ခြန္ဆာ သွ်ာမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အေျကြး တင္သြားပါျပီ
တစ္ခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္တုိ. သွ်ာမ္းျပည္တြင္းက လက္နက္တုိင္းရင္းသားမ်ား သည္ MTA က အင္အား အေတာင္.တင္းဆုံး ပါပဲခ။ ဒါေပမဲ. စစ္ေရးပဲ ရွိတာ ႏိုင္ငံေရး မရွိေတာ. ဘယ္ေလာက္ပဲ ေတာင္.တင္း ေနပါေစ တစ္ေန.ျကရင္ ျပိဳလဲ သြားမွာပါပဲ။ အဲေျကာင္. ကြ်န္ေတာ္တုိ. RCSS/SSA Lead ေခါင္းေဆာင္ စ၀္ရြက္ဆစ္က ႏိုင္ငံျခားထြက္ျပီး Federalism and Democracy သြားေလ.လာရတာေပါ.။ ဒါကလဲ လူတုိင္းသိျကပါျပီ စစ္ေရး တစ္ခုပဲနဲ. သြားလို.မရဘူး ႏိုင္ငံေရး ပါမွ ဆုိတာ။ တစ္ခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္တုိ. ၁၉၉၂ တုန္းက ခြန္ဆာ ဦးေဆာင္တဲ. MTA သည္ စစ္အင္အား လက္နက္အင္အား လူအင္အား အျပည္.ရွိေနတာ ဗမာအစိုးရ ဖက္က ေသနတ္ တစ္ခ်က္မွ မေပါက္ပဲနဲ. တစ္လအတြင္း လူအင္အား ေလးငါးေသာင္း ပ် က္စည္းသြားတာ။ ခြန္ဆာ ၏စကားအျမဲျမဲ ေျပာေနတာက စစ္တပ္. တစ္ခု တစ္ဖြဲ. ရွိလာရင္ အဓိက ကေတာ. ေငြရွိဖုိ.ပဲ လို.။သူအျမဲျမဲေျပာေနတာ ေငြရွိရင္ သွ်ာမ္းျပည္လဲ တုိးတက္မယ္ သွ်ာမ္းလူမ်ိဳးလဲ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမူ.က ေနရုန္းထြက္ႏိုင္မယ္လို. ဒါကသူ.၏ ခံယူခ်က္ေပါ. ကြ်န္ေတာ္တုိ. လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အမ်ားစုသည္ သူ.ခံယူခ်က္ ကိုယ္.ခံယူခ်က္နဲ. ေတာ္လွန္လာျကတာ။ စ၀္ကြမ္းေဆး ျ ကေတာ. သူ.၏အျမင္သည္ သွ်ာမ္းျပည္သူလူထုမ်ား အျမင္ျကည္ဖုိ.လိုတယ္။ စ၀္ဆုိင္စစ္ျကေတာ. သွ်ာမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ပညာတတ္မ်ားမ်ားရွိဖုိ.လိုတယ္။ စ၀္ႏြဲ. ျကေတာ. ႏုိင္ငံေရး မ်ားမ်ားတတ္ဖုိ.လိုတယ္ ။ ဒီလိုနဲ.ပဲ ဒီေလးဦးပာာ သွ်ာမ္းတပ္.မေတာ္ကို ဦးေဆာင္လာျပီး ခြန္ဆာ ဦးေဆာင္မွ လုံးလုံး ကိုပ်က္စီးသြားတာ။ အခုကြ်န္ေတာ္တုိ. ေတာင္ပိုင္းသွ်ာမ္းတပ္.မေတာ္ စ၀္ရြက္ဆစ္ျကေတာ. လူအင္အား ေတာင္.တင္းဖုိ.လိုတယ္ လူအင္အား စစ္အင္အားတုိးပြားမ်ားရင္ ႏုိင္ငံေရး စကားမ်ားမ်ားမေျပာရဘူးလို. သူအျမဲျမဲေျပာေနတာ ၊ ႏုိင္ငံေရး ဆုိရင္လဲ အားလုံး Very good ျဖစ္ရမယ္ဆုိတာ သူအျမဲျမဲေျပာေနတာ။ ဒါကြ်န္ေတာ္တုိ. ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးနဲ. တစ္ဦး၏ ခံယူခ်က္ေပါ.ခ။ဒါေပမဲ. ဒီေနရာေလးမွာ ျပီးခဲ.တဲ. အတိတ္ Mong Tai Army (MTA) ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ဆာ သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. သွ်ာမ္းျပည္သူလူထု သွ်ာမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျကြး တင္သြားပါျပီ။ ခြန္ဆာ ဆုိတာ တစ္ခ်ိန္က အရက္ခြက္ ကိုင္ျပီဆုိရင္ သူ.ပါးစပ္ ကေနအျမဲျမဲထြက္လာတဲ. စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္ အရက္ခြက္ ကိုင္ျပီး မိုးေပၚေျမာက္လိုက္ရင္ (မုိင္းတုိင္း ကြမ္းေခၚ Tai Freedom) ဆုိျပီး သုံးခါ သုံးျကိမ္ ေအာ္ေအာ္ ေလ.ရွိတယ္။ဒါေပမဲ. သွ်ာမ္းမိဘ ျပည္သူမ်ား သူ.ကိုယုံျကည္လာခဲ.တာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလို.ထင္ျပီး လုံးလုံးကို မွားသြားပါျပီ။ ေနာက္ဆုံး ရန္ကုန္မွာ ၂၀၀၆ တုန္းက ခြန္ဆာ ဆုံးသြားျပီလို. သတင္းျကားလိုက္ရေတာ. ဘာေရာဂၤါနဲ.လဲ ဆုိတာေတာင္ အေျဖက မရွိခဲ.ပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္က ခြန္ဆာ ဆုိတာ သွ်ာမ္းျပည္ကလူတုိင္း သိသိျကတယ္ လူေတာ.မျမင္ဖူးပါဘူး နာမည္ေတာ.Popular ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ရရွိတဲ. အခြင္.အေရးကို မသုံးတတ္ဘူး အဲေျကာင္. ခြန္ဆာသည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. သွ်ာမ္းျပည္သူလူထုမ်ားနဲ. လက္က်န္ တပ္.မေတာ္သားမ်ား အားလုံး ကို သူက သစၥာေဖာက္သြားျပီ။ အဲေျကာင္. သွ်ာမ္းလူမ်ိဳး အေျကြးရွင္ျဖစ္သြားပါျပီ။ အခုလက္ရွိ သြားေနတဲ. ႏုိင္ငံေရးသည္ ဘယ္တပ္.မေတာ္ မဆုိ ေတာင္ေျမာက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံးလဲ ထုိနည္းပါပဲ သတိရွိရွိနဲ. ေရွ.ေလွ်ာက္ျကပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္တုိက္ျပီး Freedom ရသြားတယ္ဆုိတာ ၄၅ ႏိုင္ငံပဲရွိတာ ေနာက္ဆုံး ႏုိင္ငံေရး နဲ.ပဲ ျပီးဆုံးသြားျကတာ အမ်ားျကီးပါပဲ။ လြတ္လပ္တဲ. ႏုိင္ငံ တစ္ခုတည္ေထာင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီ ေလး ခုရွိဖုိ.လိုအပ္ပါတယ္ခ ၊ တစ္. လူဦးေရ (Population) ၊ ႏွစ္. ျပည္နယ္ ( Land and Territory ) ၊ သုံး . အစိုးရ ( Government) ၊ ေလး . အာဏာ ( Sovereignty ) ၊ ဒီေလးခုရွိရင္ International ႏိုင္ငံမ်ားက အသိမွတ္ျပဳျပီး Freedom and Liberation ေပးလိုက္ျပီ။ ဒီေလးခုထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ. သွ်ာမ္းက ဘာမရွိသလဲလို. ျကည္.လိုက္ရင္ နံပါတ္ေလး အာဏာ (Sovereignty) နဲ. နံပါတ္သုံး အစိုးရ (Government) ပါပဲ။ တျခားတုိင္းရင္းသား ျကည္.မယ္ဆုိရင္ ဥပမာ - ၀ တပ္.မေတာ္လိုမ်ိဳးဆုိရင္ Land and Territory မရွိပါဘူး ျပီးေတာ. Population အျပည္.အ၀ မရွိခဲ.ပါဘူး အဲေျကာင္. Freedom ႏုိင္ငံမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္ေထာင္မယ္ဆုိရင္ တစ္ဆတ္ထဲျဖစ္ရမယ္ ပာိုေနရာမွာ တစ္ကြက္ ဒီေနရာမွာ တစ္ကြက္ မျဖစ္ရဘူး။ဒါက ကြ်န္ေတာ္တို. ျပည္ေထာင္စု Constitution 2008 ထဲက သတ္မွတ္ထားတာေတြ.ရပါတယ္။ အဲေျကာင္. တစ္ခ်ိန္က MTA ဆုိတာ အားလုံး Completely ျဖစ္ခဲ.တယ္ ရွိခဲ.တယ္ ဒါေပမဲ. ႏုိင္ငံေရး ေရွ.ေျပးမရွိေတာ. ကြဲသြား ေရာ။ အဲေျကာင္. ျပီးခဲ.တဲ. အတိတ္ကို ျပန္စမ္းစစ္ျကည္.ရင္ ဒါ သင္ခန္းစာ တစ္ခု ယူသင္.ပါျပီ။အားလုံးပဲ သွ်ာမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္. သွ်ာမ္းျပည္သူလူထုမ်ား အားလုံး ကံေကာင္းပါေစ မုိင္ဆြန္ခ
ေဆပာတ္မိန္း
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts