ေျမႀကီးကေျပာတဲ့ သွ်မ္းနီသမုုိင္း

ကေလးၿမိဳ႕သည္ ေရွးေဟာင္း သွ်မ္းနီၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ရုုိးအုုတ္တန္တုုိင္းႏွင့္ က်ဳံးေနရာမ်ားကုုိ ယခုုထိ ျမင့္ေတြ႔ႏုုိင္ပါသည္။ ကေလးၿမိဳ႕ကုုိ သွ်မ္းနီစ၀္ဖွလုုံ မုုိးေကာင္းမင္းတရား မဟာေစာလုုန္ႀကီး၏ သမက္ေတာ္ ေက်းေတာင္ညိဳသည္ သာသနာေတာ္ ၁၅၁၀ျပည့္၊ ေကာ္ဇ ၃၂၈ ခုုႏွစ္ တပုုိ႔တြဲလဆုုတ္ (၅) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တည္ထာင္ေတာ္မႈ ခဲ့ပါသည္။

သကၠရာဇ္ ၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ကာေလးၿမိဳ႕ ေစာ္ဘြားေစာေရႊက ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း၊ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ေစာ္ဘြား ေစာခန္း ကယ္ က တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း၊ သကၠရာဇ္၁၂၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ ေမာရိယ မင္းလွရာဇာေက်ာ္ေခါင္ ဘြဲ႕ခံ ေစာ္ဘြားေမာင္ဖာႀကီးက စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ကေလးၿမိဳ႕တည္ေဆာက္ထားပုုံမွာ အလြန္စိတ္၀င္စြားဖြယ္ေကာင္းသည ္။ ၿမိဳ႕ကုုိ က်ဳံးႏွစ္ထပ္ျဖင့္ကာရံထားပါသည္။

ကေလးၿမိဳ႕ကုုိ သွ်မ္းနီတုုိ႔က ကပ္ေလ(လီ)…ကပ္ဆုုိသည္မွာေစ်း ... ေလ(လီ) ေကာင္းေသာ ေရာင္း၀ယ္ေရးေကာင္တဲ့ေစ်းၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ကပ္ေလ(လီ) ကာလၾကာရွည္လာေသာအခါ ကေလးျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကေလးၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ ကာရံထားျခင္းေၾကာင့္ဆုုိသည္မွာ ရုုပ္တိမရွိပါ ကေလးၿမိဳ႕ တည္ၿပီးမွ ေနာက္ပုုိင္းမွသာ ခမ္းပတ္ၿမိဳ႕ကုုိတည္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ကေလးၿမိဳ႕ထက္ ေနာက္ၾကေသာၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည္။ သမုုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္းကလည္း ကေလးၿမိဳ႕ကုုိ ကေလး - ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္းတဲ့ေစ်းၿမိဳ႕ လုုိ႔ သွ်မ္းနီသမုုိင္းႏွင့္ တထပ္ ထဲ ေဖၚျပပါရွိပါသည္။

ကေလးၿမိဳ႕၏ သက္တမ္း အမွန္သိႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕႐ိုးကို တူးေဖာ္ၿပီး အုတ္ခ်ပ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနသို႔ ပို႔ထားေၾကာင္း ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္လိႈင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အုတ္ခ်ပ္မ်ားမွာ အလ်ား ၁၂ လက္မ၊ အနံေျခာက္လက္မ၊ အထူႏွစ္လက္ မရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕အက်ယ္အဝန္း၊ ၿမိဳ႕သက္တမ္း စသည္တို႔ကို ေသခ်ာစြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၿမိဳ႕သမိုင္းျပတိုက္ ထားရွိရန္လည္း စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း၊ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ား ရွိပါက ကူညီေပးရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ထပ္မံမိန္႔ၾကားသည္။

ကေလးၿမိဳ႕ သက္တမ္းသည္ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၃၂၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၿပီး ၁၃၂၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕သက္ ၁၀၀၀ ျပည့္ပြဲကို ခမ္းနားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တေကာင္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ သက္ႀကီးစာေပ ပညာရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ကေလးၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕ကာရံထားျခင္းေၾကာင္း ကာေလးၿမိဳ႕ မဟုုတ္ပါ။ သွ်မ္းနီတုုိ႔တည္ခဲ့ၿပီး သွ်မ္းနီလုုိမဲ့ေခၚေသာ ကပ္ေလ(လီ) ေရာင္း ၀ယ္ေကာင္းေသာေစ်းၿမိဳ႕ ဆုုိတာ သွ်မ္းနီလူငယ္တုုိင္း စြဲစြဲၿမဲၿမဲလက္္ဆင့္ကမ္း မွတ္သြားၾကဖုုိ႔လုုိသည္။

တုုိင္းႏုုိင္းေခၚ သွ်မ္းနီ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးလုုံးကုုိ သွ်မ္းဗမာဆုုိၿပီး ျမန္မာ့စြယ္စုုံက်မ္း နဲ႔ေဖာ္ျပၿပီး ဗမာဇာတ္လည္း တြင္းခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ သမုုိင္းကုုိလည္း ျမန္မာ့သမုုိင္း ျဖစ္ေအာင္လုုပ္ေနၾကျပန္သည္။

သွ်မ္းနီတုုိ႔က ေနာင္ပူေအာင္လုုိ႔ ေခၚေသာရြာကုုိ ဗမာဘုုန္းႀကီးတပါးက ပူေအာင္ဆုုိလုုိ႔ မင္းတုုိ႔ ပူပူပင္ပင္ျဖစ္တာ ပုုိပုုိလွ်ံလွ်ံျဖစ္ေအာင္ ေနာင္ ပုုိေအာင္လုုိ႔ေျပာင္း ဆုုိၿပီးလုုိက္ေျပာင္းခုုိင္းမ်ဳိးတာ မျဖစ္သင့္ပါ…

ေနာင္ပူေအာင္ ဆုုိတာအရင္ရြာႀကီးမျဖစ္ခင္က အဖုုိးေအာင္ေနတဲ့အင္းရွိပါတယ္။ ေနာင္ဆုုိတာ " အင္း" "ပူ" ဆုုိတာအဖုုိး " ေအာင္"ဆုုိတာနာမည္ အဖုုိးေအာင္ရဲ႕အင္းလုုိ႔မဲ့ေခၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဟုုမၼလင္းမွ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေဘးတေလွ်ာက္ ဆန္တက္သြားလွ်င္ ရြာနာမည္မ်ား မ်ားစြာကုုိ စႏွစ္တက်ဖ်က္ဆီးခဲ့တာကုုိေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာ. ဆုုိင္းနမ္႔ ကုုိ ျမန္မာတ၀က္ သွ်မ္းတ၀က္ သဲနမ့္လုုိ႔ေခၚတာမ်ဳိး ပုုတ္ေဆကုုိ ပုုတ္သုုိလုုိေခၚတာမ်ဳိး ေနာင္ပန္သာကုုိ ေညာင္ပင္သာလုုိ႔ေျပာင္းတာမ်ဳိး ဟူးေကာင္းသလႅာမူးဧရာ ျမစ္ႀကီးမ်ားတေလွ်ာက္ သွ်မ္းနီရြာ အင္းအုုိင္မ်ားကုုိ ျမန္မာဆန္ဆန္ လုုိက္ေျပာင္းျခင္းမ်ားရွိေနေသာ္လည္း မည္သုုိ႔ပင္ ေျပာင္းေစကာမႈ ဒီေန႔သွ်မ္းနီလူငယ္တုုိ႔က အမိမိအသံျဖင့္သာ ျပန္လည္ေခၚဆုုိၾကရန္ တုုိက္တြန္းပါသည္။

ဒီေန႔သွ်မ္းနီလူငယ္အေပါင္းတုုိ႔ ငါတုုိ႔သမုုိင္းကုုိ ငါတုုိ႔ လက္ဆင့္ကမ္းဖုုိ႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ မိန္းေကာင္၀္၊ မိန္းယမ္း၊ မိန္းမိတ္၊ ကေန မုုိးေကာင္း၊ မုုိးညွင္း၊ မိုုိးမိတ္လည္းျဖစ္ခဲ့ရၿပီ။ တုုိင္းႏုုိင္းကေန သွ်မ္းဗမာလည္းျဖစ္ခဲ့ရၿပီ။ ကုုိယ့္စကား ကုုိယ့္စာေတာင္ မသင္ရ မေျပာႏုုိင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္ အခုုလုုိပြင့္လင္းလာတဲ့အခ်ိန္ မိတုုိ႔၏သမုုိင္း မိမိစကား မိမိစာေတြကုုိ လက္ဆင့္ သယ္ေဆာင္ၾကပါစုုိ႔လုုိ႔ တုုိက္တြန္းႏုုိးေဆာ္လုုိက္ရပါသည္။

ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts