တိုင္းေၾကာင္ Tai Zhuang

ေၾကာင္သွ်မ္း ေခၚ တိုင္းေၾကာင္(ေၾကာင္ကို သွ်မ္းဘာသာျဖင့္ ထီး ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္)
တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ကြမ္စီျပည္နယ္(Guangxi)႐ွိ ေၾကာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (Guangxi Zhuang Autonomous Region) တြင္အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၿပီး
ယူနန္နယ္(Yunnan) ၊ ကြမ္းတံုနယ္(Guangdong)၊ေကြ႔က်ိဳ(Guizhou)၊ ႏွင့္ ဟူနန္(Hunan)ေဒသတို႔တြင္လည္းေနထိုင္ျကပါသည္။ တိုင္းေၾကာင္တို႔သည္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ႐ွိၿပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၁၈သန္း႐ွိသည္။ တိုင္းေၾကာင္တို႔ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကားသည္ သွ်မ္းစကားပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းေၾကာင္ တို႔သည္ ရက္ကန္း ရက္ရာတြင္အလြန္ကြၽမ္းက်င္သည္။ သူတို႔၏ရက္ကန္းရက္နည္း ၅မ်ိဳး႐ွိသည္။တိုင္းေၾကာင္တို႔သည္ သီးခ်င္ဆိုရာတြင္အလြန္ဝါသနာထံုသည္။
သူတို႔၏ အပ်ိဳလွည့္လကၤာသီခ်င္းသည္ သွ်မ္းႀကီး မ်ားႏွင့္ဆင္တူသည္။သူတို႔သည္ တျခားသွ်မ္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားတူညီသည္။ အျခားေသာသွ်မ္းမ်ိဳးႏြယ္မ်ားကဲ့သိုပင္ အရက္ႀကိဳက္ၾကသည္။ သူတို႔၏ထူးျခားေသာအရက္ေသာက္နည္းသည္ဝိုင္းဖြဲ႔ကာ တၿပိဳင္တည္း ေျမႀကီးကိုေျခေထာက္ျဖင့္အသံအက်ယ္ႀကီး ျမည္ေအာင္ေဆာင့္ၿပီးတၿပိဳင္တည္းအရက္ကိုေမာ့ေသာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
တိုင္းေၾကာင္တို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ေပ ပူလိုးထိုး ဟုေခၚေသာ နတ္တစ္မ်ိဳးကို ကိုးကြယ္ ၾကသည္။ တိုင္းေၾကာင္တို႔၏ေဒသတြင္အႏွစ္ႏွစ္အလလ႐ွာေဖြသုေတသနျပဳထားေသာ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ျပတိုက္တြင္ထား႐ွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္စာမ႐ွိစဥ္ ေအဒီ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္အကၡရာကို တိုင္းေၾကာင္စာအျဖစ္တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယခုမွာမႈကိုယ္ပိုင္စာ႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။


ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts