုိက္တုန္းကလဲ ေထာင္ကဏန္း ရာဂဏန္းေတြပဲ။ အခုလဲ KIA/KIO Offensive
ထုိးစစ္တာလဲ ၃၅ % ေလာက္ေတာ. ကခ်င္ျပည္ေပၚေရာက္သြားပါျပီ။ ပာုိုတုန္းက အစိုးရတုိ.၏
ထုတ္ျပန္ခ်င္သည္ တုိင္းရင္းသား ကခ်င္တပ္မေတာ္ကို အစိုးရ အေနနဲ. Eradication တုိက္ပစ္
ဖုိ. ရည္မွန္းခ်က္မရွိပါဘူး ျပီးေတာ. ကခ်င္ကို ထုိးစစ္ မလုပ္ရပါဘူးလို. အစိုးရ ပါးစပ္ President
ပါးစပ္ ကိုယ္တုိင္ေျပာတာ အခုေတာ. သူတုိ.ဘာကိုျငင္းႏဳိင္အုံးမလဲ။ အစိုးရ တပ္မေတာ္ န.အ.
ဖ ေခတ္ကတည္.က အခုခ်ိန္ထိပဲ အစိုးရ က တစ္ဘူးဘူး နဲ. ႏုိင္ငံတကာဒါမက လူအမ်ားေရွ.မွာ
မကိုက္တတ္တဲ. ေခြးလိုလို မကုပ္တတ္တဲ. ေျကာင္လိုလိုနဲ. ျမန္မာႏဳိင္မွာ ဗမာအစိုးရထက္ အာ
ဏာရွိတဲ.လူမရွိေတာ.ဘူး။ကြ်န္ေတာ္တုိ. ျမန္မာႏဳိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံတကာက ေလးစားေနတဲ. လူပုဂိဳလ္
လဲရွိပါတယ္ ဒါေပမဲ. သူက ႏုိင္ငံတကာကိုပဲ ကမာၻပတ္ျပီး Peace Noble award ေတာ.ရခဲ.ပါ။
ဒါေပမဲ. တကယ္လက္ေတြ.မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ႏုိင္ငံပာာ လက္ရွိအခုထိပဲ ယိမ္း ေငြ.ကေန မလြတ္
ေျမာက္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ အဲဆုကို ယူျပီး အိမ္မွာ လူအထင္ျကီးေအာင္ လူအမ်ားေလးစားေအာင္
လုပ္ေနတာပဲ အဖက္တင္တာ ကခ်င္အေရး ရွမ္းအေရး ဘာမွ ၀င္ကိုမေျပာေပးဘူး။ သူတုိ.အခု
ခ်ိန္ထိပဲ ကမာၻာကိုပတ္လို. မ၀ ေသးဘူး ကခ်င္ျပည္သူလူထုျကေတာ. အစာငတ္ ထမင္းပာင္း
ငတ္။ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ကေတာ. တုိင္းရင္းသားအေရးကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ နံပါတ္ ၁ ထား
ေစခ်င္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအေရးသည္ ဗမာျပည္က အဓိက အေရးျကီးဆုံးအရာပဲ။

အပိုင္း - ၂ ဆက္လက္ ဖတ္ရန္ ။

Sae Hark
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts