သိန္းနီ ျမိဳ. သည္ ေစာ္ဘြားမ်ားေနထိုင္ရာ ေရွးေဟာင္း ရာဇ၀င္ ျမိဳ. ျဖစ္ပါသည္


သိန္းနီ ျမိဳ. သည္ ေစာ္ဘြားမ်ားေနထိုင္ရာ ေရွးေဟာင္း ရာဇ၀င္ ျမိဳ. ျဖစ္ပါသည္ ------
မဟုတ္တာ မေကာင္းတာ လုပ္ေသာသူမ်ားသည္ ျကာရွည္ မျမဲ မေနရတတ္ပါ ------
ကံစပ္ သိုက္စပ္ ရိွမွသာ စီးပြားျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ပါမည္ -----
သိန္းနီ ျကာကန္ တူးေဖာ္ ခ်ိန္တြင္ စေတးခံရေသာ အမ်ိဳးသမီး သည္ ရွမ္း မ ျဖစ္ျပီး
ကေလး ေက်ာပိုးလြယ္လွ်က္ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သူမ ဧ။္ ကေလးသည္ ႏိူ.အလြန္ဆာကာ
ငိုေျကြးလွ်က္ရိွသည္ ---- စေတးမခံ ရမီ အခ်ိန္တြင္ ငိုယိုေနေသာ သားငယ္အား ႏိူ.တိုက္ခ်င္ပါသည္ ဟု ေတာင္းပန္ေသာ္ျငားလည္း ခြင္.မျပဳသည္. အတြက္
ငါ.သား ႏိူ.ဆာ သလို သည္ျမိဳ. မွ ေနထိုင္ျကေသာ လူသား အားလုံးလည္း ပိုက္ဆံ ခ်မ္းသာခဲ.ရင္လည္း တစ္၀က္ပဲ ခ်မ္းသာျကျပီး တစ္၀က္မွာ သူ.အလိုလို ျပန္ထြက္ ပါေစ ဟု
က်ိမ္စာ ဆိုျပီး စေတး ခံခဲ.ေျကာင္း သိရိွရပါသည္ ----- သိန္းနီ ျကာကန္ ေရခမ္း ခ်ိန္သည္
ျမိဳ.ေန လူသား အားလုံး စီးပြားက်ပ္တည္းျကျပီး ------
ေရျပည္. ေရစို ေနမွ စီးပြားေရး ေျပလည္ ေခ်ာင္လည္ ျကေျကာင္း ရာဇ၀င္ ရိွခဲ.ပါသည္ ------
ေရအစျပဳရာ ေနရာသည္လည္း ဘီလူးမ ေစာင္.ေရွာက္ေသာ ေခ်ာင္းမွ စီးဆင္းသျဖင္.
ျမိဳ.ေန ေယာက်ာ္း မ်ားသည္ မိန္းမ မ်ားထက္ သက္တမ္း ပိုတိုဂ်္ ေသျကျကာင္းကိုလည္း
ေလ.လာ ေတြ.ရိွရပါသည္ !
ေနာက္ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ. သိန္းနီျမိဳ.ကို တစ္ေခါက္ေရာက္ျပီးေသာ လူမ်ားသည္
အေျကာင္းအမ်ိဴးမ်ိဴးေျကင္. ေနာက္တစ္ျကိမ္ ျပန္ေရာက္လာျကရတာကိုလည္း အံ.ျသဖြယ္
ေတြ.ျမင္ရပါသည္ !


Sae Hark 
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts