ဗမာအစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မူအဆက္ဆက္ Discrimination လုပ္ေဆာင္မူ


အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသားအေရးနဲ. ပတ္သက္လာရင္ အျမဲတမ္း ခြဲျခားဆက္ဆံတယ္။Discrimination အခုႏုိင္ငံေရး အပစ္အခက္ရပ္တဲ.ေနရာမွာလဲ Cease fire တစ္မ်ိဳးျကီးသိပ္ျပီးေတာ. Transparency မျဖစ္ဘူး။အခုပဲမပာုတ္ဘူးေခတ္အဆက္ဆက္ပဲကြ်န္ေတာ္တုိ.ရွမ္းျပည္မွာဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြက အရမ္းမ်ားတာ အင္အားနည္းငယ္မဆုိ အမ်ားျကီးပဲ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ.အစည္းေတြ ဒါေပမဲ. အစိုးရ၏ မူ၀ဒါသည္ တုိင္းရင္းသား တစ္ဖြဲ.ႏွစ္တစ္ဖြဲ. အုပ္ခ်ဳပ္မူ လုပ္ပိုင္ခြင္.မူနဲ. Demand တုိ.ကမတူျကဘူး။ကြ်န္ေတာ္က ရွမ္းဆုိေတာ. ရွမ္းျပည္က အေျကာင္းပဲေျပာေတာ.မယ္။ဦးခင္ညြန္.ေခတ္တုန္းကဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ရွမ္းလက္နက္ကိုင္လဲ အရမ္းကိုမ်ားပါတယ္။ဒါေပမဲ. တစ္ဖြဲ.နဲ.တစ္ဖြဲ. အစုိးရသည္ သေဘာထားခ်င္းထားတာ လုပ္ပိုင္ခြင္.ေပးတာမတူပါဘူး။ကြ်န္ေတာ္တုိ. MTA ေခတ္တုန္းကဆုိ MTA ကျပိဳကြဲျပီလို.ေျပာေတာ. အဲထဲက ဗမာအစိုးရလက္ေအာက္မေနခ်င္တဲ.သူေတြ သူ.ကြ်န္မခံခ်င္တဲ.စိတ္ရွိတဲ.လူေတြကေတာ. Submit မလုပ္ခ်င္တဲ.သူေတြကေတာ. အဲထဲကေနခြဲထြက္သြားျကတာေပါ.ေနာ္ နံပါတ္တစ္ စ၀္ကန္းရြက္ တစ္ဖြဲ.ခြဲထြက္သြားတယ္ ႏွစ္ စ၀္ရြက္ဆစ္ တစ္ခုကြဲထြက္သြားတယ္ ေနာက္ထပ္ တစ္ဖတ္က်န္ပါေသးတယ္ ကြ်န္ေတာ္ သူတုိ.၏ဦးေဆာင္မူနာမည္ မမွတ္ေတာ.လို. ေနာက္ထပ္ေကာရွိပါေသးတယ္ အဲဒါကေတာ. ၀ လူမ်ိဳးေပါ.အဲဒါလဲ ခြဲထြက္သြားတယ္ အဲထဲက ခြဲထြက္သြားတာ ေလးဖြဲ.ေတာင္ရွိေနပါျပီ။ဒါေပမဲ.ခြဲထြက္သြားျပီး အဲခ်ိန္က SSA ဆုိတာ ရွမ္းေျမာက္ ၀မ္းပာိုင္း တုိ.ပဲရွိပါေသးတယ္။အခုေတာ. SSPP/SSA ေပါ.။

ကြ်န္ေတာ္တုိ.ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လက္နက္ကိုင္ ရွမ္းဖြဲ.ထဲကဆုိနာမည္ျကီးလာခဲ.တာ စ၀္လြယ္ေမာင္းနဲ.စ၀္ကိုင္ဖ တုိ.က စိန္ေက်ာ.အဖြဲ.ေပါ.ေနာ္။စ၀္ပန္ဖြဲ.တုိ.ျကေတာ. အခု SSPP/SSA ၀မ္ပာုိင္းေပါ.ေနာ္ ေနာက္ထပ္ စ၀္ကန္းရြက္SSNA ေပါ. အဲအဖြဲ.သုံးဖြဲ.ဆုိရင္ ျပန္ျကည္.လိုက္ရင္ ၀မ္ပာုိင္းနဲ. စိန္ေက်ာ.တုိ.ကျငိမ္းခ်မ္းေ၇းအဖြဲ.အစည္း သမားလို. အစိုးရကသတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ကယ္ စ၀္ကန္းရြက္
SSNA ျကေတာ. အပစ္ရပ္ျငိမ္းခ်မး္ေရးလဲမပာုတ္ဘူး ဘာမွလဲ သိသိသာသာမေဖာ္ျပဘူး။ အဲထဲက လက္က်န္ စ၀္ရြက္ဆစ္က သူတုိ.အဖြဲ.သုံးဖြဲ.ကိုလာေရာက္စည္းရုံးျပီး ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ကို တစ္ဖြဲ.ထဲျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္လို. ေျမာက္ပိုင္းကိုေရာက္လာတာ အဲတုန္းက ဗမာအစိုးရနဲ. စ၀္ရြက္ဆစ္တုိ.နဲ. လုံး၀ အပစ္ရပ္မူမရွိဘူး ေန.စဥ္သလိုပဲ ၁၉၉၆ ခြန္ဆာ လက္နက္ခ်ျပီးေနာက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ပဲ အပစ္မရပ္ခဲ.ဘူး။ေျမာက္ပိုင္းေရာက္လာေတာ. ရွမ္းတပ္မေတာ္ကိုတစ္ဖြဲ.ထဲျဖစ္ေအာင္ လာလုပ္တာ အဲတုန္းကအစုိးရက စ၀္ရြက္ဆစ္အဖြဲ.ကို သူပုန္ ဓားျမ အဖြဲ.လို.သတ္မွတ္ထားတာ ဒီ ၀မ္းပာုိင္းနဲ. စိန္ေက်ာ. တုိ.နဲ. လုံး၀ ဗမာအစိုးရက မူသေဘာထားခ်င္းထားတာ မတူဘူး။ဒီလိုပဲအခုလဲျပန္ျကည္.မယ္ဆုိရင္ အစိုးရက Cease fire တာလုပ္ေနတာ တုိင္းရင္းသားတစ္ဖြဲ.နဲ.တစ္ဖြဲ. ခြဲျခားမူ Discrimination လာလုပ္ေနေသးတယ္။ဥပမာ-အခု ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း SSPP/SSA နဲ. ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း RCSS/SSA ျကေတာ. အခြင္.အေရး Demand မေပးခဲ.ဘူး။အခုျကည္.လိုက္မယ္ဆုိရင္ ဦးခင္ညြန္.လုပ္ခ် ရူပ္လာခဲ.တဲ. ဒီ ၀ UWSA ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း) ၊ မုိင္းလား NDAA-ESS ဒီအဖြဲ.ေတြျကေတာ. အခြင္.အေရးအရမ္းအမ်ားျကီးေပးခဲ.တယ္။အဲထဲက အထူးစပါယ္ရွယ္အခြင္.အေရးရတာ ၀ တပ္မေတာ္ပဲ။အခုလဲ အစိုးရလုပ္တဲ. ျငိမ္းခ်မ္းေရး Cease fire
မွာ UWSA and NDAA-ESS တုိ.ျကေတာ. သပ္သပ္လုပ္တယ္ဗ်ာ။သူတုိ.ဒီအဖြဲ.ႏွစ္ဖြဲ.ကို က်န္တဲ.တုိင္းရင္းသားေတြနဲ. ထုိနည္းသူမဆက္ဆံဘူး Discrimination လုပ္တာေပါ.။ အခု ၀ ကျပည္နယ္အျဖစ္ေတာင္းတယ္ဆုိတာ အမ်ား Desire နဲ.ဆုံးျဖတ္ရမွာေပါ. ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲနဲ.ေတာ.မပာုတ္ပါဘူး။ရွမ္းျပည္လူထုနဲ. ၀ ျပည္နယ္ထဲကတုိင္းရင္းသားတုိ.၏ ဆႏၵကိုေကာက္ခံရမွာေပါ. အဲဒါနဲ.မျပီးေသးပါဘူး လြတ္ေတာ္ထဲလဲ တင္သြင္းရအုံးမယ္ေလ။အစိုးရက ဒီ ၀ တုိ.ကိုအခြင္.အေရးမ်ားမ်ားေပးေလ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ျကရင္ ဒီျပသာနာကို ကိုင္သြယ္ဖုိ. အင္မတန္ ခက္လဲ.လိမ္.မယ္လို. ကြ်န္ေတာ္ယုံျကည္ပါတယ္။လိုင္ဇာနဲ. ေလာခီး တုိ.လုပ္တဲ. Ethnic Group Organization ပာာ၀ နဲ. မုိင္းလားတုိ. မတက္လာတာလဲ အင္မတန္ အံ.ျသဖုိ.ေကာင္းပါတယ္။တစ္ခ်ိန္ျက
ရင္ ျမန္မာႏဳိင္ငံပာာ တရုတ္ကိုလြမ္းမုိးမွာကိုစိုးလို.ပါ ကြ်န္ေတာ္တုိ.အခ်င္းခ်င္း Fireလုပ္ေနတဲ.ခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္ကလူမ်ားႏဳိင္ငံေတြက ျမန္မာျပည္ကထြက္ကုန္ေတြေတာင္မာသြားကုန္ျပီ။အစိုးရသည္ ရွမ္းျပည္ကလူမ်ိဳးငယ္ေတြကို ခြဲျခားဆံဆက္တာကိုလုံး၀မျကိုက္ဘူး။ ဘယ္တုိင္းရင္းသားေတြမဆုိ Equate လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ဒီ TNLA အဖြဲ.တုိ.ျကေတာ. လူမ်ိဳးေပ်ာက္သြားေအာင္ Eradication လုပ္ျပစ္တယ္။ေနာက္ထပ္အCease Fire လုပ္ဖုိ. အစိုးရလုံး၀ ကမ္းလွမ္းမူမလုပ္တာ WNO WNA တုိ.အဖြဲ.တစ္ဖြဲ.က်န္ေသးတယ္။
အဲဒါေတြလဲ သူတုိ.ကလဲ တုိင္းရင္းသားေတြပဲ တန္းတူညီမွ်မူလုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ အင္အားေတာင္.တင္းတဲ.အဖြဲ.ျကေတာ. အထူးခံစားခြင္.ေပးျပီး က်န္တဲ.အဖြဲ.ငယ္ေတြျကေတာ. ပစ္သတ္တယ္ အဲဒါက မတရားဘူး။အခုခ်ိန္ထိျကည္.ပါလား ၀ တပ္မေတာ္နဲ. အပစ္ခက္ရပ္တာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေတာင္ေက်ာ္လာျပီ။ကြ်န္ေတာ္တုိ.ရွမ္းလူမ်ိဳးျကေတာ. ေန.စဥ္သလိုပဲ ပစ္ခက္မူရွိတာ။ ကြ်န္ေတာ္ထင္သေလာက္ေတာ. ဒီ UWSA/NDAA-ESS တုိ.အဖြဲ.ေတြကလဲ ေနာက္ဆုံးလုပ္ပိုင္ခြင္.ဆုိလဲ ၀ ကမ်ားသြားျပန္ေရာ ဒီ NDAA-ESS အဖြဲ.က ပိုပိုလိုလိုတပ္အျဖစ္ထားျပီး ရွမ္းတပ္ ေတာင္နဲ.
ေျမာက္ျကေတာ. Offensive လုပ္တယ္ ၀ လူမ်ိဳးျကေတာ. အခြင္.အေရးအထူးအျပည္.အ၀ ခံစားရတယ္ ဒါပာာ တစ္ခ်ိန္ျကရင္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒသည္
တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ျပန္သတ္ဖုိ.ပဲသူတုိ.လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို.ထင္ပါတယ္။ျမန္မာႏဳိင္ငံသည္တုိး
တက္မူမစဥ္းစားနဲ.အုံး အရင္ဆုံး အေရးျကီးဆုံးက တုိင္းရင္းသားအေရးပဲ အခုလုပ္ေနတဲ.Cease fire လဲ ရုပ္တိ ကိုမရွိဘူး မရွင္းဘူး။
တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေျပလည္မူ ျကီးငယ္မခြဲ ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြျပီး တစ္ဦးနဲ.တစ္ဦး တန္းတူမူေပးျပီး ေလးစားျကမယ္ဆုိရင္အခု တုိးတက္ေနတဲ. ထုိင္းႏုိင္ငံ လူမ်ိဳးေတာင္ ငါတုိ.ႏဳိင္ငံထဲ ခိုင္းေစ. လာလုပ္ေနရျပီတကယ္တမ္းဆုိ ထုိင္းသည ္ဗမာလက္ေအာက္ေတာင္ေနဖူးေသးတယ္ ေနာက္ဆုံး။ဗမာျပည္ကပဲ ထုိင္း ႏုိင္ငံထက္နိမ္.သြားတာ။ဘာလုိ.လဲဆုိေတာ. အစိုးရ၏မ်က္လုံးထဲမွာ တုိင္းရင္းသားအေရးကို တန္ဖုိးမထားလို.ေပါ.။ တရုတ္နဲ.ပတ္သက္မူရွိတဲ. လူမ်ိဳးပဲသူတုိ.ဦးစားေပးျပီး Freedom and liberation ေပးတာ။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ခြဲခြဲျခားျခားနဲ. UWSA and NDAA-ESS တုိ.အဖြဲ.ကို Cease Fire လုပ္တဲ.ေနရာမွာ က်န္တဲ.တုိင္းရင္းသားနဲ. မေရာေႏွာပဲနဲ. သပ္သပ္လုပ္တယ္ဆုိတာကိုက တရားမက်တာ။တုိင္းရင္းသားနဲ. ဆက္ဆံတာတစ္မ်ိဳး။ ဒီတရုတ္လူမ်ိဳးပြား UWSA အဖြဲ.ျကေတာ.ဆံဆက္တာတစ္မ်ိဳး အဲလိုမလုပ္သင္.ပါဘူး။ Equate ပဲျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

Sae Hark
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts